Europejska Przestrzeń Badawcza – nowe wyzwania i nowe szanse

Aktualności

Znamy już treść zapowiadanego Komunikatu Komisji Europejskiej z 30 września 2020 w sprawie nowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area – w skrócie ERA) w w zakresie badań naukowych i innowacji. O historii ERA oraz jej głównych założeniach pisaliśmy na naszej stronie w czerwcu tego roku, tymczasem poniżej przybliżamy treść komunikatu, który opisuje Europejską Przestrzeń Badawczą w nowej odsłonie. Jaka więc będzie nowa ERA? Jakie są jej strategiczne cele i planowane efekty? Czym będzie się różnić od „starej” ERA, szczególnie w dobie spotęgowanych przez pandemię Covid-19 wyzwań społecznych, ekologicznych i gospodarczych? Zapraszamy do lektury!

(wiecej…)

Konkurs Europejski Zielony Ład – praktyczne informacje

Aktualności

Ruszył nabór wniosków w specjalnym konkursie H2020 Europejski Zielony Ład! To 20 nowych zaproszeń do składania wniosków w 11 obszarach z całkowitym budżetem 1 miliarda euro! W ramach konkursu będą finansowane projekty naukowe dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Komisja Europejska oczekuje, że w wyniku realizacji projektów powstaną innowacyjne rozwiązania, które przyniosą konkretne rezultaty dla obywateli. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje, w tym skrócony opis konkursu, a także linki do poszczególnych tematów konkursowych. Aby wesprzeć Państwa w poszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych, zamieszczamy też informację o wirtualnych spotkaniach brokerskich oraz przykłady ofert potencjalnych partnerów (ang. expression of interests).

(wiecej…)

PAKT – Premia dla AKTywnych w Horyzoncie Europa

Aktualności

Z końcem września br. MNiSW opublikowało na swoich stronach założenia projektu PAKT, czyli „Premia dla AKTywnych”. Zaproponowany model ma służyć stworzeniu efektywnego – w tym możliwie prostego i transparentnego – systemu premiowania najlepszych naukowców, poprzez dostosowywania regulaminów wynagradzania w jednostkach naukowych. W kontekście programu ramowego Horyzont Europa, PAKT ma zachęcić krajowe jednostki i naukowców do zwiększenia swojej aktywności w tym obszarze.

(wiecej…)

Trzy Instytuty PAN uczestnikami projektów MSCA RISE!

Aktualności

Opracowanie radaru do zbadania marsjańskiej powierzchni, wykorzystanie fluoroforów w trójwymiarowym obrazowaniu fragmentów tkanek biologicznych czy stworzenie innowacyjnych rozwiązań w poszukiwaniu „ciemnej materii” to tematy wybranych do sfinansowania projektów w ramach MSCA-RISE, w których będą uczestniczyć Instytuty Polskiej Akademii Nauk! Pośród 823 beneficjentów z 137 krajów i 74 zwycięskich projektów w ostatnim konkursie #H2020 MSCA-RISE znalazły się trzy Instytuty PAN: Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Chemii Organicznej oraz Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika. Projekty, w których będą brać udział, przybliżamy Państwu poniżej.

Czytaj dalej

Europejski Zielony Ład a nauki społeczne i humanistyczne

Aktualności

Otwarcie naboru wniosków w specjalnym konkursie Horyzontu 2020 poświęconym Europejskiemu Zielonemu Ładowi (ang. EU Green Deal Call) zapowiadane jest na drugą połowę września 2020 r. Jak pisaliśmy na naszej stronie internetowej – przy okazji zapowiedzi konkursu w czerwcu (link) – jego celem jest przede wszystkim wsparcie poprzez badania sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji społecznej. Oprócz rozwoju technologicznego i projektów demonstracyjnych, konkurs zachęca do opracowania nowych sposobów na zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie pozycji obywateli w procesie „zielonej” transformacji, dlatego też powinien być interesujący z punktu widzenia badaczy z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Zachęcamy zatem do zapoznania się ze skróconym opisem wybranych tematów Green Deal Call oraz oczekiwanych rezultatów, które mają przynieść sfinansowane w ramach H2020 projekty. Informujemy ponadto o wydarzeniach związanych z konkursem m.in. o dedykowanych spotkaniach brokerskich organizowanych przez Net4Society czy The Enterprise Europe Network, a także o specjalnych sesjach w ramach EU Research and Innovation Days, które odbędą się online w dniach 22-24 września br.

(wiecej…)

Wzmocnienie Zespołu Biura PolSCA!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 października 2020 r. do Zespołu Biura PolSCA dołączyła p. Joanna Komperda, która powierzone zadania realizować będzie na stanowisku eksperta. Wzmocnienie Zespołu jest pozytywnym rezultatem wynikającym ze zrealizowanego latem br.  procesu rekrutacji. Dzięki temu, Biuro PolSCA będzie mogło sprawniej realizować swoje zadania – szczególnie wobec środowiska naukowego Polskiej Akademii Nauk – u progu nowego programu ramowego Horyzont Europa.

(wiecej…)

NAWA ogłasza pierwszy w Polsce Seal of Excellence w ramach MSCA IF!

Aktualności

Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence to pierwszy w kraju instrument, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. Celem programu jest zarówno stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców prowadzących badania naukowe w Polsce, jak też nawiązanie bądź umocnienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami. Do udziału w tej edycji programu zaproszone są polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego, które otrzymały certyfikat MSCA Seal of Excellence w ramach MSCA IF 2019. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 października 2020 r.

(wiecej…)

Kolejna edycja programu MNiSW „Granty na granty – promocja jakości III”

Aktualności

W dniu 1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia „Granty na granty – promocja jakości III”. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o dofinansowanie projektów badawczych w ramach środków Unii Europejskiej i których wnioski otrzymały wysoką ocenę merytoryczną. O dofinansowanie mogą aplikować m.in. instytuty naukowe PAN.

(wiecej…)

Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia mieszkalnego

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli ogłasza sprzedaż majątku ruchomego w postaci wyposażenia mieszkania. Lista przedmiotów do sprzedania znajduje się poniżej.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt mailowy do poniedziałku 3 sierpnia na adres: polsca@polsca.pan.pl.

(wiecej…)

Zatrudnij u siebie wybitnego humanistę! Program „Profesura Gościnna”

Aktualności

Ponad miesiąc temu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła nabór wniosków do programu Profesura Gościnna, w ramach którego możliwe jest zatrudnienie wybitnego przedstawiciela nauk społecznych czy humanistycznych z zagranicy oraz stworzenie dla niego grupy projektowej. Podstawowym celem programu jest podniesienie jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej w polskich jednostkach poprzez włączenie w te działania wybitnych naukowców, legitymujących się dorobkiem międzynarodowym. Stanowi on ciekawą szansę dla jednostek akademickich i naukowych w Polsce, w tym Instytutów PAN, na wzmocnienie swojej kadry. Warto dodać, że pierwsza edycja programu skierowana jest tylko i wyłącznie do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, a nabór wniosków prowadzony jest do końca lipca.

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook