Narodowe Czytanie 2019 w Brukseli

Aktualności

Polskie placówki w Brukseli zostały zaproszone  do udziału w akcji Narodowego Czytania – Nowele polskie przez Polską Szkołę – Daskalia i Polską Bibliotekę w Leuven. Do przeczytania, wybranych przez Parę Prezydencką nowel, od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne, zaproszeni zostali: przedstawiciele nauki, dyplomacji i instytucji europejskich. Byli wśród nich: pani dr Ewa Synowiec, dyrektor ds. Handlu w Komisji Europejskiej; JE Artur Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii; dr Alicja Gęścińska, filozofka, pisarka;  Monika Pruska, dyr. Szkoły Polskie w Antwerpii; prof. Jan Dierick, koordynator sekcji polskiej Uniwersytetu KE Leuven;  prof. dr Kris van Heuckelom, polonista z Uniwersytetu KU Leuven;  Agnieszka Walter-Drop, dyrektor generalna w Parlamencie Europejskim oraz dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA, która czytała „Orkę” Władysława Reymonta.

(wiecej…)

PolSCA aktywnie uczestniczy w II Światowym Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju, Pułtusk 2019

Aktualności

W dniach 11-14 września 2019 r. dyrektorka Biura PolSCA, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech wraz z dr hab. Moniką Kwoką, z Akademii Młodych Uczonych PAN, uczestniczyły w II Światowym Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju 2019, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, kierowanym przez Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  przy współpracy z Radą Polonii Świata oraz Senatem RP.

(wiecej…)

Biuro PolSCA na Szczycie Dyplomacji Naukowej i Ekonomicznej w Warszawie

W dniach 9-10 września br. w Warszawie odbył się Szczyt Dyplomacji Naukowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Temu międzynarodowemu wydarzeniu towarzyszyło wiele konferencji tematycznych, wśród których znalazło się także seminarium „Dialog i integracja frankofońska. Potencjał rozwoju wielopłaszczyznowej współpracy”.

Biuro PolSCA reprezentował w Warszawie dr Adam Knapik, który miał przyjemność poprowadzić dyskusję na temat możliwości jakie niesie ze sobą współpraca w ramach wspólnoty francuskojęzycznej na świecie oraz podsumować całodniowe wydarzenie w wystąpieniu zatytułowanym  „Ekonomia, o nauce i o innowacji – ważne synergie frankofońskie”.

(wiecej…)

Konsultacje przyszłego kształtu Horyzontu Europa

Komisja Europejska przygotowuje wdrożenie programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027) z proponowanym budżetem w wysokości 100 mld EUR.  Elementem tego jest proces intensywnego wspólnego projektowania, tzw. współtworzenie (ang. co-design), który to proces pomoże kształtować europejskie inwestycje w badania i innowacje w nadchodzących latach. W ramach tych działań Komisja rozpoczęła konsultacje online.

W ramach konsultacji można wypowiedzieć się na temat przyszłych celów badań i innowacji finansowanych przez UE, w szczególności w zakresie tzw. pierwszego Planu strategicznego. Można przekazać opinię na temat sposobu, w jaki wdrażany będzie program Horyzont Europa oraz wypowiedzieć się na temat nowej generacji ambitnych europejskich partnerstw w dziedzinie badań i innowacji. Proces współprojektowania ma zapewnić, że Horyzont Europa będzie ukierunkowany na to, co dla nas jest najważniejsze: poprawa jakości życia oraz pomóc przekształcić duże wyzwania społeczne, takie jak zmiany klimatu, w cenne innowacje i rozwiązania technologiczne na rzecz zrównoważonej przyszłości.

(wiecej…)

Horyzont Europa – Kierunki pierwszego Planu strategicznego

Komisja Europejska zaleca, aby przed udzieleniem odpowiedzi na pytania zapoznać się z dokumentem „Kierunki pierwszego planu strategicznego wdrażającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”. Z uwagi na fakt, że lektura tego materiału może nie być łatwa oraz nie wszyscy uczestnicy konsultacji są równo zainteresowani wszystkimi częściami materiału, Biuro PolSCA podzieliło dokument zgodnie z jego sekcjami.

(wiecej…)

Horyzont Europa – Program szczegółowy

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie Horyzontu Europa w kwietniu 2019 r., którego częścią jest tzw. Program szczegółowy. Poniżej publikujemy jego pełną treść w dwóch wersjach językowych:

Program Szczegółowy (częściowe podejście ogólne):

Specific Programme (partial general approach):

(wiecej…)

V4 Training edycja jesienna 2019 – czekamy na zgłoszenia!

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Biuro PolSCA wraz z grupą V4 szkolenia dla menedżerów europejskich projektów badawczych –„V4 Training”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2019 r. w Brukseli.

Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem projektami europejskimi w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Językiem szkolenia jest angielski, a tematyka koncentruje się zarówno wokół najważniejszych zagadnień dotyczących Horyzontu 2020, jak i nowego programu ramowego Horyzont Europa. Wykłady oraz warsztaty prowadzone będą przez urzędników i specjalistów m.in. z Komisji Europejskiej oraz europejskich instytucji, działających w Brukseli na rzecz badań naukowych i innowacji.

Kandydatów, zainteresowanych udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie kwestionariusza, który jest dostępny pod poniższym linkiem oraz o przesłanie CV.

Questionnaire for candidates to the V4 Training – autumn 2019 edition

Wypełniony elektronicznie formularz należy przesłać za pośrednictwem aplikacji Google, natomiast CV w języku angielskim prosimy przekazać drogą mailową na adres polsca@polsca.pan.pl

Na dokumenty czekamy do poniedziałku 30 września 2019 r. do godz. 12:00.

Bardzo prosimy o nieodkładanie przesłania kandydatur na ostatni moment. Wszystkie kwestionariusze i CV, które wpłyną po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz pobytu w Brukseli.

Ramowy program szkolenia zostanie opublikowany w październiku na stronie Biura Promocji Nauki PolSCA.

Natomiast o poprzedniej edycji szkolenia można przeczytać w poście zamieszczonym na naszej stronie w kwietniu 2019 r.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!


Jest już najnowszy numer newslettera Biura PolSCA!

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli!

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych wydarzeń z drugiego kwartału 2019 roku, a także tych, zaplanowanych na nadchodzące miesiące. W telegraficznym skrócie przedstawiamy kroki, jakie zostały wykonane w celu przygotowania programu Horyzont Europa oraz informujemy o ostatnich Programach Pracy i konkursach w Horyzoncie 2020.

Życzymy ciekawej lektury!

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli chcesz regularnie otrzymywać newsletter Biura PolSCA na swoją skrzynką mailową, wystarczy do nas napisać na adres: polsca@polsca.pan.pl


Dyplomacja naukowa i jej główni gracze – konferencja CRNS

Aktualności

19 czerwca 2019 roku CNRS, francuski odpowiednik Polskiej Akademii Nauk, obchodzący swoje 80-lecie, zorganizował w Brukseli szeroko promowaną konferencję zatytułowaną „Jaka dyplomacja naukowa na rzecz programu Horyzont Europa. Propozycje głównych graczy” (Which scientific diplomacy for Horizon Europe. The contribution of the main players). Współorganizatorami  konferencji byli: The Spanish National Research Council (CSIC), Helmholtz, Institut Pasteur, Thales, Sorbonne Universite oraz Inalco (Univeristy of Languages and Civilization).

(wiecej…)

„Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA” – cykl spotkań dla przedstawicieli polskich biur regionalnych

Aktualności

W maju 2019 r. Biuro PolSCA rozpoczęło cykl spotkań poświęconych programom ramowym UE, zarówno Horyzontowi 2020, jak i zmianom oraz nowym instrumentom, które są proponowane w ramach Horyzontu Europa (HEU). Celem comiesięcznych spotkań jest wspólne przygotowanie się do procesu konsultacji Planu Strategicznego (mającego się rozpocząć w lipcu) dzięki budowaniu szerszej wiedzy na temat programów ramowych w zakresie badań i innowacji oraz dyskutowanie czy wypracowywanie rozwiązań umożliwiających szybsze działania informujące o tym kluczowym etapie kreowania HEU w regionach. Seria spotkań jest adresowana głównie do przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli, które mogą sygnalizować rozwiązania wspierające środowisko naukowe na poziomie regionalnym.

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook