Życzenia wielkanocne

Aktualności

Pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,

radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny

oraz zasłużonego odpoczynku

życzy zespół Biura PolSCA w Brukseli


Kolejny numer newslettera Biura PolSCA

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA)!

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych wydarzeń, w których aktywnie uczestniczyliśmy lub przez nas zorganizowanych w pierwszym kwartale 2019 roku, a także tych, zaplanowanych na kolejny kwartał. Ponadto, krótko podsumowujemy prace nad programem Horyzont Europa oraz informujemy o konkursach otwartych w ramach obecnego programu ramowego Horyzont 2020. Życzymy interesującej lektury!

w imieniu zespołu Biura PolSCA

dyrektorka dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech


Godziny pracy biura PolSCA w okresie Świąt Wielkanocnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) biuro PolSCA, mieszczące się przy Rue du Trone 98, będzie otwarte do godziny 12.00, natomiast 23 kwietnia (wtorek) będzie nieczynne.

Życzymy pogodnych i spokojnych Świąt!

Zespół PolSCA


Kim była profesor Józefa Joteyko? Artykuł dr Koniecznej w kwartalniku „Nauka” (numer 1/2019)

Publikacje

Zapraszamy do lektury artykułu dr Seweryny Koniecznej „Profesor Józefa Joteyko – wybitna polska naukowczyni na przełomie XIX i XX wieku” (Professor Józefa Joteyko – The distinguished polish scientist at the turn of the 19th and the 20th century), który ukazał się w kwartalniku „Nauka” PAN (numer 1/2019)!

Józefa Joteyko była wybitną uczoną pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z Marią Skłodowską-Curie były najsłynniejszymi naukowczyniami polskiego pochodzenia w Europie. Profesor Joteyko wykładała w Collége de France i była, po Adamie Mickiewiczu, drugim polskim wykładowcą w tej wspaniałej akademii. Swoje życie naukowe poświęciła w zupełności czterem dyscyplinom: neurologii dziecięcej, neurofizjologii, psychologii oraz pedagogice. Co warte podkreślenia, jak pisze dr Konieczna, współczesne kliniki psychologiczne i pedagogiczne są praktyczną realizacją idei Józefy Joteyko i nie możemy wyobrazić sobie współczesnej edukacji bez wsparcia takich instytucji.

(wiecej…)

Planowanie strategiczne w Horyzoncie Europa

Aktualności

W miniony wtorek, 2 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie w ramach IGLO Open, którego gospodarzem był Jakob Madsen z duńskiego biura DANRO. Tematem wydarzenia było „Planowanie strategiczne i proces współtworzenia dla Horyzontu Europa”, podczas którego prelekcję wygłosił Kurt Vandenberghe – przedstawiciel Komisji Europejskiej (KE), dyrektor Pionu A „Rozwój i koordynacja polityk” w DG RTD. W jej trakcie przedstawił on plany Komisji dotyczące nowego procesu planowania strategicznego (ang. strategic planning) oraz możliwości, jakie pojawią się w procesie współtworzenia (ang. co-creation) dla programu ramowego Horyzont Europa (HEU).

(wiecej…)

Forum Przyszłość Europy – Berlin 2019

Aktualności

Pod koniec lutego przedstawiciele krajowych akademii nauk, czołowych uniwersytetów i organizacji badawczych, a także naukowcy z państw członkowskich UE13, zebrali się w Berlinie na zaproszenie Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina i Stowarzyszenia Leibniz, aby omówić nasz wkład w przyszłość Europy. Od tego czasu opublikowano wspólne stanowisko, a po nim serię komunikatów prasowych i komentarzy, w tym jeden na łamach Science Business.

Wszyscy uczestnicy „Forum Future Europe” zgodzili się, że decyzje dotyczące przyszłości UE muszą być oparte na faktach, a środowisko badawcze powinno i będzie zapewniać i wydajnie przekazywać stanowiska naukowe dotyczące takich decyzji.

(wiecej…)

Wiosenna edycja szkolenia „V4 Training” 2019 za nami!

Aktualności

Za nami pierwsza w tym roku edycja „V4 Training” – szkolenia dla menadżerów europejskich projektów badawczych, organizowanego przez Biuro PolSCA, Slovak Liaison Office for Research and Development (SLORD), Czech Liaison Office for R&D (CZELO) i Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy UE.

Szkolenie odbyło się w dniach 27-29 marca, a jego uczestnikami byli pracownicy szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych nie tylko z państw Grupy Wyszehradzkiej, lecz również ze Słowenii, Rumunii, Litwy czy Cypru. W tym roku otrzymaliśmy ponad 40 zgłoszeń z Polski, spośród których wyłoniliśmy 7 polskich uczestników „V4 Training”.

(wiecej…)

Academia 4[56]2018 „Horyzonty”

Publikacje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim są „Horyzonty”.

Numer otwiera artykuł autorstwa Prof. Roman Słowińskiego – Wiceprezes PAN, który m.in. nadzoruje zagraniczne stacje naukowe Akademii. Niedawno, Biuro PolSCA miało przyjemność gościć Pana Profesora podczas jego wizyty w Brukseli [link].

W numerze zapoznać się można z artykułami m.in. dr Anny Ajduk – Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych PAN czy dr Tomaszem Żuradzkim – lautreata ERC Starting Grant 2018, czy felietonem prof. Włodzimierza Zawadzkiego poświęconego rozważaniom o rozsądku i klimacie.

Academia 4[56]2018


Integracja nauk społecznych i humanistycznych (SSH) w programach ramowych Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa

Jakie są najważniejsze kierunki badań w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, które mogą być finansowane ze środków przewidzianych w programach ramowych UE? W jaki sposób wzmacniać współpracę między przedstawicielami SSH a reprezentantami innych nauk, organizacji gospodarczych, podmiotów biznesowych? Jaki jest stopień integracji nauk społecznych i humanistycznych w obecnym programie ramowym Horyzont 2020?

Częściowych odpowiedzi na te i inne pytania miały dostarczyć dwa wydarzenia, mające miejsce w Brukseli w dniach 27-28 lutego 2019 r. Pierwsze z nich Co-creating Horizon Europe. The impact of Social Sciences and Humanities on future generations poświęcone było roli, jaką powinny odgrywać nauki społeczne i humanistyczne w następnym programie ramowym Horyzont Europa, którego celem jest stawianie czoła bieżącym i dotykającym Europę wyzwaniom społecznym. Co więcej, uczestnicy mogli zapoznać się z rezultatami projektu ACCOMPLISSH, będącego platformą łączącą środowiska akademickie oraz przedstawicieli sektora rządowego, przemysłu i obywateli. Z kolei drugie wydarzenie Launch event for social sciences and humanities (SSH) integration report było związane z publikacją najnowszego raportu Komisji Europejskiej, monitorującego stan integracji nauk społecznych i humanistycznych w bieżącym programie ramowym Horyzont 2020. Jednym z redaktorów raportu jest pan Krzysztof Kania, pracujący w Dyrektoriacie Generalnym ds. Badań i Innowacji.

(wiecej…)

Komisja Europejska publikuje raport „She Figures 2018”

Liczba kobiet w Europie realizujących się w ramach kariery naukowej powoli wzrasta. Kobiety nadal są jednak znacznie niedoreprezentowane, a ich potencjał nie jest w pełni rozpoznany i ceniony.

Raport „She Figures 2018” prezentuje dane dotyczące obecności kobiet w sektorze naukowo-badawczym i jest publikowany co trzy lata, a opracowuje go Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (tj. DG RTD) oraz Eurostat we współpracy z korespondentami statystycznymi Grupy Helsińskiej ds. Kobiet i Nauki.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej, aktywnie promowaną przez Komisję Europejską we wszystkich aspektach życia. Jaka jest sytuacja w dziedzinie badań i innowacji? Czy kobiety uczestniczą i przyczyniają się do tego w takim samym stopniu jak mężczyźni? Czy też fenomen kobiet porzucających badania naukowe i kariery akademickie w szybszym tempie niż mężczyźni (tzw. „nieszczelny rurociąg” –ang. „leaky pipeline”), nadal jest powszechny?

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook