Webinarium „Science for EU 2030 Biodiversity Strategy”

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli serdecznie zaprasza na webinarium pt. „Science for EU 2030 Biodiversity Strategy”, które odbędzie się 21 maja o godz. 11.00. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony bioróżnorodności.

(wiecej…)

Nauka i LIFE – Program LIFE pomaga w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć naukowych na rzecz środowiska i klimatu.

Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zorganizowały webinarium kierowane do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, stanowiących jedną z największych grup beneficjentów programu LIFE w Europie. NFOŚiGW w ten sposób zachęca do rozpoczęcia przygotowywania przez polskie instytucje naukowe kolejnych wartościowych i ambitnych projektów z wykorzystaniem środków Programu LIFE w nowej perspektywie finansowej.

(wiecej…)

Finansowanie międzynarodowych badań naukowych w konkursach typu ERA-Net/JPI. Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

W lutym na naszej stronie internetowej publikowaliśmy materiał dotyczący finansowania badań naukowych i innowacji poprzez konkursy organizowane przez międzynarodowe sieci typu Joint Programming Initiative (JPI) oraz sieci typu ERA-NET. Prezentowaliśmy wówczas ofertę konkursową Narodowego Centrum Nauki w tym zakresie, a przy tej okazji odbył się dedykowany temu tematowi Webinar PolSCA. Tym razem chcielibyśmy zachęcić do zapoznania się z bieżącą ofertą konkursów typu era-net Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, finansującego badania wdrożeniowe i wspierającego nowe technologie, która również była omawiana podczas kolejnego webinarium. Podobnie jak w przypadku NCN, są to wciąż jeszcze konkursy ogłaszane w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

(wiecej…)

Twój głos ma znaczenie! Publiczne konsultacje dokumentów unijnych.

Aktualności

W obecnym okresie programowania na lata 2021 – 2027 Komisja Europejska postawiła sobie za cel, by jeszcze ściślej współpracować ze społeczeństwem i innymi interesariuszami w procesie kształtowania polityki i stanowienia unijnego prawa. Proces ten ma być bardziej przejrzysty, skuteczny i uwzględniający opinie obywateli oraz zainteresowanych stron. Już teraz konsultacje publiczne są otwarte nie tylko dla instytucji publicznych, ale również dla każdej organizacji lub osoby prywatnej. Dotyczy to także niewątpliwie sektora badań i innowacji, a co za tym idzie, publiczne konsultacje  będą miały istotny  wpływ na kierunki i strategie związane z polityką B+R w Unii.

(wiecej…)

V4 Training: edycja wiosenna 2021 – czekamy na zgłoszenia!

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji współorganizowanego przez Biuro PolSCA wraz z grupą V4 szkolenia dla menedżerów europejskich projektów badawczych – V4Training. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, odbędzie się ono w formacie online w dniach 26-28 kwietnia 2021 r.

(wiecej…)

Brexit a współpraca naukowa PL-UK w kontekście programów ramowych UE ds. badań i innowacji

Aktualności

Mimo opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, naukowcy z tego kraju nadal mogą kontynuować uczestnictwo w programie Horyzont 2020 (na podstawie zapisów umowy wyjścia, ang. Withdrawal Agreement), a także przystępować do konkursów Horyzontu Europa (co przewiduje umowa o handlu i współpracy, ang. Trade and Cooperation Agreement). Porozumienie osiągnięte między UE a UK w grudniu minionego roku zobowiązuje Londyn  i Brukselę do ratyfikowania odpowiedniego protokołu w celu formalnego stowarzyszenia się UK z programem.

(wiecej…)

Prognozowanie powodzi, zmiany klimatu, ochrona wód. PAN i SGGW gospodarzami najważniejszego w Europie kongresu o wodzie

Aktualności

Uczestnicy 6th IAHR Europe Congress będą rozmawiać m.in. o tym, jak przewidzieć powódź i w zrównoważony sposób rozwijać miejskie systemy wodociągowe. W planie wydarzenia są sesje oraz webinary połączone z dyskusjami ze słuchaczami. Miejsca ciekawe pod względem inżynierii wodnej otrzymają wyróżnienia. W kongresie online weźmie udział ponad 400 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Instytut Geofizyki PAN.

(wiecej…)

Finansowanie międzynarodowych badań naukowych w konkursach typu ERA-Net/JPI. Oferta Narodowego Centrum Nauki

Aktualności

Zanim nowy program ramowy Horyzont Europa na dobre zagości w krajobrazie finansowania badań naukowych i innowacji przyjrzyjmy się temu, co wciąż do zaoferowania ma ustępujący mu pola Horyzont 2020. Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę finansowania międzynarodowych badań naukowych w konkursach organizowanych przez sieci typu ERA-NET i JPI, w których uczestniczy Narodowe Centrum Nauki. W obecnej ofercie NCN znajdują się konkursy na projekty badawcze realizowane we współpracy wielostronnej w kilku różnych dziedzinach: nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk humanistyczno-społecznych.

(wiecej…)

Poetyckie Podwojenie – książka o bilingwistycznej poezji Mariana Pankowskiego

Publikacje

„Marian Pankowski, autor bardzo poliwalentny, sprawił, że pewnego dnia podczas spotkania w Brukseli, kiedy mówił o swoich wierszach, nabrałam ochoty na ich poznanie”. Tak zaczyna się książka prof. Doroty Walczak-Delanois, zatytułowana „POETYCKIE PODWOJENIE. Marian Pankowski – polski poeta języka francuskiego” (DÉDOUBLEMENT POÉTIQUE. Marian Pankowski – poète polonais de langue française). Biuro PolSCA serdecznie poleca monografię poświęconą temu uznanemu profesorowi Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (ULB), tłumaczowi i autorowi pierwszej powojennej antologii poezji polskiej przetłumaczonej na język francuski. Książka ukazała się pod koniec 2020 r. w formacie dwujęzycznym tj. polsko-francuskim w serii polsko-belgijskiej „Polonica w Belgii – Belgica w Polsce. Osoby – źrodła – teksty” (Polonica en Belgique – Belgica en Pologne. Figures – sources – textes). Warto dodać, że wpisuje się ona we współpracę naukową między Uniwersytetem Warszawskim (Instytutem Polonistyki Stosowanej Wydziału Filologii Polskiej) i Katedrą Polonistyki na ULB. Zachęcamy do lektury!

(wiecej…)

Nauki społeczne i humanistyczne w programach ramowych UE – „state of art” i nowe możliwości

Aktualności

Początek roku to zarówno okres naukowych podsumowań, jak też czas, kiedy przed badaczami/ badaczkami otwierają się nowe możliwości. W związku z tym, Biuro PolSCA pragnie przedstawić Wam wybrane wnioski płynące z 5. raportu Komisji Europejskiej na temat integracji nauk społecznych i humanistycznych w programie ramowym UE „Horyzont 2020”, mogące mieć przełożenie na rozwiązania wdrażane w kolejnym programie „Horyzont Europa”. Ponadto, prezentujemy poniżej trzy inne unijne inicjatywy, które mogą być interesujące dla środowiska badawczego z obszaru nauk społecznych i humanistycznych: partnerstwo EIT Cultural and Creative Industries-KIC, a także programy „Nowy Europejski Bauhaus” (New European Bauhaus) oraz „Kreatywna Europa” (Creative Europe). Zapraszamy do lektury!

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook