Goście z Centrum Technologii Audiowizualnych

Aktualności

Dzisiaj gościliśmy delegację z Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) z Wrocławia w składzie: pan dyrektor dr Robert Banasiak, pani Agnieszka Szarmach – koordynator projektów edukacyjnych, pani Alicja Musialska – koordynator projektów artystycznych.

CeTA to koproducent „Loving Vincent”, filmu zaprezentowanego wczoraj w Parlamencie Europejskim. Świetny pomysł na promocję Polski, regionu i samego miasta Wrocławia.

Rozmawialiśmy m.in. o sektorze kreatywnym, nowym programie Horyzont Europa i możliwościach współpracy.

Dziękujemy paniom Katarzynie Farudze oraz Katarzynie Świętosławskiej z Regionalnego Biura Dolnośląskiego w Brukseli za propozycję spotkania w Biurze Promocji Nauki PolSCA.


Wspólne oświadczenie Akademii Nauk V4 ws. nowelizacji ustawy o Węgierskiej Akademii Nauk

Prezydenci Akademii Nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej wydali wspólne oświadczenie, w sprawie planów nowelizacji ustawy o Węgierskiej Akademii Nauk proponowanej przez rząd Węgier. Poniżej publikujemy tekst oświadczenia.

Tekst oświadczenia


Konferencja „Instytuty Naukowe PAN – strategia na Horyzont”

Biuro Promocji Nauki PolSCA uczestniczyło w konferencji „Instytuty Naukowe PAN – strategia na Horyzont”, zorganizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN 22 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Była to dobra okazja, aby przedstawić nasze działania 39 reprezentantom Instytutów PAN.
Dziękujemy za zorganizowanie wydarzenia i zaproszenie do udziału panu dyr. dr inż. Zygmuntowi Krasińskiemu i pani dyrektor Ewie Kuśmierczyk

Konferencja odbyła się w IPPT PAN, którym kieruje pan prof. Tadeusz Burczyński.

Spotkanie otworzył pan prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN.

Pan Dyrektor KPK PB UE, dr inż. Zygmunt Krasiński dokonał analizy udziału instytutów naukowych PAN  w H2020 i opowiedział o możliwościach w konkursach na lata 2018-20 i perspektywach 9. Programu Ramowego.

Pani Barbara Trammer przedstawiła nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020, natomiast o wsparciu dla liderów grantów ERC w  H2020 mówiły dyrektor Biura ds. doskonałości naukowej Ewa Kuśmierczyk oraz Maddalena Chomicka z KPK PB UE.

Wśród pozostałych tematów znalazły się również Działania Marii Skłodowskiej-Curie oraz zwiększenie uczestnictwa poprzez udział w Działaniu „Spreading excellence and widening participation” w 8. Programie Ramowym. Pierwszy przedstawiony przez Bognę Hryniszyn z KPK PB UE, a drugi przez Katarzynę Walczyk-Matuszyk, zastępcę dyrektora KPK PB UE.

Prezentacji Biura Promocji Nauki PolSCA PAN dokonała dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech.

Fotoreportaż


Dr Magdalena Skipper nową naczelną „Nature”

Aktualności

Dr Magdalena Skipper, jako pierwsza kobieta w prawie 150-letniej historii periodyku „Nature”, została jego redaktor naczelną.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy sukcesu, a wszystkich zachęcamy do lektury artykułu:

Nature announces new editor-in-chief

 


Praca w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli

Aktualności

Poszukujemy eksperta do Zespołu Biura PolSCA w Brukseli.

Oferta pracy

 


Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych – GlobalnyLider.PL

Bez kategorii

Pani dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech uczestniczyła jako prelegentka w Kongresie Polskich Ekspertów Międzynarodowych – GlobalnyLider.PL, który odbył się w dniach 8-9 czerwca w  Warszawie.

Pani Dyrektor została zaproszona do dyskusji panelowej pt.: Polscy eksperci a najlepsze uczelnie – podstawy sukcesu przyszłości.

W tej dyskusji wzięli także udział pani Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Perspektywy i pan Arkadiusz Radwan adwokat, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, profesor nadzwyczajny w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Prezes Instytutu Allerhanda.

Moderatorem był pan Maciej Kisilowski, kierownik Centrum Badawczego Initiative for Regulatory Innovation, profesor prawa i zarządzania publicznego w Central European University w Budapeszcie.

Podczas ożywionej debaty zaproszeni goście poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki jest obecny potencjał polskiego systemu edukacji?
  • Jak polskie uczelnie mogą pomóc młodym Polakom chcącym pracować w środowisku międzynarodowym?
  • Jak wzmocnić obecność Polaków również na najlepszych uczelniach światowych, równolegle budując siłę polskich?
  • Jak powinny zmieniać się i dostosowywać do obecnych przemian polskie uczelnie?
  • Jak zapewnić w nich taki standard nauczania, by zapewnić polskim talentom jak najlepszy start w karierze na arenie międzynarodowej?
  • Jaki wpływ na budowanie polskiej marki mają nasze uczelnie? Jak możemy go wzmocnić?

http://globalnylider.pl/prelegenci/


Konferencja “Women in Science, Past and Present”

7 czerwca 2018 r. w Bibliotece Solvay odbyła się konferencja pt. „Women in Science, Past and Present”, zorganizowana przez Ambasadę RP w Brukseli we współpracy z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN.

Partnerami wydarzenia byli: Instytut Polski w Brukseli, Brukselski Klub Polek, Centrum Kultury i Języka Polskiego DASKALIA w Leuven, Polska Organizacja Turystyczna, Stacja Naukowa PAN w Paryżu oraz GAZ SYSTEM S.A.

Konferencję otworzył JE Artur Orzechowski, Ambasador RP w Brukseli, a główny referat wygłosiła prof. Agnieszka Zalewska, b. przewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych.

Dyskusja toczyła się w dwóch panelach tematycznych. W pierwszym, dotyczącym obecności kobiet w nauce w ujęciu historycznym, moderowanym przez prof. Dorotę Walczak z Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego udział wzięli: dr Brigitte Van Tiggelen oraz prof. Geert Vanpaemel z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Natacha Henry, autorka książek o siostrach Marii Skłodowskiej-Curie i Bronisławie Dłuskiej, a także dr Seweryna Konieczna z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Dyskusję w drugim panelu na temat współczesnych wzywań stojących na drodze do doskonałości naukowej, której przysłuchiwał się b. komisarz ds. badań naukowych Philippe Busquin, moderowała prof. Sarah Baatout z Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych, a jako prelegenci wystąpili: Veronique Halloin z Belgijskiego Funduszu Badań Naukowych, Kurt Vandenberghe z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, dr Anna Szołucha z Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIASt PAN), stypendystka programu Maria Skłodowska-Curie, a także prof. Elżbieta Frąckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, której przypadło w udziale również podsumowanie debaty.

Wydarzenie zakończyło się uroczystą ceremonią wręczenia nagrody im. Józefy Joteyko dla Wybitnej Polki w Belgii, przyznanej w tym roku prof. Iwonie Włodarskiej z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz koncertem orkiestry smyczkowej I Musici BRUCELLENSIS pod dyrekcją Zofii Wisłockiej, ubiegłorocznej laureatki nagrody im. J. Joteyko.

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć ilustrujących życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie opracowana przez Małgorzatę Sobieszczak-Marciniak, b. dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i dr hab. Hannę Krajewską, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto uczestnicy mogli obejrzeć zbiór książek biograficznych o Marii Skłodowskiej-Curie, wypożyczonych przez Bibliotekę Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

 

                                                                                          

Foto: Tomasz Cibulla


„The „recipe” of innovative ecosystems”

6 czerwca 2018 r. Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN było współorganizatorem seminarium pt. „The recipe of innovative ecosystems”, które zostało przygotowane w ramach współpracy grupy V4 w Stałym Przedstawicielstwie Węgier przy UE.

W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, wśród których Jean–Philippe Gammel (Członek Gabinetu Komisarza Tibora Navracsicsa), Giorgi Dimitrov (Zastępca Kierownika Działu Innowacji i EIT, DG EAC), Stephane Ouaki (Kierownik Działu Open Innovation and Open Science, DG RTD), Ulla Engelmann (Kierownik Działu Klastrów, Gospodarki Społecznej i Przedsiębiorczość, DG GROW), jak i praktycy z Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier współpracujący z uczelniami.

Polskę reprezentowała pani Magdalena Kasprzyca z Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, której dziękujemy za interesujące wystąpienie na temat współpracy uczelni z przedstawicielami przemysłu meblowego.


Seminarium IGLO OPEN „MFF and the new Horizon Europe programme”

W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się seminarium pt. „MFF and the new Horizon Europe programme” zorganizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA w ramach cyklu spotkań sieci IGLO OPEN. Spotkanie poprowadziła Pani Dyrektor dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, a w roli prelegentów wystąpili pan Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu Komisarza Jyrki Katainena oraz pan Dominik Sobczak, pracowniki DG Research & Innovation, B4 – Research Infrastructure.

Spotkanie poświęcone było przyszłości programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji. Na wstępie przedstawione zostały dokumenty stanowiące refleksję nad dotychczasowym programem (Horyzont 2020) oraz służące przygotowaniu projektu nowego programu ramowego (Horyzont Europa). Do najważniejszych dokumentów została zaliczona śródokresowa ocena Horyzontu 2020 (styczeń 2018), foresight (wrzesień 2017), a także dokument wypracowany przez grupę wysokiego szczebla pod przewodnictwem Pascala Lamy (lipiec 2017).

Zwrócono uwagę, że prace przygotowawcze Horyzontu Europa musiały uwzględnić uwarunkowania polityczne: zmiany w budżecie UE, aktualne priorytety polityczne (np. europejska wartość dodana), wydarzenia polityczne takie jak Brexit czy też przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Ponadto na kształt nowego programu wpływa silne przywództwo obecnego przewodniczącego Komisji oraz cele komisarza Moedasa: otwarta nauka, otwarte innowacje oraz otwarcie na świat. Prowadzone byłe także konsultacje z interesariuszami.

Ocena śródokresowa Horyzontu 2020 wskazała, że do jego głównych zalet należą m. in.: atrakcyjna i prosta forma, możliwość rozwiązywania problemów społecznych. Do najważniejszych obszarów wymagających usprawnienia zaliczono: niewystarczające finansowanie, brak odpowiedniego wsparcia dla przełomowych innowacji oraz niewystarczającą komunikację ze społeczeństwem. W związku z powyższym sformułowano szereg zaleceń, które powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu kolejnego programu ramowego. Wśród nich znalazł się postulat zorientowania badań na misje, wzmocnienie synergii środków przeznaczanych na badania z innymi funduszami, wzmocnienie synergii pomiędzy politykami publicznymi oraz większe otwarcie na współpracę międzynarodową.

Elementem łączącym dotychczasowy program Horyzont 2020 oraz kolejny program ramowy jest aktualny program pracy na lata 2018-2020, w którym zawarto niektóre nowe rozwiązania takie jak Europejska Rada ds. Innowacji, która ma się pojawić w Horyzoncie Europa.

W ostatniej części spotkania przedyskutowano orientacyjny plan prac nad nowymi dokumentami dotyczącymi Horyzont Europa, a także strukturę tego programu.

Z uwagi na aktualność zagadnień, spotkanie zgromadziło liczną publiczność, a dyskusja była niezwykle ożywiona.

Do pobrania materiał z wydarzenia

 


Podsumowanie projektu promocji języka francuskiego w Częstochowie

4 czerwca 2018 r. dr Adam Knapik uczestniczył w podsumowaniu projektu promocji języka francuskiego w Częstochowie, który powstał w ramach współpracy Urzędu Miasta Częstochowy oraz francuskiego miasta partnerskiego Lourdes. Innowacyjny w skali krajowej projekt realizowany był przez romanistki-wolontariuszki w 12 częstochowskich szkołach podstawowych, a uczestniczyło w nim aż 180 uczniów.

Specjalnie na potrzeby tego projektu przygotowany został program kursu języka francuskiego zatytułowany „Tour de France avec Julie et Olivier”, który miał na celu umożliwienie młodzieży poznanie prostych wyrażeń językowych oraz cywilizacji francuskiego obszaru językowego i w ten sposób zachęcenie do kontynuowania nauki tego języka.

Projekt wsparli: pan Frédéric de Touchet – Konsul Generalny Francji w Krakowie, pani Anna Krasuska-Terrillon – Konsul Honorowa Francji w Katowicach, pani Sylwia Wandziuk-Obłuska – Radca Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach reprezentowany tego dnia przez p. dr Ewę Półtorak – Zastępcę Dyrektora ds. współpracy z otoczeniem.

Dr Adam Knapik brał udział w pracach nad przygotowaniem tego projektu oraz koordynował jego realizację w 2017 r. jako pracownik Referatu Współpracy Krajowej i Zagranicznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Serdecznie gratulujemy Częstochowie pomysłu na promocję kultury frankofońskiej, a Nauczycielkom i Uczniom życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów!

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Częstochowy.


Następna strona »
Facebook