Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

Aktualności

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku.

Czas trwania konsultacji: 10 stycznia – 8 marca 2018.

Grupa docelowa:
Do udziału w konsultacjach Komisja zaprasza osoby prywatne, organizacje i podmioty zainteresowane lub zajmujące się kwestiami związanymi z inwestycjami, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi, innowacjami i MŚP.

Konsultacje publiczne: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_pl

Źródło: KE

Prezydencja bułgarska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r.

Aktualności

1 stycznia 2018 r. Bułgaria przejęła na 6 miesięcy (styczeń – czerwiec) rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

“For six months Bulgaria will be the main driving force for the tasks on the agenda of the European Union, it will perform the functions of an honest mediator, a political leader, a representative and a coordinator. “

Priorytety prezydencji bułgarskiej:

 • Future of Europe and Young People – Przyszłość Europy i Młodzieży,
 • Western Balkans – Bałkany Zachodnie,
 • Security and Stability – Bezpieczeństwo i Stabilność,
 • Digital Economy – Gospodarka Cyfrowa.

 

Strona internetowa prezydencji bułgarskiej w Radzie UE: https://eu2018bg.bg/en/home

 

Źródło: Prezydencja bułgarska w Radzie UE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – dzień informacyjny w Brukseli, 13 lutego 2018 r.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT) organizuje dzień informacyjny 13 lutego 2018 r. w Brukseli w zakresie 2018 Call for Proposals for two new Innovation Communities: EIT Manufacturing and EIT Urban Mobility.

Prezentacje z dnia informacyjnego – Space International Information Day

Aktualności

Prezentacje z międzynarodowego wydarzenia – Space International Information Day & Brokerage Event, które miało miejsce w Warszawie w dniach 13-14 grudnia 2017 r., są dostępne na stronie: https://www.b2match.eu/spaceinfoday-warsaw2017


Prezentacje z dni informacyjnych organizowanych przez Komisję Europejską dla koordynatorów projektów H2020

Aktualności
H2020 COORDINATORS’ DAY: Amendments / Reporting and Payments, 20 listopada 2017, Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-11-20/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
H2020 COORDINATORS’ DAY GRANT AGREEMENT PREPARATION, 27 września 2017, Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-09-27/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf

Biuletyn ERA-LEARN 2020

Najnowszy biuletyn ERA-LEARN 2020 (grudzień 2017) jest dostępny na stronie https://www.era-learn.eu/publications/era-learn-2020-newsletters

ERA-LEARN 2020 to projekt o charakterze akcji koordynacyjnej i wspierającej (Coordination and Support Action – CSA) finansowany z programu ramowego Horyzont 2020. ERA-LEARN 2020 jest platformą wsparcia dla społeczności publiczno-publicznych partnerstw (Public-Public Partnerships – P2P).


Informacja po spotkaniach z przedstawicielami Biur Regionalnych

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA zaprosiło na śniadania robocze przedstawicieli Biur Regionalnych w dniach 1 i 4 grudnia. Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele biur: Dolnego Śląska, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolski, Opolskiego, Podkarpacia, Pomorskiego, Wielkopolski, Miasta Łodzi.

Oba spotkania toczyły się według poniższej agendy:

AGENDA SPOTKANIA

 1. Wstęp i powitanie uczestników spotkania.
 2. Tour de table.
 3. Obecność przedstawicieli regionów i środowisk naukowych w Brukseli: cele, zadania i metody ich realizacji.
 4. Prezentacja planów Biura PolSCA na 2018 rok.
 5. Współpraca między Biurem PolSCA a Biurami Regionalnymi: możliwości a wzajemne oczekiwania.

Biuletyn przygotowany przez Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Aktualności

Trzecia edycja Biuletynu przygotowanego przez zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dostępna jest pod adresem: http://en.kpk.gov.pl/bulletin/

W najnowszym biuletynie można przeczytać między innymi:

 • Interview with Agata Janaszczyk a Research counsellor at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the EU – „Everybody’s attention is fully focused on FP9”
 • Polish industry: strategy for Horizon 2020
 • TOP 10 Polish SMEs, large companies and scientific entities successfully funded in Horizon 2020
 • Marie Curie Skłodowska COFUND Projects in Poland.

Prof. Piotr Sankowski z UW otrzymał trzeci grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Aktualności

Prof. Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego po raz trzeci uzyskał grant przyznany przez ERC.

Prof. Piotr Sankowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest pierwszą osobą w Polsce, która otrzymała trzy granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Profesor Sankowski otrzymał grant ERC Consolidator dla naukowców, którzy niedawno utworzyli niezależny, doskonały zespół badawczy i chcą go wzmocnić. Projekt naukowca nosi tytuł “Towards Unification of Algorithmic Tools” – TUgbOAT.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/multizdobywca-grantow-erc/

Źródło: Uniwersytet Warszawski

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła wyniki konkursu ERC Consolidator Grants 2017

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła wyniki konkursu ERC Consolidator Grants 2017. 329 najlepszych naukowców z całej Europy uzyska finansowanie, które jest częścią programu „Horyzont 2020”, o łącznej wartośći 630 miliardów euro.

Szczegółowe informacje: https://erc.europa.eu/news/erc-2017-consolidator-grants-results

ERC Consolidator Grants 2017 List of Principal Investigators – All domains: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_results_all_domains.pdf
ERC Consolidator Grants 2017 – Outcome: Indicative statistics: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_statistics.pdf
Żródło: ERC

Następna strona »
Facebook