Spotkanie z panią Emily Palmer – dyrektorem brukselskiego biura EuroTech Universities Alliance

Aktualności

W środę 7 marca o 9:30 Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN zorganizowało spotkanie kontaktowe dla polskich przedstawicielstw regionalnych z panią Emily Palmer – dyrektorem brukselskiego biura EuroTech Universities Alliance zrzeszającego cztery europejskie uczelnie techniczne: Technical University of Denmark, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Eindhoven University of Technology oraz Technical University of Munich.

Celem spotkania było zaprezentowanie działalności EuroTech Universities Alliance, które uważane jest za model europejskiego partnerstwa uniwersyteckiego oraz przedstawienie obszarów w jakich polskie uczelnie techniczne mogłyby nawiązać współpracę ze stowarzyszeniem.


Wspólne stanowisko Akademii Nauk V4 ws. 9. Programu Ramowego UE

Zgodnie z decyzją podjętą podczas Forum Akademii Nauk Grupy Wyszehradzkiej (V4), które odbyło się w Warszawie w dniach 26-27 września 2017 r. przedstawiciele Akademii opracowali wspólne stanowisko ws. 9. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

https://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/2070-wspolne-stanowisko-akademii-nauk-v4-ws-9-programu-ramowego-unii-europejskiej


Position paper on on the Future Framework Programme (FP9)

PolSCA recognizes the outstanding importance of the EU programmes as an example of genuine European cooperation, contributing to greater economic growth, innovativeness and to solving societal challenges. The Future Framework Programme (FP9) should further support these goals. Therefore we are pleased to take part in the public consultation on EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and single market and put forward our position paper.

Our main recommendations:

  • To increase the budget of the next Framework Programme,
  • To introduce the participation of partners from the EU 13 Member States as an auxiliary evaluation criterion in cooperation projects,
  • To maintain and further strengthen the ‘widening participation’ instruments,
  • To increase the number of smaller cooperation projects,
  • To decrease the number of instruments and simplify implementation rules,
  • To improve proposal evaluation processes ,
  • To keep the grant system as the basic one for the public science base,
  • To set remuneration rules that are not discouraging to beneficiaries from the EU 13,
  • To strengthen the involvement of researchers from the entire range of SSH,
  • To foster synergies between the Framework Programme and Cohesion policies.

Position paper_FP9_PolSCA


Czy skutecznie promujemy nasze interesy?

Aktualności

1 marca 2018 r. Biuro PolSCA na zaproszenie Posłanki do PE Elżbiety Łukacijewskiej zorganizowało w Parlamencie Europejskim seminarium zatytułowane „Czy skutecznie promujemy nasze interesy? Polskie reprezentacje biznesu w Brukseli”. Spotkanie otworzyli posłowie do PE: dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Tadeusz Zwiefka. Pierwsza część spotkania miała na celu prezentację stacji zagranicznych PAN: Stacji Naukowej w Paryżu i Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli jako podmiotów realizujących zadania dyplomacji naukowej. Dyrektorzy Stacji dr hab. Maciej Forycki i dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech przybliżyli działalność swoich ośrodków i zachęcili do nawiązania z nimi współpracy. Drugą częścią spotkania była debata nt. książki Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w UE, pod redakcją naukową Urszuli Kurczewskiej, prof. SGH i prof. Krzysztofa Jasieckiego. Autorzy omówili kolejno wyniki badań porównawczych dotyczących lobbingu w Europie prowadzonego przez przedstawicieli organizacji gospodarczych oraz kontekst i modele reprezentacji interesów. Na koniec mecenas Piotr Gałązka, dyrektor Biura Związku Banków Polskich w Brukseli podzielił się swoimi doświadczeniami z działalności na unijnym forum. Seminarium zgromadziło liczną publiczność, a różnorodne pytania świadczyły o zainteresowaniu tematem. Dodatkowo informacje zamieszczone po wydarzeniu w mediach społecznościowych spotkały się z szerokim i pozytywnym oddźwiękiem.

 

 

Foto Stacja PAN Paryż oraz Biuro PolSCA PAN


Polski lobbing w Unii Europejskiej

28 lutego w Stałym Przedstawicielstwie PR przy UE w Brukseli odbyło się wydarzenie pt. „Polski lobbing w Unii Europejskiej”, którego współorganizatorem było Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN. Punktem wyjścia do dyskusji o lobbingu na unijnym forum była zbiorowa publikacja Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej pod redakcją dr hab. Urszuli Kurczewskiej, prof. SGH oraz prof. dr hab. Krzysztofa Jasieckiego, wydana w 2017 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie otworzył Pan Ambasador Sebastian Barkowski, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE, a dyskusję z dr hab. Urszulą Kurczewską, prof. SGH oraz prof. dr hab. Krzysztofem Jasieckim i autorami rozdziałów publikacji mecenasem Piotrem Gałązką, dyrektorem Biura Związku Banków Polskich w Brukseli oraz panem Łukaszem Lisickim, II sekretarzem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, moderowała także autorka jednego z rozdziałów monografii dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, p.o. dyrektor Biura PolSCA PAN. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja z udziałem ok. 50 lobbujących i lobbowanych, przede wszystkim licznych pracowników instytucji europejskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarz książki.

 

Foto Stacja PAN Paryż oraz Biuro PolSCA PAN


Wizyta studyjna w Brukseli zespołu Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk z Paryża

Aktualności

W dniach 28.02 – 1.03 Biuro Promocji Nauki PolSCA gościło dr hab. Macieja Foryckiego dyrektora Stacji Naukowej PAN z Paryża oraz pracowników Stacji: Anetę Bassę, Katarzynę Kulę, Roberta Górskiego oraz Ernesta Marcinkiewicza. Wizyta studyjna była okazją do prezentacji działań obu stacji, ustalenia wydarzeń i projektów, które będą realizowane wspólnie przez obie stacje.

Zachęcamy do przeczytania relacji na stronie Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Wizyta studyjna Paryż-Bruksela


Wykład dla BeKaPu

Bez kategorii

23 lutego gościliśmy członkinie Brukselskiego Klubu Polek, z którymi wspólnie zastanawialiśmy się nad pytaniem czy celebryci zastąpią autorytety. Pretekstem do podjęcia tego tematu była książka „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego” dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech.

 

 


Spotkanie dla przedstawicieli polskich regionów o innowacyjnych technologiach w energetyce z dr Christianem Schnellem

22 lutego w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN odbyło się comiesięczne spotkanie dla przedstawicieli polskich regionów. Dzięki współpracy z panią Agatą Boutanos, reprezentującą Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Brukseli, mogliśmy gościć eksperta dr Christiana Schnella, wiceprezesa ZPP Sektora Energii. Dr Schnell specjalizuje się w problematyce energii odnawialnej i jest autorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących rozwoju prawodawstwa w tym zakresie. Naszym słuchaczom przedstawił perspektywy rozwoju sektora energii w Polsce w kontekście zagadnienia „inteligentnych miast”. W spotkaniu uczestniczył również pan Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.


Spotkanie grupy V4 w sprawie szkolenia dla menadżerów projektów badawczych „V4 Training”

W środę 21 lutego zespół Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli gościł przedstawicieli CZELO oraz SLORD. Podczas spotkania omówione zostały m.in. szczegóły programu organizowanego od 18 do 20 kwietnia 2018 r. szkolenia „V4 Training” dla menadżerów projektów badawczych.

Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”

 


‘Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union – A problem solving approach to fuel innovation-led growth’

Aktualności

This report provides strategic recommendations on Missions, and how they can be structured in the future European Union Research and Innovation Programme (FP9).

The attached report is also available online at the following address: https://data.europa.eu/doi/10.2777/360325

A call for feedback will be launched via a dedicated EU Survey starting today until 3 April 2018 via the following address: 482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d

Mazzucato Report Missions_2018 European Commission R&I

 


Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook