Wzmocnienie Zespołu Biura PolSCA!

Aktualności

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 października 2020 r. do Zespołu Biura PolSCA dołączyła p. Joanna Komperda, która powierzone zadania realizować będzie na stanowisku eksperta. Wzmocnienie Zespołu jest pozytywnym rezultatem wynikającym ze zrealizowanego latem br.  procesu rekrutacji. Dzięki temu, Biuro PolSCA będzie mogło sprawniej realizować swoje zadania – szczególnie wobec środowiska naukowego Polskiej Akademii Nauk – u progu nowego programu ramowego Horyzont Europa.

(wiecej…)

NAWA ogłasza pierwszy w Polsce Seal of Excellence w ramach MSCA IF!

Aktualności

Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence to pierwszy w kraju instrument, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. Celem programu jest zarówno stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców prowadzących badania naukowe w Polsce, jak też nawiązanie bądź umocnienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami. Do udziału w tej edycji programu zaproszone są polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego, które otrzymały certyfikat MSCA Seal of Excellence w ramach MSCA IF 2019. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 października 2020 r.

(wiecej…)

Kolejna edycja programu MNiSW „Granty na granty – promocja jakości III”

Aktualności

W dniu 1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia „Granty na granty – promocja jakości III”. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o dofinansowanie projektów badawczych w ramach środków Unii Europejskiej i których wnioski otrzymały wysoką ocenę merytoryczną. O dofinansowanie mogą aplikować m.in. instytuty naukowe PAN.

(wiecej…)

Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia mieszkalnego

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli ogłasza sprzedaż majątku ruchomego w postaci wyposażenia mieszkania. Lista przedmiotów do sprzedania znajduje się poniżej.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt mailowy do poniedziałku 3 sierpnia na adres: polsca@polsca.pan.pl.

(wiecej…)

Zatrudnij u siebie wybitnego humanistę! Program „Profesura Gościnna”

Aktualności

Ponad miesiąc temu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła nabór wniosków do programu Profesura Gościnna, w ramach którego możliwe jest zatrudnienie wybitnego przedstawiciela nauk społecznych czy humanistycznych z zagranicy oraz stworzenie dla niego grupy projektowej. Podstawowym celem programu jest podniesienie jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej w polskich jednostkach poprzez włączenie w te działania wybitnych naukowców, legitymujących się dorobkiem międzynarodowym. Stanowi on ciekawą szansę dla jednostek akademickich i naukowych w Polsce, w tym Instytutów PAN, na wzmocnienie swojej kadry. Warto dodać, że pierwsza edycja programu skierowana jest tylko i wyłącznie do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, a nabór wniosków prowadzony jest do końca lipca.

(wiecej…)

Naukowcy w Polsce walczą z pandemią COVID-19

Aktualności

O tym jak ważny jest głos i praca naukowców w walce z pandemią koronawirusa nie trzeba nikogo przekonywać. Rzetelna, oparta na naukowych danych dyskusja oraz zintensyfikowana aktywność na polu badań i innowacji są niezbędne w tak specyficznym czasie. Stąd też, pragniemy Państwu przybliżyć niektóre działania podejmowane m.in. przez Polską Akademię Nauk na rzecz walki z wirusem SARS-CoV-2 . Poniżej znajdą Państwo informacje na temat zespołu doradczego PAN ds. COVID-19, a także opis wybranych – międzynarodowych bądź krajowych – projektów badawczych, realizowanych przez Instytuty PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

(wiecej…)

Europejska nauka, badania i innowacje – raporty (maj/czerwiec 2020)

Aktualności

Okres pandemii koronawirusa nie był szczególnie łatwy dla naukowców oraz całego środowiska akademickiego, szczególnie w zakresie realizacji grantów badawczych czy mobilności naukowej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w tym czasie ukazało się szereg interesujących raportów, analizujących stan europejskiej nauki, badań i innowacji. Opublikowane zostały między innymi: 1) raport SRIP 2020, 2) raport Open Science Policy Platform, 3) raporty ERA-LEARN w zakresie partnerstw, 4) European Innovation Scoreboard 2020, 5) ranking Nature Index. Poniżej znajdą Państwo krótki opis oraz link do każdego z raportów. Zapraszamy do lektury!

(wiecej…)

Europejska Przestrzeń Badawcza – aktualny i przyszły kształt

Aktualności

Europejska Przestrzeń Badawcza (ang. European Research Area), w skrócie ERA, to podstawowe pole prowadzenia polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej. Jej nadrzędnym celem jest stworzenie jednolitego obszaru badań, otwartego dla całego świata i pozwalającego na w pełni swobodny przepływ naukowców, wiedzy naukowej i technologii. Aby przeciwdziałać fragmentacji działań naukowych, jak też zwiększać konkurencyjność UE na tle międzynarodowym, istotne jest dalsze wzmacnianie ERA poprzez stopniowe ujednolicanie polityk poszczególnych krajów europejskich w dziedzinie badań i innowacji.

(wiecej…)

Inicjatywa Leków Innowacyjnych – czerwcowe otwarcie konkursów i webinaria dla wnioskodawców

Aktualności

Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI2 JU) czyli „Wspólne Przedsięwzięcie – Inicjatywa Leków Innowacyjnych” to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Będzie ono realizowane w latach 2014-2024, ale podobnie jak w programie Horyzont 2020, ostatnie konkursy zostaną ogłoszone w 2020 roku. Środki w ramach budżetu IMI zostaną przekazane na badania w obszarach biomedycznych, mających na celu przyspieszenie rozwoju lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów.

(wiecej…)

Poszukujemy eksperta!

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na stanowisko eksperta w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli został uruchomiony! Jeżeli jesteś zainteresowany/a polityką UE w zakresie badań i innowacji, pragniesz pracować w międzynarodowym środowisku na rzecz europejskiej nauki i badań oraz wspierać nas w działaniach komunikacyjno-informacyjnych, nie zwlekaj i wyślij aplikację! Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 7 lipca 2020 r. na adres e-mail: rekrutacja@polsca.pan.pl.

(wiecej…)
Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook