Rozstrzygnięcie konkursu

Aktualności
Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2018 r. powierzył dr hab. Małgorzacie Molędzie-Zdziech stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli z siedzibą Rue du Trône 98 B-1050 Bruksela.
https://instytucja.pan.pl/index.php/praca-w-pan/4842-zawiadomienie-o-wyborze-dyrektora-pomocniczej-jednostki-naukowej-dzialajacej-pod-nazwa-biuro-promocji-nauki-polsca-w-brukseli

Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w kierowaniu Biurem PolSCA!

 


Program „Polskie Powroty”

Aktualności

Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie, wynagrodzenie odpowiadające europejskim standardom oraz możliwość stworzenia Grupy Projektowej to główne założenia Polskich Powrotów. Dzięki Programowi krajowe uczelnie i jednostki naukowe mają szansę pozyskać do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Szczegóły:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty


3Revolution: Reduce, Reuse, Recover – relacja z wydarzenia

Bez kategorii

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE we współpracy z Ambasadą RP w Brukseli oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE zorganizowało w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. wizytę studyjną zatytułowaną „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover”.

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN było jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia.

W drugim dniu wizyty p. prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, p. o. dyrektor Biura PolSCA, wzięła udział w dyskusji panelowej pt. „Poland for European Innovations”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z wydarzenia zamieszczoną na stronie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

http://www.brukselaue.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/gospodarka_o_obiegu_zamknietym___potencjal_polskich_firmy_i_jednostek_badawczych


Szkolenie V4

Aktualności

 

W środę 18 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy wiosenną edycję szkolenia”V4 Training” dla menedżerów projektów badawczych z państw Grupy Wyszehradzkiej, Litwy i Belgii.

 

 


Wizyta Studyjna: 3Revolution: Reduce, Reuse, Recover

Wydarzenia

Miło nam poinformować, że p. prof. Małgorzata Molęda-Zdziech została zaproszona do udziału w wydarzeniu „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover” organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Brukseli. Współorganizatorami są przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Dziedzinie Surowców oraz Europejskiej Platformy ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Uczestnicy spotkania będą dyskutowali jak zwiększyć udział polskich podmiotów w europejskim programie badań i innowacji. Dwudniowa wizyta studyjna będzie również okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących ekonomii obiegu zamkniętego.

19 kwietnia Pani Dyrektor weźmie udział w dyskusji panelowej pt. „Poland for European Innovations” moderowanej przez p. Agatę Janaszczyk, radcę ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/conference-about-circular-economy-poland-3revolution-reduce-reuse-recover


Zaproszenie do udziału w wydarzeniu

Aktualności

Exploring new challenges of policymaking and future-oriented frames and methods to respond to them is the aim of the Joint Research Centre (JRC) FTA2018 conference – Future in the making.

https://secure.evenium.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=58usWs9e3YwrcqgNPlBN2Xmt.gl3?pg=presentation


Sukces KPK – kryterium selekcji w H2020

Aktualności

QuantERA jest siecią 32 organizacji z 26 krajów koordynowaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie wspierającą badania w dziedzinie technologii kwantowych.

Do procedur wyboru projektu udało się wprowadzić zapis, że w przypadku projektów punktowanych ex aequo priorytet mają projekty z udziałem państw z grupy „widening”.

Więcej informacji: https://www.quantera.eu/


O stanowiskach Biura PolSCA oraz Akademii V4 w Science Business

Aktualności
Miło nam poinformować, że stanowiska Biura PolSCA oraz Akademii V4 dotyczące dziewiątego programu ramowego i przygotowane w ramach ostatnich otwartych konsultacji Komisji Europejskiej mają już pierwszy odzew medialny.
Zachęcamy do lektury artykułu pana Florina Zubascu z Science Business pt. East European countries push for changes in the next Framework Programme, z 21 marca, w którym omawia proponowane przez nas zmiany.
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/policy-paper/east-european-countries-push-changes-next-framework-programme
W artykule znajdą Państwo również linki do tekstów obu stanowisk.

 


Wizyta studyjna w Brukseli Rektorów Uczelni Polski Południowej

W dniach 19-20 marca 2018 r. Dom Polski Południowej w Brukseli zorganizował wizytę studyjną Rektorów szkół wyższych z województw Małopolskiego, Śląskiego i Opolskiego. Na czele tej delegacji stanął prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Pro Silesia reprezentującego w Brukseli śląski biznes, naukę oraz samorząd.

W drugim dniu pobytu Goście mogli zapoznać się z działalnością Biura Promocji Nauki PolSCA PAN, którego strategie i metody działania przedstawili p. dr Katarzyna Tarnawska oraz p. dr Adam Knapik.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Wiesławowi Banysiowi oraz Stowarzyszeniu Pro Silesia za zaproszenie do udziału w spotkaniu.

    

Zdjęcia dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Pro Silesia


PolSCA w pigułce

Aktualności

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z głównymi celami oraz najważniejszymi formami działalności Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli!

PolSCA w pigułce


Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook