Zatrudnij u siebie wybitnego humanistę! Program „Profesura Gościnna”

Aktualności

Ponad miesiąc temu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła nabór wniosków do programu Profesura Gościnna, w ramach którego możliwe jest zatrudnienie wybitnego przedstawiciela nauk społecznych czy humanistycznych z zagranicy oraz stworzenie dla niego grupy projektowej. Podstawowym celem programu jest podniesienie jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej w polskich jednostkach poprzez włączenie w te działania wybitnych naukowców, legitymujących się dorobkiem międzynarodowym. Stanowi on ciekawą szansę dla jednostek akademickich i naukowych w Polsce, w tym Instytutów PAN, na wzmocnienie swojej kadry. Warto dodać, że pierwsza edycja programu skierowana jest tylko i wyłącznie do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, a nabór wniosków prowadzony jest do końca lipca.

(wiecej…)

Naukowcy w Polsce walczą z pandemią COVID-19

Aktualności

O tym jak ważny jest głos i praca naukowców w walce z pandemią koronawirusa nie trzeba nikogo przekonywać. Rzetelna, oparta na naukowych danych dyskusja oraz zintensyfikowana aktywność na polu badań i innowacji są niezbędne w tak specyficznym czasie. Stąd też, pragniemy Państwu przybliżyć niektóre działania podejmowane m.in. przez Polską Akademię Nauk na rzecz walki z wirusem SARS-CoV-2 . Poniżej znajdą Państwo informacje na temat zespołu doradczego PAN ds. COVID-19, a także opis wybranych – międzynarodowych bądź krajowych – projektów badawczych, realizowanych przez Instytuty PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

(wiecej…)

Europejska nauka, badania i innowacje – raporty (maj/czerwiec 2020)

Aktualności

Okres pandemii koronawirusa nie był szczególnie łatwy dla naukowców oraz całego środowiska akademickiego, szczególnie w zakresie realizacji grantów badawczych czy mobilności naukowej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w tym czasie ukazało się szereg interesujących raportów, analizujących stan europejskiej nauki, badań i innowacji. Opublikowane zostały między innymi: 1) raport SRIP 2020, 2) raport Open Science Policy Platform, 3) raporty ERA-LEARN w zakresie partnerstw, 4) European Innovation Scoreboard 2020, 5) ranking Nature Index. Poniżej znajdą Państwo krótki opis oraz link do każdego z raportów. Zapraszamy do lektury!

(wiecej…)

Europejska Przestrzeń Badawcza – aktualny i przyszły kształt

Aktualności

Europejska Przestrzeń Badawcza (ang. European Research Area), w skrócie ERA, to podstawowe pole prowadzenia polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej. Jej nadrzędnym celem jest stworzenie jednolitego obszaru badań, otwartego dla całego świata i pozwalającego na w pełni swobodny przepływ naukowców, wiedzy naukowej i technologii. Aby przeciwdziałać fragmentacji działań naukowych, jak też zwiększać konkurencyjność UE na tle międzynarodowym, istotne jest dalsze wzmacnianie ERA poprzez stopniowe ujednolicanie polityk poszczególnych krajów europejskich w dziedzinie badań i innowacji.

(wiecej…)

Inicjatywa Leków Innowacyjnych – czerwcowe otwarcie konkursów i webinaria dla wnioskodawców

Aktualności

Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI2 JU) czyli „Wspólne Przedsięwzięcie – Inicjatywa Leków Innowacyjnych” to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Będzie ono realizowane w latach 2014-2024, ale podobnie jak w programie Horyzont 2020, ostatnie konkursy zostaną ogłoszone w 2020 roku. Środki w ramach budżetu IMI zostaną przekazane na badania w obszarach biomedycznych, mających na celu przyspieszenie rozwoju lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów.

(wiecej…)

Poszukujemy eksperta!

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na stanowisko eksperta w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli został uruchomiony! Jeżeli jesteś zainteresowany/a polityką UE w zakresie badań i innowacji, pragniesz pracować w międzynarodowym środowisku na rzecz europejskiej nauki i badań oraz wspierać nas w działaniach komunikacyjno-informacyjnych, nie zwlekaj i wyślij aplikację! Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 7 lipca 2020 r. na adres e-mail: rekrutacja@polsca.pan.pl.

(wiecej…)

Biuro PolSCA w zmienionej odsłonie!

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. zmianie uległa struktura Biura PolSCA! Zgodnie z decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego (link), stanowisko Dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zostało powierzone dr Tomaszowi Poprawce. Z kolei dr Justyna Kramarczyk oficjalnie przejęła obowiązki eksperta. Co więcej, została uruchomiona rekrutacja na stanowisko eksperta – pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej!

(wiecej…)

Europejski Zielony Ład – zapowiedź konkursu w Horyzoncie 2020

Aktualności

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią realne zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska przyjęła ambitną wizję i strategię wsparcia nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, która w 2050 r. osiągnie neutralność emisyjną, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów i w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

(wiecej…)

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA IF): perspektywa instytucjonalna

Aktualności

Podstawowym celem grantów MSCA-IF jest rozwój kariery doświadczonych naukowców dzięki realizacji indywidualnego projektu badawczego w wybranej instytucji w Europie lub poza jej granicami, a także dzięki udziałowi w szeregu szkoleń i konferencji. Mimo, że to zainteresowany naukowiec proponuje temat indywidualnie prowadzonego projektu (ang. bottom-up), rola, jaką odgrywa goszczący uniwersytet czy instytut badawczy w całym procesie, jest równie istotna.

(wiecej…)

Przedłużone nabory wniosków w obszarze ZDROWIE w ramach H2020!

Aktualności

Aktualnie trwają nabory wniosków w szeregu konkursów w obszarze „Zdrowie” w ramach tzw. Wyzwania społecznego nr 1 (ang. SC – Societal challenge No 1) – zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Terminy oryginalnie przewidziane na połowę kwietnia zostały przełożone na czerwiec, tj. na 4 czerwca oraz 18 czerwca. Takie posunięcie pozwoli lekarzom i innym zaangażowanym badaczom skupić się na walce z pandemią COVID-19, pozostawiając więcej czasu na przygotowanie aplikacji.

(wiecej…)
Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook