Europejska Strategia na rzecz Bioróżnorodności 2030

Aktualności

Na progu kolejnej dekady XXI wieku chyba nikt nie ma już wątpliwości, jak pilne i niezbędne jest niesienie ratunku przyrodzie, która nas otacza. Prawidłowo funkcjonujące ekosystemy są podstawą i warunkiem naszego życia – to one są źródłem czystej wody i powietrza, tak koniecznych do życia składników. Ich skuteczna ochrona i odbudowa są niezwykle ważne zwłaszcza teraz, w dobie pandemii Covid-19 i w okresie pracy na rzecz odbudowy odporności, zrównoważonego rozwoju i dobrostanu w Unii Europejskiej.

(wiecej…)

Życzenia świąteczne od Zespołu PolSCA!

Aktualności

Wraz z kończącym się rokiem 2020 chcemy wyrazić słowa naszej ogromnej wdzięczności wobec wszystkich Państwa – naszych koleżanek i kolegów, współpracowników, ekspertów i instytucji partnerskich za owocną współpracę oraz wspólne zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości dla polskiej i europejskiej nauki.

Wkrótce chwilowo wstrzymamy naszą pracę, by w radości i spokoju przeżyć ten jeden z najpiękniejszych okresów w roku. Życzymy Państwu, by ten świąteczny okres był czasem zatrzymania, wypoczynku i radości z chwil spędzonych w gronie najbliższych. I aby nadchodzący Rok 2021 przyniósł dużo nowych inspiracji, satysfakcji i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


PASIFIC – nowy program stypendialny w Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych naukowców!

Aktualności

2 lata badań w jednym z 69 doskonałych instytutów goszczących w dowolnej dyscyplinie z budżetem do 93 000 euro na badania? Dlaczego nie? Polska Akademia Nauk (PAN) ogłasza program stypendialny PASIFIC w ramach programu MSCA COFUND! Program PASIFIC oferuje atrakcyjne 2-letnie staże podoktorskie dla znakomitych naukowców dowolnej narodowości, pracujących w dowolnej dyscyplinie naukowej. Każdy stypendysta PASIFIC otrzyma miesięczny dodatek w wysokości ok. 2500 euro i w stosownych przypadkach, dodatkowy zasiłek rodzinny. Ponadto stypendyści PASIFIC otrzymają budżet na badania w wysokości do 93 000 euro na projekt.

(wiecej…)

WiSER – pierwsze podsumowanie wydarzenia

Aktualności

O kobietach w nauce i europejskiej przestrzeni badawczej dyskutowano podczas konferencji „WiSER – Women in Science and European Research” współorganizowanej w dniu 4 grudnia br. przez Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli oraz Biuro Wielkopolski w Brukseli. Celem  wydarzenia było zogniskowanie się wokół problematyki utrzymujących się nierówności na tle płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area – ERA).

(wiecej…)

Poznaj „zielone” projekty Instytutów PAN!!

Aktualności

Cudze chwalicie swego nie znacie! Do 26 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków w specjalnym konkursie H2020 Green Deal Call (GDC), jednak w Instytutach Polskiej Akademii Nauk już od kilku lat realizowane są granty, finansowane ze środków europejskich i tematycznie powiązane z obszarami tego konkursu. W związku z tym, Biuro PolSCA pragnie zaprezentować 7 wybranych projektów prowadzonych w PAN, które dotyczą kolejno drugiego, trzeciego, szóstego i siódmego obszaru konkursu „Europejski Zielony Ład”, czyli czystej, dostępnej i bezpiecznej energii (clean, affordable, and secure energy), przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym (industry for a clean and circular economy), strategii od pola do stołu (farm to fork) oraz różnorodności biologicznej (ecosystems and biodiversity). Poniżej przygotowaliśmy – we współpracy z Instytutami PAN – krótkie opisy projektów wraz z ich najważniejszymi osiągnięciami. Zapytaliśmy też osoby odpowiedzialne za realizację tych grantów o potencjał udziału ich Instytutów w EU Green Deal Call, a także o społeczny wymiar projektów, czyli możliwość angażowania obywateli lub przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Zapraszamy do lektury!

(wiecej…)

Europejska Przestrzeń Badawcza – nowe wyzwania i nowe szanse

Aktualności

Znamy już treść zapowiadanego Komunikatu Komisji Europejskiej z 30 września 2020 w sprawie nowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area – w skrócie ERA) w zakresie badań naukowych i innowacji. O historii ERA oraz jej głównych założeniach pisaliśmy na naszej stronie w czerwcu tego roku, tymczasem poniżej przybliżamy treść komunikatu, który opisuje Europejską Przestrzeń Badawczą w nowej odsłonie. Jaka więc będzie nowa ERA? Jakie są jej strategiczne cele i planowane efekty? Czym będzie się różnić od „starej” ERA, szczególnie w dobie spotęgowanych przez pandemię Covid-19 wyzwań społecznych, ekologicznych i gospodarczych? Zapraszamy do lektury!

(wiecej…)

Konkurs Europejski Zielony Ład – praktyczne informacje

Aktualności

Ruszył nabór wniosków w specjalnym konkursie H2020 Europejski Zielony Ład! To 20 nowych zaproszeń do składania wniosków w 11 obszarach z całkowitym budżetem 1 miliarda euro! W ramach konkursu będą finansowane projekty naukowe dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Komisja Europejska oczekuje, że w wyniku realizacji projektów powstaną innowacyjne rozwiązania, które przyniosą konkretne rezultaty dla obywateli. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje, w tym skrócony opis konkursu, a także linki do poszczególnych tematów konkursowych. Aby wesprzeć Państwa w poszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych, zamieszczamy też informację o wirtualnych spotkaniach brokerskich oraz przykłady ofert potencjalnych partnerów (ang. expression of interests).

(wiecej…)

PAKT – Premia dla AKTywnych w Horyzoncie Europa

Aktualności

Z końcem września br. MNiSW opublikowało na swoich stronach założenia projektu PAKT, czyli „Premia dla AKTywnych”. Zaproponowany model ma służyć stworzeniu efektywnego – w tym możliwie prostego i transparentnego – systemu premiowania najlepszych naukowców, poprzez dostosowanie regulaminów wynagradzania w jednostkach naukowych. W kontekście programu ramowego Horyzont Europa, PAKT ma zachęcić krajowe jednostki i naukowców do zwiększenia swojej aktywności w tym obszarze.

(wiecej…)

Trzy Instytuty PAN uczestnikami projektów MSCA RISE!

Aktualności

Opracowanie radaru do zbadania marsjańskiej powierzchni, wykorzystanie fluoroforów w trójwymiarowym obrazowaniu fragmentów tkanek biologicznych czy stworzenie innowacyjnych rozwiązań w poszukiwaniu „ciemnej materii” to tematy wybranych do sfinansowania projektów w ramach MSCA-RISE, w których będą uczestniczyć Instytuty Polskiej Akademii Nauk! Pośród 823 beneficjentów z 137 krajów i 74 zwycięskich projektów w ostatnim konkursie #H2020 MSCA-RISE znalazły się trzy Instytuty PAN: Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Chemii Organicznej oraz Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika. Projekty, w których będą brać udział, przybliżamy Państwu poniżej.

Czytaj dalej

Europejski Zielony Ład a nauki społeczne i humanistyczne

Aktualności

Otwarcie naboru wniosków w specjalnym konkursie Horyzontu 2020 poświęconym Europejskiemu Zielonemu Ładowi (ang. EU Green Deal Call) zapowiadane jest na drugą połowę września 2020 r. Jak pisaliśmy na naszej stronie internetowej – przy okazji zapowiedzi konkursu w czerwcu (link) – jego celem jest przede wszystkim wsparcie poprzez badania sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji społecznej. Oprócz rozwoju technologicznego i projektów demonstracyjnych, konkurs zachęca do opracowania nowych sposobów na zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie pozycji obywateli w procesie „zielonej” transformacji, dlatego też powinien być interesujący z punktu widzenia badaczy z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Zachęcamy zatem do zapoznania się ze skróconym opisem wybranych tematów Green Deal Call oraz oczekiwanych rezultatów, które mają przynieść sfinansowane w ramach H2020 projekty. Informujemy ponadto o wydarzeniach związanych z konkursem m.in. o dedykowanych spotkaniach brokerskich organizowanych przez Net4Society czy The Enterprise Europe Network, a także o specjalnych sesjach w ramach EU Research and Innovation Days, które odbędą się online w dniach 22-24 września br.

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook