Prezentacje z dni informacyjnych organizowanych przez Komisję Europejską dla koordynatorów projektów H2020

Aktualności
H2020 COORDINATORS’ DAY: Amendments / Reporting and Payments, 20 listopada 2017, Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-11-20/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
H2020 COORDINATORS’ DAY GRANT AGREEMENT PREPARATION, 27 września 2017, Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-09-27/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf

Biuletyn ERA-LEARN 2020

Najnowszy biuletyn ERA-LEARN 2020 (grudzień 2017) jest dostępny na stronie https://www.era-learn.eu/publications/era-learn-2020-newsletters

ERA-LEARN 2020 to projekt o charakterze akcji koordynacyjnej i wspierającej (Coordination and Support Action – CSA) finansowany z programu ramowego Horyzont 2020. ERA-LEARN 2020 jest platformą wsparcia dla społeczności publiczno-publicznych partnerstw (Public-Public Partnerships – P2P).


Informacja po spotkaniach z przedstawicielami Biur Regionalnych

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA zaprosiło na śniadania robocze przedstawicieli Biur Regionalnych w dniach 1 i 4 grudnia. Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele biur: Dolnego Śląska, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolski, Opolskiego, Podkarpacia, Pomorskiego, Wielkopolski, Miasta Łodzi.

Oba spotkania toczyły się według poniższej agendy:

AGENDA SPOTKANIA

  1. Wstęp i powitanie uczestników spotkania.
  2. Tour de table.
  3. Obecność przedstawicieli regionów i środowisk naukowych w Brukseli: cele, zadania i metody ich realizacji.
  4. Prezentacja planów Biura PolSCA na 2018 rok.
  5. Współpraca między Biurem PolSCA a Biurami Regionalnymi: możliwości a wzajemne oczekiwania.

Biuletyn przygotowany przez Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Aktualności

Trzecia edycja Biuletynu przygotowanego przez zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dostępna jest pod adresem: http://en.kpk.gov.pl/bulletin/

W najnowszym biuletynie można przeczytać między innymi:

  • Interview with Agata Janaszczyk a Research counsellor at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the EU – „Everybody’s attention is fully focused on FP9”
  • Polish industry: strategy for Horizon 2020
  • TOP 10 Polish SMEs, large companies and scientific entities successfully funded in Horizon 2020
  • Marie Curie Skłodowska COFUND Projects in Poland.

Prof. Piotr Sankowski z UW otrzymał trzeci grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Aktualności

Prof. Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego po raz trzeci uzyskał grant przyznany przez ERC.

Prof. Piotr Sankowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest pierwszą osobą w Polsce, która otrzymała trzy granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Profesor Sankowski otrzymał grant ERC Consolidator dla naukowców, którzy niedawno utworzyli niezależny, doskonały zespół badawczy i chcą go wzmocnić. Projekt naukowca nosi tytuł “Towards Unification of Algorithmic Tools” – TUgbOAT.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/multizdobywca-grantow-erc/

Źródło: Uniwersytet Warszawski

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła wyniki konkursu ERC Consolidator Grants 2017

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła wyniki konkursu ERC Consolidator Grants 2017. 329 najlepszych naukowców z całej Europy uzyska finansowanie, które jest częścią programu „Horyzont 2020”, o łącznej wartośći 630 miliardów euro.

Szczegółowe informacje: https://erc.europa.eu/news/erc-2017-consolidator-grants-results

ERC Consolidator Grants 2017 List of Principal Investigators – All domains: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_results_all_domains.pdf
ERC Consolidator Grants 2017 – Outcome: Indicative statistics: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_cog_statistics.pdf
Żródło: ERC

Rekomendacje dotyczące Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council)

Aktualności

„Niezależna grupa innowatorów wysokiego szczebla (The independent High-Level Group of Innovators) opublikowała zalecenia dotyczące Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), wskazując, że powinna ona wspierać przełomowe innowacje z korzyścią dla wszystkich, zaspokajając potrzeby potencjalnych innowatorów z całej UE.
W swoim pierwszym zestawie zaleceń, Grupa (w tym odnoszący sukcesy innowatorzy, przedsiębiorcy i inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka z całej UE), zaleca także dostosowanie wszystkich odpowiednich programów finansowania UE do jednego, dopasowanego do celu „punktu kompleksowej obsługi” w zakresie finansowania innowacji, wraz z głównymi reformami wprowadzającymi doskonałość, elastyczność i sprawność (na przykład w celu połączenia finansowania dotacji z inwestycjami typu venture capital).”

„Europe is open for innovation” First Set of key recommendations for a European Innovation Council from the High Level Group of Innovators: http://ec.europa.eu/research/eic/pdf/eic_recommendations_set-1_2017.pdf
Źródło: Komisja Europejska

Przewodnik KE dotyczący konkursów WP 2018-20 związanych z ICT w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska opublikowała przewodnik dotyczący konkursów z obszaru ICT w ramach Programów Prac (WP) 2018-2020 w programie Horyzont 2020. Około 6 miliardów euro z ogólnego budżetu w wysokości 30 miliardów euro zostanie przeznaczone na badania i innowacje w sektorze ICT. Tematy związane z ICT są obecne w wielu obszarach programu „Horyzont 2020”. Przewodnik przygotowany przez KE ma pomóc potencjalnym wnioskodawcom znaleźć tematy związane z ICT w różnych częściach H2020 w programie roboczym 2018-20.

Dokument dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/guide-ict-related-activities-horizon-2020-work-programme-2018-20


Horizon 2020 Societal Challenge 6 „Europe in a changing world. Inclusive, innovative and reflective societies” Call Brokerage Event

Aktualności

W dniu 14 listopada 2017 r. pracownicy Biura PolSCA wzięli udział w wydarzeniu brokerskim związanym z nowym programem pracy na lata 2018-2020 w ramach Wyzwania Społecznego 6.

Poniżej znajduje się krótkie sprawozdanie wraz z listą spotkań i kontaktów:

Brokerage event_SSH6_14.11.2017 (1)

 


HORIZON Prize Materials for clean air

Nagroda Horizon Prize on materials for clean air zostanie przyznana najbardziej przystępnemu cenowo, zrównoważonemu i nowatorskiemu rozwiązaniu opartemu na projektowaniu, które może zmniejszyć stężenie cząstek stałych na obszarach miejskich. Konkurs został uruchomiony i potrwa do końca 2018 roku. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje do 23 stycznia 2018 roku. Zasady konkursu są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=rules

HORIZON Prize Materials for clean air: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air

Clean air prize – ulotka: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/pdf/cleanair/cleanair_prize_flyer_2015.pdf#view=fit&pagemode=none

Clean air prize – informacja: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=infographic

Źródło: Komisja Europejska

Następna strona »
Facebook