‘Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union – A problem solving approach to fuel innovation-led growth’

Aktualności

This report provides strategic recommendations on Missions, and how they can be structured in the future European Union Research and Innovation Programme (FP9).

The attached report is also available online at the following address: https://data.europa.eu/doi/10.2777/360325

A call for feedback will be launched via a dedicated EU Survey starting today until 3 April 2018 via the following address: 482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d

Mazzucato Report Missions_2018 European Commission R&I

 


Raport „Science, Research and Innovation Performance of the EU (SRIP)” 2018

Aktualności


Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA

Aktualności

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie PDF


Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”

Aktualności

Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”, odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia r. w Brukseli.

Kwalifikacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie przesłanego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim. Prosimy o przesyłanie dokumentów poprzez stronę:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaCoLN3cqDes8UMn6TxPryHa_CYy7XpsPPhgNRvzo0cKr8Rw/viewform najpóźniej do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 15:00.

 

Językiem szkolenia jest angielski. Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych z Polski.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz pobytu w Brukseli.

 

Zapraszamy do udziału!

Zaproszenie na V4 Training


Horyzont 2020 – najważniejsze fakty i liczby – 2014-2016

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała broszurę „Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and figures 2014-2016” dotyczącą głównych osiągnięć programu Horyzont 2020, biorąc pod uwagę ponad 300 zaproszeń do składania wniosków. Po raz pierwszy można zaobserwować pewne wczesne trendy z ewolucji kluczowych danych monitorujących rok do roku, takich jak wskaźniki sukcesu, udział MŚP i oceny projektów.

Broszura „Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and figures 2014-2016” jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web_with_id.pdf

 

Źródło: KE

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

Aktualności

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku.

Czas trwania konsultacji: 10 stycznia – 8 marca 2018.

Grupa docelowa:
Do udziału w konsultacjach Komisja zaprasza osoby prywatne, organizacje i podmioty zainteresowane lub zajmujące się kwestiami związanymi z inwestycjami, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi, innowacjami i MŚP.

Konsultacje publiczne: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_pl

Źródło: KE

Prezydencja bułgarska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r.

Aktualności

1 stycznia 2018 r. Bułgaria przejęła na 6 miesięcy (styczeń – czerwiec) rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

“For six months Bulgaria will be the main driving force for the tasks on the agenda of the European Union, it will perform the functions of an honest mediator, a political leader, a representative and a coordinator. “

Priorytety prezydencji bułgarskiej:

  • Future of Europe and Young People – Przyszłość Europy i Młodzieży,
  • Western Balkans – Bałkany Zachodnie,
  • Security and Stability – Bezpieczeństwo i Stabilność,
  • Digital Economy – Gospodarka Cyfrowa.

 

Strona internetowa prezydencji bułgarskiej w Radzie UE: https://eu2018bg.bg/en/home

 

Źródło: Prezydencja bułgarska w Radzie UE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – dzień informacyjny w Brukseli, 13 lutego 2018 r.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT) organizuje dzień informacyjny 13 lutego 2018 r. w Brukseli w zakresie 2018 Call for Proposals for two new Innovation Communities: EIT Manufacturing and EIT Urban Mobility.

Prezentacje z dnia informacyjnego – Space International Information Day

Aktualności

Prezentacje z międzynarodowego wydarzenia – Space International Information Day & Brokerage Event, które miało miejsce w Warszawie w dniach 13-14 grudnia 2017 r., są dostępne na stronie: https://www.b2match.eu/spaceinfoday-warsaw2017


Prezentacje z dni informacyjnych organizowanych przez Komisję Europejską dla koordynatorów projektów H2020

Aktualności
H2020 COORDINATORS’ DAY: Amendments / Reporting and Payments, 20 listopada 2017, Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-11-20/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
H2020 COORDINATORS’ DAY GRANT AGREEMENT PREPARATION, 27 września 2017, Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-09-27/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf

Następna strona »
Facebook