Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency – EDA) poszukuje dla ekspertów

Aktualności

Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency – EDA) opublikowała zaproszenie dla ekspertów zarejestrowanych w bazie Komisji Europejskiej – Portal Uczestnika (Participant Portal) którzy mogą być zaproszeni w związku z działaniami przygotowawczymi w obszarze badań obronnych (Preparatory Action on Defence Research – PADR, 2017-2021), do następujących zadań:
– ocena wniosków projektowych,
– monitorowanie realizacji działań,
– opracowanie opinii etycznych, przeprowadzenie kontroli i audytów.

EDA poszukuje specjalistów z wiedzą i doświadczeniem zawodowym w kontekście wojskowym, w jednej lub kilku następujących dziedzinach:

 • Unmanned Platforms,
 • Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and reconnaissance (C4ISR),
 • Effects,
 • Force Protection and Soldier Systems,
 • Military Cyber protection.

Szczegółowe informacje znajdują się w opublikowanym zaproszeniu: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/procurement/2017-call-for-experts.pdf

European Defence Agency: https://www.eda.europa.eu/


Komisja Europejska poszukuje ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji

Aktualności

Komisja Europejska poszukuje ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji, którzy będą oceniać projekty zgłoszone w ramach pilotażowej akcji Europejskiej Rady ds. Innowacji – European Innovation Council (EIC). Dlatego też Komisja Europejska chce rozszerzyć grupę ekspertów ds. ewaluacji wniosków projektowych o:
– przedsiębiorców,
– inwestorów,
– ekspertów zaangażowanych w ekosystemy innowacji (szkoły biznesowe, uniwersytety, centra innowacji itd.).

Szczegółowe informacje o tym jak można zapisać się do bazy ekspertów i zgłosić swoją kandydaturę dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm


Otwarty dostęp do infrastruktur badawczych Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej

Aktualności

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej otwiera laboratoria naukowe dla osób pracujących w instytucjach akademickich oraz badawczych, a także w sektorze prywatnym – przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Naukowcy będą mogli pracować w następujących dziedzinach:

 • bezpieczeństwo jądrowe (Euratom),
 • chemia,
 • nauki przyrodnicze,
 • fizyka i nauki ścisłe,
 • ICT,
 • foresight.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access


Nowa funkcja wyszukiwania partnerów do projektów europejskich dostępna na Portalu Uczestnika

Nowa funkcja dostępna na Portalu Uczestnika – Participant Portal umożliwia przeszukiwanie pomysłów na realizację projektów wśród uczestników – organizacji, które wcześniej otrzymały finansowanie ze środków UE. Wpisując słowo kluczowe lub temat zaproszenia do składania wniosków można odnaleźć listę konkretnych organizacji. Można przeszukiwać także według kryteriów geograficznych lub według rodzajów organizacji.

Partner search na stronie Portalu Uczestnika: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html


Aplikuj o stypendia PIASt – Polski Instytut Studiów Zaawansowanych

Aktualności
nauka polska europa

The Polish Institute of Advanced Studies (PIASt) invites applications for 5- or 10-month research fellowships, starting their residencies from October 2017.

ELIGIBILITY
At the time of the application, researchers must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in Poland for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the reference date – May 15th 2017 (short stays such as holidays do not count).
Applications are open to active researchers at two stages of their careers:
–    juniors/postdocs, who have obtained their PhD in the last 10 years and have subsequent working experience as researchers for at least two years (PhD training is not considered in the calculation of research experience) – 4 fellowships;
–    seniors/professors, who have minimum 10 years of full-time research experience after obtaining a PhD – 8 fellowships.

SELECTION PROCEDURE
The Institute attaches great importance to the quality and fairness of its selection process. All applications go through a four-stage procedure:
1/ formal preselection process of eligibility and completeness of documents by the Institute’s staff;
2/ peer-reviewing by independent assessors;
3/ ranking by international Scientific Advisory Board responsible for the final selection of successful fellows;
4/ detailed negotiations of individual Host Agreements.
The deadline for applications within this call is June 19th 2017, 12 PM (noon) GMT. Late applications will not be considered.

FOR MORE INFORMATION VISIT THE WEBSITE


Szkolenie dla menedżerów badań naukowych, edycja 2017

Aktualności

Ze zwględu na przekroczony limit miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń do udziału w szkoleniu.

 

Zapraszamy na szkolenie dla menedżerów badań naukowych, które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2017 r. w Brukseli.

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego cv oraz listu motywacyjnego w języku angielskim na adres: polsca@polsca.pan.pl.

Językiem szkolenia jest angielski.

Udział jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania i pobytu.

Informacje: polsca@polsca.pan.pl

Poniżej znajduje się agenda:

V4 TRAINING_20170426_final


Szkolenie dla menedżerów badań naukowych organizowane przez Biura państw Grupy Wyszehradzkiej w Brukseli

Aktualności

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na szkolenie, które odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2016 r. w Brukseli. Jest ono przeznaczone dla pracowników szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych, którzy mają już doświadczenie w zakresie aplikowania do Horyzontu 2020 i chcieliby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

Program szkolenia znajduje się poniżej:

v4_training_agenda_version_22-11-2016_polsca

Zgłoszenie powinno zawierać curriculum vitae oraz list motywacyjny w języku angielskim i zostać wysłane na adres: polsca@polsca.pan.pl do dnia 10 listopada 2016 roku.

 


Spotkanie krajowych delegatów (TransPreM)

Aktualności

W dniu 26 września 2016 r. w siedzibie KOWI miało miejsce spotkanie delegatów krajowych w obszarze Transportu współorganizowane przez Biuro PolSCA.

W czasie spotkania została m. in. przedstawiona działalność Biura.

 

20160926_140227


Magia i marka grantów

Aktualności

W kwietniu 2016 roku zostało powołane Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN, które będzie wspierać polskich naukowców w procesie aplikacji o granty European Research Council.

Wywiad z Wiceprezesem PAN prof. dr hab. Pawełem Rowińskim:

http://www.naukaonline.pl/teksty/item/2812-magia-i-marka-grantow

 


Kurs online Europejskiego Komitetu Regionów „EU budget and funding for regions and cities”

Aktualności

The European Committee of the Regions (CoR) offers this MOOC to contribute to capacity-building of regional and local authorities with regard to EU affairs, more particularly on EU budget and funding for regions and cities. While regions and cities matter in EU policy-making, they may have a limited knowledge of how the EU budget works and what are the possibilities for accessing EU funds. The course will attempt to fill this knowledge gap.

This MOOC has been co-created with the European Investment Bank (EIB) and the European Commission – Directorate-General for Regional and Urban Policy (DG REGIO) and Directorate-General for Budget (DG BUDG).

The course consists of videos, factsheets, infographics and web-streamed live debates with Q&A from the course participants. Moreover, course followers can interact and contribute via social media and fora. The course will last six weeks, starting on 31 October and ending on 9 December 2016. Studying time is about two hours per week. The course material will remain available online until 31 July 2017.

https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about


Następna strona »
Facebook