Horizon 2020 – WP 2018-2020 dratfs

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała wersje robocze programów pracy (drafts Work Programmes) na lata 2018-2020. Wersje robocze tych dokumentów podawane są do wiadomości publicznej przed przyjęciem programów prac na lata 2018-2020 w celu zapewnienia potencjalnym uczestnikom aktualnie oczekiwanych i głównych kierunków konkretnych obszarów programu Horyzont 2020. Jedynie przyjęty/zatwierdzony przez Komisję Europejską program pracy będzie miał wartość prawną.

Wersje robocze programów pracy dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme


EU framework programmes for research and innovation

Aktualności

Parlament Europejski (EPRS – European Parliamentary Research Service) przedstawił szczegółową analizę ewolucji i kluczowych danych programów ramowych UE w zakresie badań i innowacji od samego początku tj. od 1984-1987 do aktualnego programu Horyzont 2020 (2014-2020).
Analiza podkreśla również kluczowe kwestie, które należy uwzględnić w dyskusjach prowadzących do nowego programu ramowego (FP9), który obowiązywać będzie w latach 2021-2028.

„EU framework programmes for research and innovation” Evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9. In-depth analysis, EPRS – Europea Parliamentary Research Service. Author: Vincent Reillon. September 2017 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/608697/EPRS_IDA(2017)608697_EN.pdf


Wyniki konkursu ERC Starting Grant 2017

Aktualności

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) opublikowała wyniki konkursu ERC Staring Grant 2017. Wśród laureatów są 4 osoby z Polski. Dwa granty ERC StG 2017 będą realizowane w Polsce: dr Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej oraz dr Artur Obłuski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym na stronie ERC: https://erc.europa.eu/news/erc-2017-starting-grants-results

Lista laureatów konkursu ERC StG 2017: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_stg_results_all_domains.pdf

Wstępne statystyki konkursu ERC StG 2017: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_stg_statistics.pdf


Oficjalny dokument rządu Wielkiej Brytanii na temat współpracy w zakresie badań i innowacji

Aktualności

Dokument dotyczący przyszłej współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji między Wielką Brytanią a UE „Collaboration on science and innovation. A future partnership paper” znajduje się na stronie: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/642542/Science_and_innovation_paper.pdf

Dokument ten określa kluczowe zagadnienia, które stanowią część wizji rządu brytyjskiego w zakresie przyszłego partnerstwa z Unią Europejską.

Dodatkowo, na stronie https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/factsheet_brexit_public.pdf – UKRO – UK Research Office zaktualizowana została sekcja dotycząca The UK’s Exit from the European Union–UKRO FAQs on UK Participation in EU Funding for Research, Innovation and Higher Education.

 


Publikacja Komisji Europejskiej: „Informacje ogólne o finansowaniu ze środków UE”

Aktualności

Broszura dostępna jest na stronie Europa \ Prawo i publikacje UE: https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-b2f2-01aa75ed71a1


Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency – EDA) poszukuje dla ekspertów

Aktualności

Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency – EDA) opublikowała zaproszenie dla ekspertów zarejestrowanych w bazie Komisji Europejskiej – Portal Uczestnika (Participant Portal) którzy mogą być zaproszeni w związku z działaniami przygotowawczymi w obszarze badań obronnych (Preparatory Action on Defence Research – PADR, 2017-2021), do następujących zadań:
– ocena wniosków projektowych,
– monitorowanie realizacji działań,
– opracowanie opinii etycznych, przeprowadzenie kontroli i audytów.

EDA poszukuje specjalistów z wiedzą i doświadczeniem zawodowym w kontekście wojskowym, w jednej lub kilku następujących dziedzinach:

 • Unmanned Platforms,
 • Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and reconnaissance (C4ISR),
 • Effects,
 • Force Protection and Soldier Systems,
 • Military Cyber protection.

Szczegółowe informacje znajdują się w opublikowanym zaproszeniu: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/procurement/2017-call-for-experts.pdf

European Defence Agency: https://www.eda.europa.eu/


Komisja Europejska poszukuje ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji

Aktualności

Komisja Europejska poszukuje ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji, którzy będą oceniać projekty zgłoszone w ramach pilotażowej akcji Europejskiej Rady ds. Innowacji – European Innovation Council (EIC). Dlatego też Komisja Europejska chce rozszerzyć grupę ekspertów ds. ewaluacji wniosków projektowych o:
– przedsiębiorców,
– inwestorów,
– ekspertów zaangażowanych w ekosystemy innowacji (szkoły biznesowe, uniwersytety, centra innowacji itd.).

Szczegółowe informacje o tym jak można zapisać się do bazy ekspertów i zgłosić swoją kandydaturę dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm


Otwarty dostęp do infrastruktur badawczych Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej

Aktualności

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej otwiera laboratoria naukowe dla osób pracujących w instytucjach akademickich oraz badawczych, a także w sektorze prywatnym – przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Naukowcy będą mogli pracować w następujących dziedzinach:

 • bezpieczeństwo jądrowe (Euratom),
 • chemia,
 • nauki przyrodnicze,
 • fizyka i nauki ścisłe,
 • ICT,
 • foresight.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access


Nowa funkcja wyszukiwania partnerów do projektów europejskich dostępna na Portalu Uczestnika

Nowa funkcja dostępna na Portalu Uczestnika – Participant Portal umożliwia przeszukiwanie pomysłów na realizację projektów wśród uczestników – organizacji, które wcześniej otrzymały finansowanie ze środków UE. Wpisując słowo kluczowe lub temat zaproszenia do składania wniosków można odnaleźć listę konkretnych organizacji. Można przeszukiwać także według kryteriów geograficznych lub według rodzajów organizacji.

Partner search na stronie Portalu Uczestnika: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html


Aplikuj o stypendia PIASt – Polski Instytut Studiów Zaawansowanych

Aktualności
nauka polska europa

The Polish Institute of Advanced Studies (PIASt) invites applications for 5- or 10-month research fellowships, starting their residencies from October 2017.

ELIGIBILITY
At the time of the application, researchers must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in Poland for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the reference date – May 15th 2017 (short stays such as holidays do not count).
Applications are open to active researchers at two stages of their careers:
–    juniors/postdocs, who have obtained their PhD in the last 10 years and have subsequent working experience as researchers for at least two years (PhD training is not considered in the calculation of research experience) – 4 fellowships;
–    seniors/professors, who have minimum 10 years of full-time research experience after obtaining a PhD – 8 fellowships.

SELECTION PROCEDURE
The Institute attaches great importance to the quality and fairness of its selection process. All applications go through a four-stage procedure:
1/ formal preselection process of eligibility and completeness of documents by the Institute’s staff;
2/ peer-reviewing by independent assessors;
3/ ranking by international Scientific Advisory Board responsible for the final selection of successful fellows;
4/ detailed negotiations of individual Host Agreements.
The deadline for applications within this call is June 19th 2017, 12 PM (noon) GMT. Late applications will not be considered.

FOR MORE INFORMATION VISIT THE WEBSITE


Następna strona »
Facebook