Publikacja dotycząca Marii Skłodowskiej-Curie – Kwartalnik NAUKA PAN

Publikacje

Publikacja Prof. dr hab. Marty Błąd z Zakładu Integracji Europejskiej, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: „Więc biorę – i rzucam słońce…” – pasja nauki Marii Skłodowskiej-Curie dostępna jest tutaj oraz do pobrania na stronie kwartalnika NAUKA PAN: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/722/745

 


Pojęcie oddziaływania w projektach badawczych finansowanych z programu Horyzont 2020

Publikacje

pageHeaderTitleImage_en_US

Biuro Promocji Nauki „PolSCA” PAN w Brukseli przedstawia publikację dotyczącą analizy pojęcia oddziaływania w projektach finansowanych z Horyzontu 2020

http://nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/644/659


Pozycja polskich nauk na tle międzynarodowym

Publikacje

Biuro Promocji Nauki „PolSCA” PAN w Brukseli przedstawia publikacje dotyczące „Pozycji polskich nauk na tle międzynarodowym”, opracowane na podstawie baz Web Of Science, SCOPUS i CORDIS autorstwa Agnieszki Olechnickiej i Adama Płoszaja.

(wiecej…)


Wystawa biograficzna „Życie i dorobek Jana Czochralskiego”

Publikacje

Biuro Promocji Nauki PolSCA przedstawia wystawę biograficzną wybitnego naukowca – życie i dorobek Jana Czochralskiego (wiecej…)


Wystawa biograficzna Marii Skłodowskiej-Curie

Publikacje

Biuro Promocji Nauki PolSCA przedstawia wystawę biograficzną dwukrotnej noblistki – Marii Skłodowskiej-Curie (wiecej…)


Wystawa biograficzna Mikołaja Kopernika

Publikacje

Biuro Promocji Nauki PolSCA przedstawia wystawę biograficzną wielkiego astronoma – Mikołaja Kopernika (wiecej…)


Pozycja polskich nauk na arenie międzynarodowej

Publikacje

Biuro PolSCA przedstawia publikacje dotyczące „Pozycji polskich nauk na arenie międzynarodowej”, opracowane na podstawie baz Web Of Science, SCOPUS i CORDIS autorstwa Agnieszki Olechnickiej i Adama Płoszaja.
Najnowsze opracowania dotyczą nauk biologicznych i psychologicznych.
(wiecej…)


Pozycja Polskich Nauk na Arenie Międzynarodowej. Na podstawie baz Web Of Science, SCOPUS i CORDIS

Publikacje

Biuro PolSCA przedstawia publikacje dotyczące Pozycji Polskich Nauk na Arenie Międzynarodowej, opracowane na podstawie baz Web Of Science, SCOPUS i CORDIS autorstwa Agnieszki Olechnickiej i Adama Płoszaja. (wiecej…)


Facebook