Newsletter 1/2020

Zachęcamy do zapoznania się z newsletterem Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli z dnia 29 kwietnia 2020! Znajdą w nim Państwo zestawienie najważniejszych informacji, które ukazały się na naszej stronie internetowej w ciągu kilku ostatnich tygodni.

PolSCA Newsletter, 29 kwietnia 2020 r. 

Sukcesy instytutów PAN w konkursach Horyzont 2020

Wraz z tegoroczną wiosną na horyzoncie pojawiły się wyniki niedawnych konkursów ERA Chairs oraz Twinning w ramach programu ramowego UE ds. badań i innowacji – Horyzont 2020. Co najważniejsze, wśród szeregu beneficjentów znalazły się także instytuty Polskiej Akademii Nauk. Na 10 projektów w Polsce, które otrzymały wsparcie finansowe – 4 z nich to przedsięwzięcia realizowane przez Instytuty PAN. Czytaj więcej

Granty MSCA – aktualne informacje

Wybuch epidemii wirusa COVID-19 niewątpliwie spowodował, że w zakresie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków UE pojawiło się wiele wątpliwości i praktycznych pytań, szczególnie odnośnie grantów Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), w których podstawowym wymogiem jest mobilność naukowa. Dodatkowo, niedawno zostały otwarte dwa ostatnie konkursy MSCA w ramach Horyzontu 2020, a nabór innego przedłużono. W związku z tym poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje, istotne zarówno dla beneficjentów programu jak i dla tych, którzy dopiero planują wziąć w nim udział. Czytaj więcej

Konkurs POLS: deadline na składanie wniosków do 16 czerwca 2020!

Niecały miesiąc temu pojawiła się na naszej stronie internetowej informacja o Programach im. Ulama i Polskie Powroty umożliwiających pobyt badawczy w Polsce. Kolejnym instrumentem mającym wspierać mobilność naukowców jest konkurs POLS, realizowany z funduszy norweskich na lata 2014-2021 przez Narodowe Centrum Nauki. Oferuje on małe granty dla naukowców z całego świata i ze wszystkich dziedzin nauki, chcących prowadzić swoje badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców stanowi doskonałą okazję do zwiększenia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych. Czytaj więcej

Program JRC “Collaborative Doctoral Partnerships” (CDP): nabór wniosków do 15 maja 2020!

Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre – JRC) jest instytucją Komisji Europejskiej, która wspiera rozwój polityki UE poprzez wiedzę i badania. Działania edukacyjne i szkoleniowe są integralną częścią prac JRC, które opierają się na solidnych zdolnościach badawczych organizacji. W celu wzmocnienie powiązania nauki z polityką, JRC oferuje program współpracy doktoranckiej (Collaborative Doctoral Partnerships – CDP) instytucjom szkolnictwa wyższego, w tym Instytutom PAN, aby mogły one skorzystać ze strategicznej i korzystnej dla obu stron współpracy. Czytaj więcej

Raport „Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy.”: wnioski i rekomendacje

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu „Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy”, który jest próbą zdiagnozowania sytuacji kobiet-politolożek zatrudnionych na polskich uczelniach publicznych. Publikacja, opracowana przez Agatę Włodkowską-Bagan i Małgorzatę Winiarczyk-Kossakowską, przedstawia liczne wnioski i rekomendacje w zakresie wdrażania polityki wspierającej równość płci w badaniach i szkolnictwie wyższym. Czytaj więcej

Wersje anglojęzyczne ww. informacji znajdą Państwo na stronie Biura PolSCA.Facebook