Poetyckie Podwojenie – książka o bilingwistycznej poezji Mariana Pankowskiego

Publikacje

„Marian Pankowski, autor bardzo poliwalentny, sprawił, że pewnego dnia podczas spotkania w Brukseli, kiedy mówił o swoich wierszach, nabrałam ochoty na ich poznanie”. Tak zaczyna się książka prof. Doroty Walczak-Delanois, zatytułowana „POETYCKIE PODWOJENIE. Marian Pankowski – polski poeta języka francuskiego” (DÉDOUBLEMENT POÉTIQUE. Marian Pankowski – poète polonais de langue française). Biuro PolSCA serdecznie poleca monografię poświęconą temu uznanemu profesorowi Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (ULB), tłumaczowi i autorowi pierwszej powojennej antologii poezji polskiej przetłumaczonej na język francuski. Książka ukazała się pod koniec 2020 r. w formacie dwujęzycznym tj. polsko-francuskim w serii polsko-belgijskiej „Polonica w Belgii – Belgica w Polsce. Osoby – źrodła – teksty” (Polonica en Belgique – Belgica en Pologne. Figures – sources – textes). Warto dodać, że wpisuje się ona we współpracę naukową między Uniwersytetem Warszawskim (Instytutem Polonistyki Stosowanej Wydziału Filologii Polskiej) i Katedrą Polonistyki na ULB. Zachęcamy do lektury!

OPIS KSIĄŻKI

Pierwszym i najważniejszym zamysłem tej książki jest próba podsumowania i opisania wczesnej twórczości poetyckiej i działalności translatorskiej Mariana Pankowskiego, w ścisłym związku z bilingwistyczną poetyką, która cechuje dociekania artystyczne polsko-belgijskiego pisarza, którego stulecie urodzin obchodzono w 2019 r. 

Pierwsza część książki to BIOGRAFIA NIE TYLKO POETYCKA, w której zawarte zostały: biografia autora i ogólna charakterystyka dzieła literackiego. W drugiej części SPOTKANIA AUTORSKIE – SPOTKANIA TRANSLATORSKIE możemy ujrzeć Mariana Pankowskiego ewoluującego w środowisku uniwersyteckim, literackim i krytycznym Belgii; możemy zrozumieć jego działalność w roli poety, tłumacza poezji i passeur – „przewoźnika” dla innych poetów. Następny rozdział przedstawia powinowactwa poetyckie autora i funkcjonowanie jego imaginarium. Tomy poezji w języku polskim, które napisał przed publikacją swych wierszy francuskojęzycznych są także obecne w części kolejnej ŻYCIE WIERSZEM – POETYCKIE MATRYCE MARIANA PANKOWSKIEGO. Część ŚWIATY PARALELNE: KOLOR MŁODEGO MODRZEWIA UŚCISK TERAŹNIEJSZOŚCI, stawia w centrum zainteresowania dwa tomy francuskojęzyczne, kontekstualizuje je i wyjaśnia rangę języka francuskiego w przedsięwzięciu Pankowskiego. STANY SZCZĘŚLIWE, ostatni rozdział pierwszej części dzieła, reasumuje tę część intensywnego czasu dla Mariana Pankowskiego, który spełnia się w ocenie krytyki literackiej, ale także jako autor w pełni świadomy, który odnajduje szczęście w wymarzonym pisaniu i szczęście proste, ludzkie, w codziennym życiu człowieka.

Druga część książki zawiera wiersze francuskie Mariana Pankowskiego, które Walczak-Delanois przetłumaczyła w całości, zachowując porządek dwóch tomów pt. Couleur de jeune mélèze Poignée du présent. Najpierw zamieszczony został tekst wiersza francuskiego a następnie jego tłumaczenie na polski. Każdy wiersz opatrzony został komentarzem do wiersza, który przedstawia ewentualne lub / i paralelne wersje tekstu. Potem kolejno następują: indeks autorów, tłumaczy i redaktorów oraz „poetycka” bibliografia.

Warto dodać, że zamieszczone w książce ilustracje, pomagają uwidocznić czytelnikowi frankofoński świat Pankowskiego.

Szczegółowy spis treści oraz słowo wstępne można znaleźć na stronie internetowej Domu Wydawniczego ELIPSA.

O AUTORZE I WYDAWCY

Autorka książki – profesor Dorota Walczak-Delanois – jest badaczką, poetką, tłumaczką oraz autorką wielu monografii, esejów i tomików poetyckich. Kieruje katedrą polonistyczną na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (ULB).

Książka została wydana przez Dom Wydawniczy ELIPSA przy wsparciu: Philixte Research Center na Université Libre de Bruxelles, The Archives & Literature Museum w Brukseli oraz Biura Promocji Nauki POLSCA PAN Polskiej Akademii Nauk.


Opublikowano: 2021-01-28, J. Kramarczyk

Oprawa wizualna i źródło: Dom Wydawniczy ELIPSA


Facebook