Wizyta Studyjna: 3Revolution: Reduce, Reuse, Recover

Wydarzenia

Miło nam poinformować, że p. prof. Małgorzata Molęda-Zdziech została zaproszona do udziału w wydarzeniu „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover” organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Brukseli. Współorganizatorami są przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Dziedzinie Surowców oraz Europejskiej Platformy ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Uczestnicy spotkania będą dyskutowali jak zwiększyć udział polskich podmiotów w europejskim programie badań i innowacji. Dwudniowa wizyta studyjna będzie również okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących ekonomii obiegu zamkniętego.

19 kwietnia Pani Dyrektor weźmie udział w dyskusji panelowej pt. „Poland for European Innovations” moderowanej przez p. Agatę Janaszczyk, radcę ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/conference-about-circular-economy-poland-3revolution-reduce-reuse-recover


Facebook