Folder informacyjny: możliwości współpracy z zespołami badawczymi Instytutów PAN w ramach Horyzontu Europa

Horizon Europe

Czy jesteś zainteresowany znalezieniem partnera do swojego projektu w ramach programu Horizon Europe? Szukasz eksperta w swojej dziedzinie? A może planujesz zbudować konsorcjum z renomowaną polską jednostką? Udostępniamy Państwu folder informacyjny „Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences”, wszechstronny przewodnik po możliwościach współpracy z renomowanymi zespołami badawczymi z różnych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Znajdź przyszłego partnera w ramach programu Horizon Europe przewijając folder poniżej lub pobierz całość. Wykorzystaj kluczowe słowa lub przeglądaj krótkie opisy, aby zidentyfikować osobę kontaktową, zainteresowaną aplikowaniem do konkursów w ramach programu Horyzont Europa.

(wiecej…)

Uczestnictwo instytutów Polskiej Akademii Nauk w Programach Ramowych Unii Europejskiej

W Horyzoncie Europa Instytuty Polskiej Akademii Nauk pozyskały ponad 50 mln euro dofinansowania. W projekty z HE zaangażowane są zespoły badawcze i naukowcy z ponad połowy Instytutów PAN. Dowiedz się więcej o uczestnictwie Instytutów PAN w programach ramowych UE.

Udział Instytutów PAN w Horyzoncie Europa
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-10-1024x775.png
Instytuty PAN w Horyzoncie Europa z dofinansowaniem netto powyżej 300 tys. euro
(wiecej…)

Europejskie partnerstwo na rzecz chorób rzadkich

Europejskie Partnerstwo na rzecz Chorób Rzadkich (Rear Diseases), inicjatywa zaplanowana do uruchomienie w 2024 roku w ramach programu Horizon Europe, która opiera się na współpracy badawczej i innowacyjnej. Jego celem jest rozwiązanie unikalnych wyzwań związanych z chorobami rzadkimi, co poprawi życie milionów ludzi w całej Europie.

What is a Rare Disease?
(wiecej…)

Posumowanie wizyty – Focus on ERC: study visit for Polish research organizations.

Z radością możemy podzielić się sukcesem wizyty studyjnej zorganizowanej przez Biuro PolSCA w Brukseli, we współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej, PAN). Wizyta odbyła się w dniach 22-24 listopada 2023 roku i przyciągnęła uczestników z wiodących polskich organizacji badawczych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie grantów ERC oraz zwiększyć potencjał organizacji w aplikowaniu o te prestiżowe granty.

(wiecej…)

Podsumowanie webinaru – Open Science in practice (part 2): Publishing strategies & platforms with focus on Open Research Europe

(wiecej…)

Wypowiedz się nt. programów ramowych 2014 – 2027. Komisja Europejska zaprasza do konsultacji społecznych!

Konsultacje społeczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2027. Wypełnij ankietę i podziel się swoimi opiniami na temat wyników programu Horyzont 2020 i programu Horyzont UE oraz ukształtuj priorytety UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2025–2027. Masz czas do 23 lutego!

(wiecej…)

Programy Pracy 2023-24 dla Horyzontu Europa – nowe możliwości dla B+R+I

6 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała Programy Pracy na lata 2023-24 Horyzontu Europa, największego programu finansowania badań i innowacji UE na lata 2021-2027. W ich ramach w ciągu najbliższych dwóch latach zostaną rozpisane konkursy na łączną kwotę 13,5 mld EUR. Programy Pracy zawierają informacje o tematyce, budżetach i harmonogramach konkursów na projekty badawcze i innowacyjne.

Działania przewidziane do wdrożenia na podstawie Programy Pracy 2023-24 Horyzontu Europa przyczynią się do osiągnięcia przez Unię Europejską jej celów klimatycznych, zwiększenia odporności energetycznej i rozwoju technologii cyfrowych. Finansowanie obejmie również działania ukierunkowane na wsparcie Ukrainy, zwiększenie odporności gospodarczej i trwałej odbudowy UE po pandemii COVID-19. Celem tego etapu implementacji programu ramowego jest także stworzenie silniejszego europejskiego ekosystemu badań naukowych i innowacji, m.in. poprzez zwiększoną aktywność europejskich naukowców i innowatorów, większą mobilność naukową i finansowanie światowej klasy infrastruktury badawczej.

(wiecej…)

Skuteczne komunikowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań w programie Horyzont Europa

Działania w zakresie komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystywania wyników (communication, dissemination, and exploitation) stanowią integralną część projektów realizowanych w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”. Nacisk na działania w tym zakresie ma na celu zmaksymalizowanie wpływu badań i innowacji dofinansowywanych przez Unię Europejską, co wynika ze strategii wdrażania programu „Horyzont Europa” oraz zasad Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), której celem jest stworzenie jednolitego, pozbawionego granic rynku badań, innowacji i technologii w całej UE.

(wiecej…)

Możliwości dla nauk społecznych i humanistycznych w Horyzoncie Europa (Klaster 2 i projekty flagowe SSH) i innych programach europejskich

Złożone wyzwania przed którymi stoi obecnie Unia Europejska powodują, że rola nauk społecznych i humanistycznych (SSH) ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia gwałtownych strukturalnych przemian społeczeństw europejskich oraz dla przygotowania odpowiedniej polityki publicznej opartej na dowodach.

Aby wzmocnić rolę nauk społecznych i humanistycznych, UE uruchomiła kilka programów wspierających naukowców, innowatorów i organizacje obywatelskie działające w tym obszarze. W szczególności specjalne miejsce zostało przyznane SSH w Horyzoncie Europa, największym programie badawczym i innowacyjnym UE.

(wiecej…)

Gender Equality Plan – Jak opracować i wdrożyć Plan równości płci w instytucji badawczej?

Unia Europejska podejmuje szereg działań w zakresie promowania równości płci w sektorze badań, innowacji i szkolnictwa wyższego (R&I, HE). Przykładem tego jest wzmocnienie aspektów ‘gender equality’ w programie ramowym UE – Horyzont Europa, tj. największym instrumencie finansowania badań i innowacji w Europie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 247115179_4548870075150007_4421970335665148202_n.jpg
(wiecej…)
Następna strona »
Facebook