Aktualizacja Programów Pracy na lata 2023-2025

Komisja Europejska w kwietniu 2024 przyjęła poprawkę do programu prac Horyzont Europa na lata 2023-25 włącznie. Zmiana ta oznacza dodanie wcześniej nieprzydzielonych środków z programu Horyzont Europa w celu zwiększenia jego budżetu na konkursy w roku 2024 r. oraz uwzględnienie nowych konkursów w roku 2025. Stąd, budżet aktualnego programu pracy uległ zwiększeniu o prawie 1,4 mld euro do łącznej kwoty 7,3 mld euro.

Największy zastrzyk dodatkowego finansowania otrzymają Misje, Teaming for Excellence oraz konkursy w ramach II Filaru HE w Klastrach: Zdrowie, Klimat – energia – transport oraz Żywność – biogospodarka – zasoby naturalne – rolnictwo – środowisko.

Cały Program Pracy na lata 2023-2025 dostępny jest tutaj.

Pierwsza duża dodatkowa transza, w wysokości prawie 650 mln euro, jest przewidziana dla Misji, które są nowością wprowadzoną przez program Horyzont Europa w celu zapewnienia konkretnych rozwiązań dla wybranych największych wyzwań europejskich.

Misje mają na celu promowanie innowacji i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w pięciu obszarach:

 1. Rak,
 2. Adaptacja do zmian klimatu obejmująca społeczną transformację,
 3. Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe,
 4. Gleba,
 5. Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta;

Konkursy dla pierwszych trzech misji otwarte zostały 18 kwietnia, a zamknięcie naborów przypada na 18 września 2024r.

Z kolei w misji Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta konkursy zostaną otwarte od 17 września 2024 r. do 16 stycznia 2025 r., a w misji Gleba od 8 maja do 8 października 2024 roku.

Program Pracy dotyczący Misji dostępny jest tutaj.

POMOC I ZASOBY WIEDZY

W celu przekazania informacji o najbliższych konkursach Komisja Europejska zorganizowała w dniach 25 i 26 kwietnia 2024 Info days, z których dostępne są nagrania tutaj.

W dniu 12 czerwca 2024 o godz. 11:00 KPK zaprasza na seminarium online, poświęcone tematyce tworzenia żywych laboratoriów w ramach Misji Gleba. Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.


W Pierwszym Filarze HE – Doskonała baza naukowa – aktualizacja Programu Pracy również  wprowadza kalendarz konkursów na lata 2024 i 2025 z budżetem ponad 2 miliardy 145 mln euro na Akcje Marii Skłodowskiej-Curie.

W 2024 są to następujące konkursy:

W 2025 spodziewamy się kolejnych konkursów:

Warto zwrócić uwagę na konkurs w ramach MSCA4Ukraine, z finansowaniem zwiększonym o 10 mln euro, którego ogłoszenie planowane jest podczas webinaru 14 czerwca 2024 (poniżej informacje o rejestracji na wydarzenie). Więcej informacji można uzyskać na dedykowanej stronie internetowej MSCA4Ukraine. Polskie instytucje mogą przyjmować badaczy z Ukrainy pełniąc rolę host institution.

Program Pracy dotyczący MSCA dostępny jest tutaj.

POMOC I ZASOBY WIEDZY

Już 7 czerwca 2024r., o 9:30, zaczyna się wydarzenie on-line MSCA 2024 Call Info poświęcone konkursom Doctoral Networks zaplanowanym na rok 2024. Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

Instrument MSCA4Ukraine będzie oficjalnie uruchomiony i omówiony podczas webinaru w dniu 14 czerwca 2024r. od godz. 14:00. Rejestracja dostępna jest tutaj.


Drugi Filar HE – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa – otrzymał uzupełnienie budżetu o prawie 76 mln euro i dotyczy ono trzech klastrów:

 • Zdrowie (Klaster 1)
 • Klimat, energia, transport (Klaster 5)
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (Klaster 6)


W ramach Klastra 1 program pracy zawiera 2 nowe tematy dodane na rok 2024:

 • HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-13-01 Implementation research for management of multiple long-term conditions in the context of non-communicable diseases (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD).
 • HORIZON-HLTH-2024-CARE-14-01 Pre-commercial procurement for environmentally sustainable, climate neutral and circular health and care systems.

Nabór wniosków trwa do 26 listopada 2024.

Program Pracy dotyczący Klastra 1 – Zdrowie dostępny jest tutaj, przy czym już 28 maja 2024 r. można wziąć udział w Info Day poświęconemu tym właśnie konkursom. Więcej informacji pod linkiem.


W Klastrze 5 do końca roku otwarte zostaną 34 konkursy wpisujące się w 4 spośród 6 głównych destynacji klastra:

 • Destination 2. Cross-sectoral solutions for the climate transition3 konkursy  – otwarcie 7 maja 2024 zamknięcie 7 września 2024
 • Destination 3. Sustainable, secure and competitive energy supplies13 konkursów – otwarcie 17 września 2024, zamknięcie 21 stycznia 2025
 • Destination 4. Efficient, sustainable and inclusive energy use – 5 konkursów – otwarcie 17 września 2024, zamknięcie 21 stycznia 2025
 • Destination 6. Safe, resilient transport and smart mobility services for passengers and goods13 konkursów – otwarcie 7 maja 2024, zamknięcie 7 września 2024.

Program Pracy dotyczący Klastra 5 – Klimat, energia, transport dostępny jest tutaj.


Klaster 6 oferuje 4 konkursy otwierające się  8 maja 2024 z terminem składania wniosków 24 lub 25 września br.:

Program Pracy dotyczący Klastra 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko dostępny jest tutaj.


Program Widening participation and Strengthening the European Research Area (WIDERA) w ramach zwiększenia budżetu oferuje dwa konkursy:

HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03-01 otwarty od 25 kwietnia 2024r. z terminem składania wniosków do 26 września 2024

Działanie ERA Talents ma na celu zwiększenie atrakcyjności karier w sektorze akademickim i poza nim oraz poprawę szans na zatrudnienie talentów w dziedzinie badań i innowacji w różnych sektorach. Środkiem ciężkości działania są tzw. kraje wideningowe. Wpisuje się ono w ogólną politykę Unii polegającą na promowaniu bardziej atrakcyjnych karier naukowych.

Ostatnim konkursem zaplanowanym na rok 2025 jest konkurs HORIZON-WIDERA-2025-ACCESS-01-01-two-stage: Teaming for Excellence z alokacją budżetu w wysokości 270 mln euro a terminami naboru w pierwszym etapie miedzy 3 grudnia 2024 a 10 kwietnia 2025. Ten z kolei instrument ma na celu stworzenie lub wzmocnienie istniejących już centrów doskonałości zlokalizowanych w krajach o niskiej wydajności B+I dzięki partnerstwu z wiodącymi instytucjami naukowymi UE. Konkurs otwierany pod koniec roku 2024 będzie ostatnim konkursem teamingowym w Horyzoncie Europa i musiał zostać otwarty w tym terminie tak, żeby jego przeprowadzenie zmieściło się w czasie trwania bieżącego programu ramowego.

Cały Program Pracy dotyczący Wideningu na lata 2023 – 2025 dostępny jest tutaj.

POMOC I ZASOBY WIEDZY

W dniu 11 czerwca 2024 r. KPK zaprasza na wydarzenie on-line Information Day and Practical Workshop poświęcone wykorzystaniu Hop On Facility w ramach WP WIDERA. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 10:00, więcej informacji tutaj.


Facebook