V4 Conference on Research Infrastructure

18 kwietnia 09:00 15:00

Konferencja, która odbędzie się stacjonarnie w Brukseli 18 kwietnia, jest w całości poświęcona Europejskim Infrastrukturom Badawczym dostępnym i wykorzystywanym w krajach V4. Współorganizują ją brukselskie biura łącznikowe: CZELO (CZ), SLORD (SK), NRDIO (HU) oraz PolSCA.

Konferencja oferuje możliwości nawiązywania kontaktów i wnikliwe dyskusje z ekspertami z różnych sektorów. Program obejmuje prezentacje przedstawicieli RI oraz dyskusje panelowe na temat tworzenia, zrównoważonego rozwoju i przyszłości infrastruktur badawczych, a także sugestie dotyczące 10PR.

Ramowy program konferencji:

9:00 Registration
9:30 Keynote speech
9:45 Presentation of V4 Research Infrastructures
10:30 Coffee break
11:00 Panel 1: Examples of good practices, challenges and sustainability of RIs
12:00 Lunch break
13:30 Panel 2: Future trajectory of research infrastructures
14:30 Closing remarks

More on the conference and the registration: V4 Conference registration


Horizon Europe Navigators MeetUp:
COST Info Session

12 kwietnia 09:30 11:30

Zapraszamy Państwa na kolejny Horizon Navigators MeetUp, który tym razem odbędzie się 12 kwietnia, a jego tematem jest Program COST

Podczas spotkania zapoznacie się Państwo z Programem COST, który obejmuje środowisko naukowe z 41 krajów członkowskich COST oraz Izraela i RPA. Jest to duża inicjatywa sieciowa łącząca naukowców ze wszystkich dyscyplin współpracujących w ramach sieci badawczych – tzw. Akcji COST. Zorganizowane są one oddolnie przez badaczy proponujących tematykę, który chcą badać oraz w której chcą wymieniać doświadczenia.

W praktyce COST Actions to warsztaty i konferencje, szkolenia oraz krótkoterminowe misje naukowe. Bycie częścią akcji COST jest uważane za paszport do rozwoju naukowego i zdobywania projektów międzynarodowych.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele COST Association, polska koordynatorka Programu COST oraz dwoje badaczy, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami z zaangażowania w Akcje COST i jego wpływem na rozwój kariery naukowej. Mamy nadzieję, że historie sukcesu będą inspiracją dla środowiska PAN.

(wiecej…)

Spotkanie informacyjne nt. programu MAPS

11 kwietnia 14:00 15:30

Swiss National Science Foundation (SNSF) ogłosił rozpoczęcie naboru do MAPS – Multilateral Academic Projects w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Badania Naukowe i Innowacje na projekty realizujące badania podstawowe i prowadzone przez polskich badaczy we współpracy z partnerami ze Szwajcarii, a także Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii.

W związku z tym SNSF we współpracy z Biurem PolSCA, węgierskim NRDIO oraz rumuńskim ROST (biurami łącznikowymi zrzeszonymi w sieci IGLO) organizuje sesję informacyjną na temat naboru wniosków do MAPS.

Szczegóły i link do spotkania tutaj.

Nabór wniosków będzie otwarty dla wszystkich obszarów badawczych.

Udostępniono także narzędzie online do wyszukiwania partnerów, aby wesprzeć formowanie partnerstw


Folder informacyjny: możliwości współpracy z zespołami badawczymi Instytutów PAN w ramach Horyzontu Europa

Horizon Europe

Czy jesteś zainteresowany znalezieniem partnera do swojego projektu w ramach programu Horizon Europe? Szukasz eksperta w swojej dziedzinie? A może planujesz zbudować konsorcjum z renomowaną polską jednostką? Udostępniamy Państwu folder informacyjny „Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences”, wszechstronny przewodnik po możliwościach współpracy z renomowanymi zespołami badawczymi z różnych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Znajdź przyszłego partnera w ramach programu Horizon Europe przewijając folder poniżej lub pobierz całość. Wykorzystaj kluczowe słowa lub przeglądaj krótkie opisy, aby zidentyfikować osobę kontaktową, zainteresowaną aplikowaniem do konkursów w ramach programu Horyzont Europa.

(wiecej…)

Konferencja V4 – Infrastruktury Badawcze

Aktualności

18 kwietnia 2024, Bruksela, Hotel Reinessance Brussels

Tematem przewodnim tegorocznej wspólnej konferencji #V4Conference są infrastruktury badawcze. W czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej dobrze funkcjonuje szereg intersujących europejskich infrastruktur badawczych (ang. Research Infrastructures – RIs), zarówno tych o ugruntowanej pozycji jak również dopiero powstających. Celem wydarzenia i towarzyszących mu obrad jest przyjrzenie się tym przykładom i zapewnienie platformy do dyskusji prowadzonych przez prelegentów pochodzących z różnych krajów i na różne sposoby zaangażowanych w RIs. Wydarzenie organizowane jest przez biura wsparcia R+R w Brukseli (CZELO, SLORD, PolSCA, NRDIO).

Konferencja umożliwi nawiązanie kontaktów między zgromadzonymi interesariuszami, ułatwiając debatę między zainteresowanymi stronami z brukselskiej społeczności, organów UE i przedstawicielstw krajów członkowskich oraz samych badaczy korzystających z szeregu różnych europejskich infrastruktur badawczych. Biorąc pod uwagę konkluzje Rady UE na temat infrastruktur badawczych podczas wydarzenia omawiane będą m.in. postulaty – zapewnienia przez państwa członkowskie długoterminowej stabilności i cyfrowego wzmocnienia ich infrastruktur badawczych.


(wiecej…)

Podsumowanie V4 Training for Research and Project Managers

Aktualności

11.03. 2024 – 13.03.2024 – edycja wiosenna

Zakończyliśmy wiosenną edycję V4 Training for Research Project Managers, która trwała od 11 do 13 marca br. Tradycyjnie było to wspólne wydarzenie organizowane w Brukseli przez Biuro PolSCA wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

Gościliśmy łącznie 35 osób, nie tylko z krajów Grupy Wyszehradzkiej ale również z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), przy czym Polskę reprezentowało 7 menadżerek badań:

(wiecej…)

Horizon Europe Navigators MeetUp:
European Research Infrastructures

14 marca 09:30 11:30

Marcowa edycja Horizon Navigators MeetUp dotyczyć będzie European Research Infrastructures

(wiecej…)

V4_Training for Research Project Managers SPRING 2024

11 marca 10:00 13 marca 17:00

V4 Training for Research Project Managers to wydarzenie przeznaczone dla doświadczonych managerów badań pracujących w działach projektowych (głównie przy projektach międzynarodowych H2020 i Horizon Europe) na uniwersytetach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za zdobywanie, zarządzanie i raportowanie proejtami.

15 edycja V4 Training odbędzie się między 11 a 13 marca 2024 roku.

(wiecej…)

Uczestnictwo instytutów Polskiej Akademii Nauk w Programach Ramowych Unii Europejskiej

W Horyzoncie Europa Instytuty Polskiej Akademii Nauk pozyskały ponad 50 mln euro dofinansowania. W projekty z HE zaangażowane są zespoły badawcze i naukowcy z ponad połowy Instytutów PAN. Dowiedz się więcej o uczestnictwie Instytutów PAN w programach ramowych UE.

Udział Instytutów PAN w Horyzoncie Europa
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-10-1024x775.png
Instytuty PAN w Horyzoncie Europa z dofinansowaniem netto powyżej 300 tys. euro
(wiecej…)

Europejskie partnerstwo na rzecz chorób rzadkich

Europejskie Partnerstwo na rzecz Chorób Rzadkich (Rear Diseases), inicjatywa zaplanowana do uruchomienie w 2024 roku w ramach programu Horizon Europe, która opiera się na współpracy badawczej i innowacyjnej. Jego celem jest rozwiązanie unikalnych wyzwań związanych z chorobami rzadkimi, co poprawi życie milionów ludzi w całej Europie.

What is a Rare Disease?
(wiecej…)
Następna strona »
Facebook