Skuteczne komunikowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań w programie Horyzont Europa

Aktualności

Działania w zakresie komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystywania wyników (communication, dissemination, and exploitation) stanowią integralną część projektów realizowanych w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”. Nacisk na działania w tym zakresie ma na celu zmaksymalizowanie wpływu badań i innowacji dofinansowywanych przez Unię Europejską, co wynika ze strategii wdrażania programu „Horyzont Europa” oraz zasad Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), której celem jest stworzenie jednolitego, pozbawionego granic rynku badań, innowacji i technologii w całej UE.

(wiecej…)

Societal Transformations in the Digital Age: Opportunities for Interdisciplinary Research in Horizon Europe

12 maja 09:30 13:00

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji internetowej i wydarzeniu networkingowym pod tytułem „Societal Transformations in the Digital Age: Opportunities for Interdisciplinary Research in Horizon Europe”, które odbędzie się online 12 maja 2022 r. w godzinach 9.30-13.00 (CEST).

(wiecej…)

Horizon Europe Navigators MeetUp

Spotkanie członków sieci

28 kwietnia 13:30 16:00

Kolejne spotkanie sieci menadżerów nauki w ramach Instytutów PAN, tzw. Horizon Europe Navigators – zainicjowane w 2021 roku w synergii z programem PASIFIC – będzie poświęcone procesowi przygotowania programów pracy Horyzontu Europa wraz z określeniem roli poszczególnych podmiotów na różnych etapach tego procesu (komitet programowy, grupy doradcze, konsultacje publiczne itp.).


Możliwości dla nauk społecznych i humanistycznych w Horyzoncie Europa (Klaster 2 i projekty flagowe SSH) i innych programach europejskich

Aktualności

Złożone wyzwania przed którymi stoi obecnie Unia Europejska powodują, że rola nauk społecznych i humanistycznych (SSH) ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia gwałtownych strukturalnych przemian społeczeństw europejskich oraz dla przygotowania odpowiedniej polityki publicznej opartej na dowodach.

Aby wzmocnić rolę nauk społecznych i humanistycznych, UE uruchomiła kilka programów wspierających naukowców, innowatorów i organizacje obywatelskie działające w tym obszarze. W szczególności specjalne miejsce zostało przyznane SSH w Horyzoncie Europa, największym programie badawczym i innowacyjnym UE.

(wiecej…)

V4 Training wiosna 2022

28 marca 09:00 31 marca 13:00

Wydarzenie „V4 Training” – organizowane przez Biuro PolSCA wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD) – skierowane jest do menadżerów badań, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się m.in administracją i pozyskiwaniem środków.

(wiecej…)

Webinarium :: Międzynarodowa mobilność w nauce. Programy PAN, NAWA i NCN

22 marca 10:00 13:00

Polska Akademia Nauk wspólnie z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Narodowym Centrum Nauki zapraszają na spotkanie informacyjne na temat programów wspierających mobilność przyjazdową do Polski oraz umiędzynarodowienie nauki w polskich jednostkach.

(wiecej…)

Gender Equality Plan – Jak opracować i wdrożyć Plan równości płci w instytucji badawczej?

Aktualności

Unia Europejska podejmuje szereg działań w zakresie promowania równości płci w sektorze badań, innowacji i szkolnictwa wyższego (R&I, HE). Przykładem tego jest wzmocnienie aspektów ‘gender equality’ w programie ramowym UE – Horyzont Europa, tj. największym instrumencie finansowania badań i innowacji w Europie.

(wiecej…)

Webinarium: “Gender equality in European Research, Innovation and Higher Education. How to enhance scientific excellence through Gender Equality Plans?”

10 marca 10:00 12:00

UE podejmuje działania w zakresie promowania równości płci we wszystkich obszarach, a sektor badań i innowacji (R&I) nie jest wyjątkiem. Pomimo poprawy sytuacji, nadal istnieje wiele barier strukturalnych dla równości płci w obszarze badań i innowacji.

Raport She Figures 2021 zawiera dane i analizy dotyczące około 88 wskaźników monitorujących stan równości płci w sektorze badań i innowacji w całej Europie. Na przykład, nowy wskaźnik pokazuje, że kobiety stanowiły mniej niż jedną czwartą samozatrudnionych specjalistów w dziedzinie nauki i inżynierii oraz ICT. Równość płci została również uwzględniona w programie Horyzont Europa poprzez wymóg Planów na rzecz równości płci.

(wiecej…)

Biuro PolSCA wśród inicjatorów wspólnego oświadczenia poparcia dla środowiska akademickiego i naukowego Ukrainy

Aktualności

Biuro Promocji Nauki (PolSCA) Polskiej Akademii Nauk w Brukseli znalazło się w gronie inicjatorów i pierwszych sygnatariuszy wspólnego oświadczenia brukselskich biur łącznikowych ds. badań i innowacji dotyczącego solidarności ze środowiskiem akademickim i naukowym Ukrainy. Oświadczenie powstało z inicjatywy biur kontaktowych ds. badań i innowacji, których kraje łączy nie tylko bliskość geograficzna z Ukrainą, ale także ciemne karty z historii XX wieku.

(wiecej…)

PODSUMOWANIE WYDARZENIA: Spotkanie informacyjne na temat technologii wodorowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W poszukiwaniu synergii

Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat technologii wodorowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) zostało zorganizowane przez cztery biura łącznikowe krajów Grupy Wyszehradzkiej, tj. Narodowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO), Czeskie Biuro Łącznikowe ds. Edukacji i Badań Naukowych (CZELO), Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA) oraz Słowackie Biuro Łącznikowe ds. Badań i Rozwoju (SLORD). Webinarium miało miejsce w dniu 8 lutego 2022 r. i wzięło w nim udział niemal 200 uczestników.

(wiecej…)
Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook