Programy Pracy 2023-24 dla Horyzontu Europa – nowe możliwości dla B+R+I

Aktualności

6 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała Programy Pracy na lata 2023-24 Horyzontu Europa, największego programu finansowania badań i innowacji UE na lata 2021-2027. W ich ramach w ciągu najbliższych dwóch latach zostaną rozpisane konkursy na łączną kwotę 13,5 mld EUR. Programy Pracy zawierają informacje o tematyce, budżetach i harmonogramach konkursów na projekty badawcze i innowacyjne.

(wiecej…)

V4 Training – rozpoczęliśmy nabór do kolejnej edycji (wiosna 2023)!

Aktualności

Ponownie ruszył nabór uczestników kolejnej edycji „V4 Training for Research Project Managers”! Zapraszamy do Brukseli (29, 30 i 31 marca) menedżerów badań pracujących w działach projektów uczelni, instytutów naukowych i badawczych odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Zgłoszenia są przyjmowane do 29 stycznia 2023!

(wiecej…)

Sesja informacyjna nt. inicjatywy The Widening – nowej grupy społecznościowej i usługi medialnej powołanej, aby wypełniać lukę obszaru B+R w Europie Środkowo-Wschodniej

5 grudnia, 2022 14:00 15:00


Biuro Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli we współpracy z Science|Business organizują wspólnie sesję informacyjną na temat nowej społeczności oraz serwisu medialnego, mających przyczynić się do wypełniania luki badawczo-innowacyjnej w Europie – The Widening. Ta bezpłatna usługa koncentruje się na polityce i inwestycjach w dziedzinie nauki i technologii w Europie Środkowej i Wschodniej (en. CEE – Central and Eastern Europe), śledzi rozwój i wyzwania w zakresie badań i rozwoju w regionie, a także umożliwia łączenie różnych interesariuszy – wypełniając bardzo potrzebną przestrzeń w obszarze komunikacji i promocji, a także współpracy i sieciowania.

Wydarzenie, którego gospodarzem będzie Biuro PolSCA PAN w Brukseli, odbędzie się w poniedziałek, 5 grudnia 2022 r. w godzinach 14.00 – 15.00 i będzie realizowane w całości w formule online (na platformie Webex). Webinarium skierowane jest głównie do polskich odbiorców z branży B+R, tj. uniwersytetów, instytucji badawczych, stowarzyszeń akademickich i innych instytucji otoczenia nauki. Spotkanie ma przyciągać i inspirować różnych aktorów: począwszy od kierownictwa instytucjonalnego, przez menadżerów badań, ekspertów ds. współpracy międzynarodowej czy promocji i komunikacji, aż po indywidualnych badaczy zainteresowanych polityką naukową UE.

Podczas zaplanowanej sesji informacyjnej jej uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje na temat inicjatywy  The Widening wraz z wprowadzeniem do sieci i usług Science|Business. Po prezentacjach  odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. Gośćmi spotkania są: Maryline Fiaschi – CEO Science|Business oraz Luca Segantini – Senior Adviser w Science|Business, do których dołączy Ewa Kocińska-Lange – Dyrektor biura NCBR w Brukseli (NCBR jest członkiem sieci Science|Business ).

Wymagana jest rejestracja przez LINK w terminie do 4 grudnia (do końca dnia).


Czym jest inicjatywa The Widening?

The Widening to inicjatywa Science|Business, która śledzi rozwój i wyzwania w zakresie badań i rozwoju w regionie CEE, przygląda się możliwościom inwestycyjnym w nauce i technologii, a także obserwuje ludzi, politykę i programy, które za tym wszystkim stoją. Serwis ten będzie skierowany do liderów w zakresie badań i rozwoju – publicznych i prywatnych – w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Brukseli i innych zachodnich stolicach, pragnących wypełnić lukę B+R między Wschodem a Zachodem Europy.

Inicjatywa ta wypełnia istotną lukę w krajobrazie medialnym dotyczącym regionu CEE i zapewnia unikalny kanał dla organizacji badawczo-rozwojowych działających w całym regionie, aby uzyskać lepszą widoczność i rozpoznawalność międzynarodową, budować świadomość wśród potencjalnych partnerów (w i poza regionem CEE) oraz łączyć interesariuszy za pośrednictwem dedykowanej sieci Science|Business.

Nawiązywanie kontaktów i wymiana informacji animowana będzie za pośrednictwem serii spotkań eksperckich czy wydarzeń na wysokim szczeblu oraz poprzez aktywną społeczność internetową, która pomoże regionalnym liderom na rynku badań naukowych i innowacji w identyfikowaniu potencjalnych partnerów oraz nawiązywaniu z nimi kontaktów w Europie Środkowej i Wschodniej oraz innych częściach Europy i świata.

Inicjatywa The Widening jest usługą zainicjowaną i wdrażaną przez Science|Business i nie jest powiązana z instytucjami UE ani programami UE, w szczególności programem ramowym Horyzont Europa i jego częścią „Widening participation and spreading excellence”.

Jakie są korzyści dla podmiotów sektora B+R w Polsce?

Organizacje prowadzące badania (RPO), takie jak uniwersytety, Polska Akademia Nauk wraz z siecią instytutów badawczych oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz mogą skorzystać na dołączeniu do inicjatywy The Widening na kilka sposobów:

  • otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
  • wzmocnić widoczność swojej organizacji
  • identyfikować i łączyć się z potencjalnymi partnerami w Europie
  • mieć dostęp do wiedzy i uczestniczyć w ekskluzywnych wydarzeniach
  • omawiać kluczowe tematy w ramach tej społeczności, w celu rozwoju i poszerzania dialogu.

Science|Business istnieje po to, by łączyć trzy światy, które powinny ze sobą współpracować, ale zbyt często nie znajdują wspólnej przestrzeni czy języka: przemysł, badania i polityka naukowa. Sieć Science|Business zrzeszająca uniwersytety, organizacje badawcze, firmy oraz instytucje polityczne jest wyjątkowo potężnym forum do napędzania innowacji. Nasze biuletyny docierają do najbardziej wpływowych innowatorów i decydentów w Europie. Nasze spotkania gromadzą prelegentów
i odbiorców, którzy widzą potrzeby zmian – i je implementują. Nasze raporty wykorzystują wiedzę fachową i unikalną wiedzę na temat kształtowania polityki europejskiej, aby analizować i wskazywać działania na przyszłość. Dołącz bezpłatnie tutaj: https://sciencebusiness.net/widening


Spotkanie Horizon Europe Navigators: Horizon Europe financial novelties. From project-based remuneration to lump sum funding

1 grudnia, 2022 09:30 12:00

(wiecej…)

Spotkanie networkingowe PAN – CNR w kontekście Horyzontu Europa

17 listopada, 2022 09:30 13:00

Biuro Promocji Nauki Polskiej PolSCA PAN w Brukseli oraz brukselskie biuro łącznikowe Włoskiej Rady ds. Badań Naukowych CNR organizują spotkanie sieciujące, którego celem jest wsparcie wspólnych działań badaczy i badaczek PAN i CNR w inicjowaniu, budowaniu konsorcjów międzynarodowych i łącznym występowaniu w konkursach Horyzontu Europa. Pomysł zrodził się w oparciu o ścisłą współpracę Biura PolSCA oraz biura łącznikowego CNR w Brukseli w ramach sieci IGLO. Obydwa biura wspólnie zdefiniowały potrzeby oraz partnerów z dużym potencjałem udziału w projektach międzynarodowych.

(wiecej…)

Webinarium PolSCA nt. Horyzontu Europa: Open Science in practice. Implications for project proposals and research management

10 listopada, 2022 09:30 12:30

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zaprasza pracowników Polskiej Akademii Nauk na kolejne spotkanie w ramach Cyklu webinariów PolSCA nt. Horyzontu Europa.

Głównym tematem tego webinarium będzie polityka otwartej nauki (Open Science) i otwartego dostępu (Open Access) oraz ich praktyczne implikacje dla przygotowywania wniosków projektowych do programu Horyzont Europa, zarządzaniu projektami badawczymi i waloryzacji wyników badań.

Podczas spotkania poruszymy zagadnienia takie jak:

European Commission’s policies and initiatives on open science

FAIR data and the European Open Science Cloud

Open Science in practice of data management

Dissemination & Exploitation Strategy – using Horizon Results Booster and the Horizon Results Platform

Szczegóły wydarzenia otwartego dla pracowników PAN znajdują się tutaj.

Agenda spotkania dostępna jest tutaj.


Spotkanie Horizon Europe Navigators – MSCA SE & Cofund calls 2022

4 listopada, 2022 09:30 12:00


Listopadowe spotkanie sieci menadżerów nauki Horizon Europe Navigators w Instytutach PAN będzie poświęcone tematyce efektywnego udziału w konkursach Marii Skłodowskiej Curie Actions (MSCA) finansowanych w ramach filaru I (Doskonała nauka) programu Horyzont Europa. Tym razem uczestnicy spotkania będą mieli okazję przyjrzeć się nieco bardziej programom MSCA Cofund oraz MSCA Staff Exchange, które zostaną zaprezentowane przez p. Aleksandrę Schoetz Sobczak oraz Alexandrę Pedersen Goncalves z European Research Executive Agency.

Ponadto omówione zostaną dobre praktyki we wspieraniu zaangażowania indywidualnych naukowców i instytucji w instrumenty MSCA, w oparciu o działania istniejących sieci europejskich tj. p. Juliane Sauer z zespołu koordynującego MSCA-NET oraz beneficjentów instytucjonalnych o wysokim poziomie udziału w projektach MSCA, m.in. p. Agnieszka Tadrzak z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.


„V4 Training for Research Project Managers” – podsumowanie edycji jesień 2022

Aktualności

„V4 Training for Research Project Managers” to flagowe szkolenie Biura PolSCA. Jego celem jest wsparcie i rozwój menedżerów europejskich projektów naukowych (przede wszystkim Horyzont 2020 i Horyzont Europa) pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Szkolenia te współorganizowane są począwszy od roku 2016 wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD). Obecne szkolenie było 12 edycją. Do tej pory obiorcami szkolenia było ponad 420 osób, w tym 80 uczestników z polskich jednostek naukowych!

(wiecej…)

Jak angażować interesariuszy w badania klimatyczne?

Aktualności

Umiejętność identyfikowania i angażowania różnych podmiotów do wspólnej pracy nad projektami badawczymi jest kluczowym krokiem w rozwiązywaniu istotnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Dlatego właśnie 29 września Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zorganizowało sesję informacyjną pt.: How to involve stakeholders in the climate-related R&I projects?, która była częścią V edycji konferencji Polish Scientific Networks Climate „Change: Science & Society (Wrocław, 28 – 30 września 2022). Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Uczestniczyli w niej czołowi badacze i eksperci klimatyczni z Polski i całego świata, dyskutując różne aspekty wpływu zmian klimatu na środowisko i społeczeństwo oraz odpowiednie metody reagowania na te zmiany.

(wiecej…)

V4 Training – jesień 2022

12 października, 2022 09:00 14 października, 2022 14:00

V4 Training to szkolenie przeznaczone dla doświadczonych menadżerów badań pracujących w działach projektów (przede wszystkim międzynarodowych: H2020 i Horyzont Europa) na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices).

Wydarzenie jest organizowane w Brukseli przez Biuro PolSCA wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD), a łączna liczba uczestników to 35 osób.

Podczas najbliższej edycji, która odbędzie się między 12 a 14 października uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w obszarze europejskich badań i innowacji, zarządzania projektami oraz wsparcia naukowców. Swoimi doświadczeniami podzielą się eksperci m.in. z biur łącznikowych, Komisji Europejskiej, uniwersytetów we Francji i w Belgii czy instytutu badawczego HETFA.


Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook