Folder informacyjny: możliwości współpracy z zespołami badawczymi Instytutów PAN w ramach Horyzontu Europa

Horizon Europe

Czy jesteś zainteresowany znalezieniem partnera do swojego projektu w ramach programu Horizon Europe? Szukasz eksperta w swojej dziedzinie? A może planujesz zbudować konsorcjum z renomowaną polską jednostką? Udostępniamy Państwu folder informacyjny „Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences”, wszechstronny przewodnik po możliwościach współpracy z renomowanymi zespołami badawczymi z różnych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Znajdź przyszłego partnera w ramach programu Horizon Europe przewijając folder poniżej lub pobierz całość. Wykorzystaj kluczowe słowa lub przeglądaj krótkie opisy, aby zidentyfikować osobę kontaktową, zainteresowaną aplikowaniem do konkursów w ramach programu Horyzont Europa.

W celu ułatwienia współpracy badawczej i promowania międzynarodowej współpracy, Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli udostępnia praktyczne narzędzie skierowane do szerokiego grona badaczy i liderów projektów chcących nawiązać współpracę ze społecznością PAN poprzez program Horyzont Europa. W ramach folderu, liderzy zespołów badawczych z różnych instytutów związanych z PAN prezentują zainteresowania badawcze oraz potencjalne obszary współpracy w ramach:

Znajdź przyszłego partnera w ramach programu Horizon Europe, przewijając poniżej lub klikając tutaj, aby pobrać folder. Wykorzystaj kluczowe słowa lub przeglądaj krótkie opisy, aby zidentyfikować osobę kontaktową, zainteresowaną aplikowaniem do konkursów w ramach programu Horyzont Europa.

Broszura zawiera fiszki informacyjne na temat 30 instytutów PAN oraz afiliowanych tam zespołów badawczych zainteresowanych współpracą w Horyzoncie Europa. Poza przeglądem zakresu ich działalności, w publikacji znajdziemy także odniesienia do wcześniej realizowanych przez dane podmioty projektów. Inicjowaniu współpracy sprzyjają podane dane kontaktowe konkretnych zespołów.

W folderze „Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences” zaprezentowane zostały poniższe jednostki afiliowane przy wydziałach PAN:

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych: Instytut Badań Literackich, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Historii, Instytut Nauk Ekonomicznych,  Instytut Nauk Politycznych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut of Slawistyki;

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej im. M. Nenckiego, Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt, Instytut Paleobiologii, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych;

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi: Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Chemii Organicznej, Instytut Geofizyki, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Instytut of Oceanologii;

Wydział IV Nauk Technicznych: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią,  Instytut Inżynierii Chemicznej, Instytut Podstaw Informatyki, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki;

Wydział V Nauk Medycznych: Instytut Farmakologii, Instytut Genetyki Człowieka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej.

***

Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli aktywnie wspiera i promuje udział Instytutów PAN w europejskich inicjatywach badawczych i innowacyjnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Dobrzyńską pod adresem magdalena.dobrzynska@polsca.pan.pl lub polsca@polsca.pan.pl.


Facebook