INCREASE zwycięzcą Nagrody UE za eksperyment nauki obywatelskiej

Aktualności

Komisja Europejska przyznała projektowi INCREASE „Główną Nagrodę” w konkursie Nagrody UE w dziedzinie nauki obywatelskiej 2024. Nagroda, w wysokości 60 000 EUR, stanowi wyraz uznania dla wpływu projektu i wybitnych osiągnięć w przyczynianiu się do tworzenia pluralistycznego, inkluzywnego i zrównoważonego społeczeństwa w Europie oraz wspierania naszej wiedzy poprzez wzmacnianie pozycji społeczeństwa obywatelskiego.

Koordynator projektu INCREASE, prof. Roberto Papa z Università Politecnica delle Marche we Włoszech, wyraził swoją wdzięczność, mówiąc: „Jesteśmy podekscytowani, zaszczyceni i wdzięczni Komisji Europejskiej i Komitetowi ds. Nagród za uznanie naszej pracy. Ich zwrócenie uwagi na znaczenie zaangażowania obywateli w naukę jest świadectwem naszej wspólnej wizji wspólnego kształtowania przyszłości naszych społeczeństw”. Dr Kerstin Neumann z Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung w Niemczech, która wspólnie z prof. Roberto Papa koordynuje eksperyment nauki obywatelskiej  INCREASE (CSE, ang. Citizen Science Experiment) dotyczący fasoli zwyczajnej, dodaje: „Oprócz wszystkich ciężko pracujących partnerów projektu INCREASE, chcemy wyraźnie podziękować wszystkim interesariuszom i osobom zaangażowanym za wspieranie i rozpowszechnianie CSE w Europie. Przede wszystkim jednak chcemy podziękować każdemu z tysięcy uczestniczek i uczestników, którzy są niezwykle zmotywowani i poświęcają dużo czasu swoim zadaniom jako obywatelki naukowczynie i obywatele /naukowcy. Jesteście wspaniałą społecznością, dziękujemy!”.

12 czerwca 2024 r. oficjalnie ogłoszono zwycięzców drugiej edycji Nagrody UE w dziedzinie nauki obywatelskiej, wybranych przez niezależne jury złożone z ekspertów.

Zdobycie tej prestiżowej nagrody było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu, motywacji i oddanej pracy tysięcy obywatelek naukowczyń i obywateli naukowców w Europie, zaangażowanych w projekt INCREASE, za co zespół INCREASE jest niezwykle wdzięczny.

Zespół INCREASE przeznaczy nagrodę pieniężną na rozszerzenie aplikacji INCREASE CSE o nowe funkcje i wzmocnienie środków komunikacyjnych, takich jak tworzenie filmów przedstawiających wyniki nauki obywatelskiej prostym językiem, wydarzenia lub zestawy instruktażowe dla szkół.

Nagroda UE w dziedzinie nauki obywatelskiej jest finansowana w ramach „Horyzontu Europa”, unijnego programu w zakresie badań i innowacji (2021–2027). Przyznawana jest w ramach finansowanego ze środków UE projektu IMPETUS, którym zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA).

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, partner projektu INCREASE, jest zaangażowany w badania naukowe na rzecz nauki obywatelskiej. Dr hab. Karolina Susek, koordynatorka projektu INCREASE w IGR PAN przyznaje, że nagroda jest wspaniałym wyróżnieniem naszej pracy na rzecz ochrony różnorodności fasoli zwyczajnej, opracowania i przetestowania zdecentralizowanego systemu ochrony różnorodności zasobów genetycznych, a także edukacji związanej z ich ochroną i zarządzaniem. Cieszę się, że wspólnie z obywatelkami i obywatelami w Polsce realizujemy globalne cele zrównoważonego rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w festiwalu Ars Electronica 2024 – Festival for Art, Technology and Society. Więcej informacji o festiwalu, który odbędzie się dniach 4-8 września 2024, w Postcity w Linz, w Austrii tutaj.

Pełny komunikat prasowy wydany przez Komisję Europejską tutaj.

Więcej informacji na temat działań w ramach projektu INCREASE, osiągnięć i działam dotyczących nauki obywatelskiej INCREASE w wywiadzie z prof. Roberto Papa i dr. Kerstin Neumann tutaj.


V4 Training for Research Project Managers – rozpoczęliśmy nabór do kolejnej edycji (jesień 2024)!

Aktualności

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego flagowego szkolenia „V4 Training for Research Project Managers”, które odbędzie się w Brukseli w dniach 4, 5 i 6 listopada 2024. Podobnie jak w poprzednich latach, współorganizujemy je we współpracy z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD). 

To szkolenie jest dedykowane doświadczonym menedżerom projektów badawczych z instytucji naukowych, głównie uczelni oraz instytutów i centrów badawczych, którzy zajmują się zarządzaniem projektami, w tym pozyskiwaniem funduszy, budżetowaniem oraz raportowaniem. Nacisk kładziemy na projekty międzynarodowe w ramach programów ramowych UE ds. badań i innowacji (aktualnie Horyzont Europa).  

Szkolenie nie jest skierowane do pracowników naukowych ani osób pracujących w sektorze biznesowym.  Zarówno szkolenie, jak i rekrutacja przebiega w języku angielskim. 

Głównym celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności menedżerów projektów badawczych oraz podniesienie rangi ich pracy, co ma przyczynić się do zwiększenia udziału Polski w programie ramowym Horyzont Europa. 

W ramach szkolenia „V4 Training” przewidziane są prezentacje przedstawicieli Komisji Europejskiej, ekspertów z biur łącznikowych oraz ośrodków akademickich. Ponadto zachęcamy uczestników do aktywnego udziału w grupowych dyskusjach oraz spotkaniach networkingowych, podczas których mogą wymieniać doświadczenia. 

Aby zgłosić swoją kandydaturę, prosimy o wypełnienie formularza do 23 czerwca i przesłanie CV na adres polsca@polsca.pan.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń przedstawiciele Biura PolSCA wybiorą 7 uczestników (łączna liczba miejsc wynosi 35). Planujemy poinformować o wynikach naboru do 6 lipca poprzez bezpośredni kontakt z wybranymi uczestnikami. Istnieje również możliwość zakwalifikowania się na listę rezerwową, która może umożliwić udział w kolejnych edycjach szkolenia. 

Udział w szkoleniu „V4 Training for Research Project Managers” jest bezpłatny, jednak koszty podróży i zakwaterowania pokrywają sami uczestnicy. 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń poprzez formularz 

Poprzednie edycje: 

Wiosna 2024 

Jesień 2023 


FP10: stanowiska interesariuszy wobec kolejnego Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji

Jesteśmy w trakcie realizacji programu Horyzont Europa, największego programu badań i innowacji Unii Europejskiej do tej pory. Jednocześnie pojawiają się pierwsze dokumenty ze stanowiskami na temat jego następcy, Programu Ramowego nr 10 (FP10).

Zobacz, co proponują państwa członkowskie UE, organizacje badawcze i inni interesariusze i jakie kwestie uznają za ważne.


(wiecej…)

Profesor Paweł Rowiński nowym prezesem ALLEA

Aktualności

Z wielką radością informujemy, że prof. Paweł Rowiński, Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, członek rzeczywisty PAN, został nowym prezesem Europejskiej Federacji Akademii Nauk (All European Academies). Swoją kadencję rozpocznie 1 czerwca.

All European Academies (ALLEA) to Europejska Federacja Akademii Nauk założona w 1994 roku. Należy do niej ponad 50 Akademii Nauk i Towarzystw Naukowych z ponad 40 krajów członkowskich Rady Europy. Sekretariat organizacji mieści się w siedzibie Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk i Humanistyki (BBAW) w Berlinie. ALLEA jest instytucją niezależną od interesów politycznych, religijnych, handlowych czy ideologicznych, finansowaną przez akademie członkowskie. Polskimi instytucjami naukowymi zrzeszonymi w ALLEA są Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności.

Wybór polskiego uczonego na tak zaszczytne stanowisko, jakim jest funkcja prezesa ALLEA w latach 2024–2027, jest pierwszym w historii tej organizacji. To nie tylko ogromne wyróżnienie dokonań prof. Pawła Rowińskiego. Jest to sukces polskiej nauki, a także szansa dla naszego kraju, jak i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

— Bardzo mnie cieszy takie wyróżnienie, ale równocześnie czuję, że jest to odpowiedzialna i pełna wyzwań funkcja. ALLEA to organizacja, która głośno zaznacza wartość nauki w Europie i zrzesza wiele istotnych jednostek badawczych działających na arenie międzynarodowej – mówi prof. Paweł Rowiński, który przez trzy kadencje był delegatem Polskiej Akademii Nauk w zarządzie ALLEA.

Ten wyjątkowy wybór stwarza ogromne szanse dla wzmocnienia głosu uczonych na europejskiej scenie naukowej, w tym możliwość dialogu z instytucjami europejskimi. W obecnej pełnej wyzwań sytuacji geopolitycznej zwiększenie widoczności polskiej nauki na arenie międzynarodowej jest szczególnie istotne.

Prof. Paweł Rowiński wśród wyzwań, przed jakimi stoi ALLEA, a tym samym świat nauki, wymienił okres pandemii COVID-19 i jej konsekwencje, a także liczne konflikty zbrojne, w tym wojnę w Ukrainie, która znacząco wpływa na sytuację w Polsce. To z kolei stawia wiele pytań, jak to o skuteczne metody odbudowania ukraińskiej nauki, przed Europejską Federacją Akademii Nauk, której centrum w związku ze zmianą na stanowisku prezesa, przenosi się do naszego kraju. Innymi istotnymi zagadnieniami jest rozwój technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji, a także organizacja europejskiej nauki, która pod względem wyników zaczyna spadać na niższe pozycje względem państw azjatyckich i USA. Istotnym celem jest też przywrócenie zaufania do nauki i przeciwdziałanie szerzącej się dezinformacji. 

 Możliwość reprezentowania ALLEA przez Polskę to niewątpliwie duże wyróżnienie dla naszego kraju i możliwość uczestniczenia w dyskusji dotyczącej kształtowania europejskiej nauki. Można mówić o tej szansie nieco szerzej, w kontekście całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej – zaznacza prof. Paweł Rowiński.

Misją ALLEA jest budowanie współpracy między Akademiami poszczególnych krajów, wspieranie prowadzenia i popularyzacji badań naukowych, a także współpraca z Komisją Europejską i władzami poszczególnych państw. To także działania na rzecz równych szans i rozwoju dla badaczek i badaczy z wielu krajów, których wagę podkreślił prof. Paweł Rowiński.

Zapytany o perspektywę rozwoju ALLEA na okres swojej kadencji, prof. Paweł Rowiński wskazał kilka istotnych kwestii:

 ALLEA jest bardzo widoczna w zakresie doradztwa dla Komisji Europejskiej, ale powinna być też obecna w dialogu z państwami, gdzie nieco inaczej postrzega się kwestie związane z demokracją. To nadal powinna być organizacja stojąca na straży europejskich wartości i wolności nauki. Kolejną kwestią jest ta, że jako kraj powinniśmy odegrać kluczową rolę w odbudowie ukraińskiej nauki we współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi. Oprócz tego cały czas istotne powinny być dla nas kwestie kryzysu klimatycznego, dostępu do żywności, czystej wody, a w zakresie organizacji nauki – kwestie otwartości, różnorodności, równości czy też inkluzywności – i m.in. w tych kwestiach ALLEA powinna utrzymać swoją funkcję lidera w zakresie doradztwa naukowego.

Gratulujemy oraz polecamy wywiad z prof. Pawłem Rowińskim.


Podsumowanie Konferencji V4 – Infrastruktury Badawcze

Aktualności

W dniu 18 kwietnia 2024 r. w Brukseli odbyła się konferencja biur łącznikowych V4 poświęcona Europejskim Infrastrukturom Badawczym. Celem wydarzenia było przedstawienie przykładów infrastruktur badawczych działających w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz przedyskutowanie niektórych wyzwań stojących przed infrastrukturami, takich jak ich finansowanie i długoterminowa samowystarczalność.

(wiecej…)

Aktualizacja Programów Pracy na lata 2023-2025

Komisja Europejska w kwietniu 2024 przyjęła poprawkę do programu prac Horyzont Europa na lata 2023-25 włącznie. Zmiana ta oznacza dodanie wcześniej nieprzydzielonych środków z programu Horyzont Europa w celu zwiększenia jego budżetu na konkursy w roku 2024 r. oraz uwzględnienie nowych konkursów w roku 2025. Stąd, budżet aktualnego programu pracy uległ zwiększeniu o prawie 1,4 mld euro do łącznej kwoty 7,3 mld euro.

Największy zastrzyk dodatkowego finansowania otrzymają Misje, Teaming for Excellence oraz konkursy w ramach II Filaru HE w Klastrach: Zdrowie, Klimat – energia – transport oraz Żywność – biogospodarka – zasoby naturalne – rolnictwo – środowisko.

Cały Program Pracy na lata 2023-2025 dostępny jest tutaj.

(wiecej…)

Apel prezesów akademii nauk państw członkowskich UE

Aktualności

Nauka i innowacje są kwintesencją wolności i odporności Unii Europejskiej, jej globalnej konkurencyjności oraz dobrobytu
– z takim apelem do kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku zwrócili się prezesi krajowych akademii nauk ze wszystkich 27. państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sygnatariusze listu zwrócili uwagę na cztery najważniejsze postulaty wspólne dla całego środowiska naukowego Unii Europejskiej – zapewnienie Unii Europejskiej pozycji światowego lidera w dziedzinie nauki i innowacji, promowanie otwartego
i wolnego systemu nauki, inwestowanie w naukę i edukację oraz wykorzystywanie aktualnej wiedzy naukowej w polityce.

– Nasz list to wyraz chęci zwrócenia uwagi decydentów oraz wyborców na potrzebę utrzymania dotychczasowej pozycji Wspólnoty jako globalnego lidera w dziedzinie nauki i innowacji – podkreśla prezes PAN prof. Marek Konarzewski. – Niezbędne do tego są rosnące inwestycje w sektory nauki i technologii, dzięki którym zjednoczona Europa będzie mogła sprostać cywilizacyjnym wyzwaniom. W dzisiejszym świecie za konieczne uważamy promowanie otwartego i wolnego systemu nauki oraz wykorzystywanie pochodzących z niego wiedzy i kompetencji do podejmowania kluczowych dla UE, w tym także dla Polski, decyzji – zaznacza.

We wspólnym apelu naukowcy zwracają uwagę, że nasz kontynent znajduje się obecnie w światowej czołówce badań
i innowacji, a badacze z krajów UE są zaangażowani w badania i prace rozwojowe na całym świecie. Przypominają jednak,
że w zmieniającym się świecie naiwne byłoby uznanie, że pozycja europejskiej nauki jest niezachwiana. W tym kontekście, podkreślając konieczność systemowych inwestycji w naukę, postulują, aby kraje członkowskie – a także sama UE – przeznaczały na badania i rozwój równowartość co najmniej 3% swojego PKB. W opinii sygnatariuszy apelu wzmocniony budżetowo powinien zostać także nowy program ramowy badań i innowacji UE.

Kierujący narodowymi akademiami nauk podkreślają również, że jednym z głównych atutów europejskiej nauki są współpraca międzynarodowa i swobodna oraz otwarta wymiana wiedzy i służąca jej mobilność badaczy i studentów.

Wykorzystanie efektów pracy naukowców wymaga ciągłej implementacji osiągnięć nauki do procesów politycznych. – Przyszłe wyzwania – w tym zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej, migracja międzynarodowa, bezpieczeństwo żywnościowe, transformacja energetyczna – są tak złożone i pilne, że nie można im skutecznie sprostać bez nauki i opartego
na zaufaniu dialogu między nauką, polityką, społeczeństwem obywatelskim a podmiotami gospodarczymi – czytamy w apelu.

(wiecej…)

Folder informacyjny: możliwości współpracy z zespołami badawczymi Instytutów PAN w ramach Horyzontu Europa

Czy jesteś zainteresowany znalezieniem partnera do swojego projektu w ramach programu Horizon Europe? Szukasz eksperta w swojej dziedzinie? A może planujesz zbudować konsorcjum z renomowaną polską jednostką?

Skorzystaj z folderu informacyjnego „Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences” – to wszechstronny przewodnik po możliwościach współpracy z renomowanymi zespołami badawczymi z różnych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Znajdź przyszłego partnera w ramach programu Horizon Europe przeglądając przewijając folder poniżej lub pobierz wybraną część. Wykorzystaj kluczowe słowa lub skorzystaj z krótkich opisów, aby zidentyfikować osobę zainteresowaną aplikowaniem do konkursów w ramach programu Horyzont Europa.

(wiecej…)

Konferencja V4 – Infrastruktury Badawcze

Aktualności

18 kwietnia 2024, Bruksela, Hotel Reinessance Brussels

Tematem przewodnim tegorocznej wspólnej konferencji #V4Conference są infrastruktury badawcze. W czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej dobrze funkcjonuje szereg intersujących europejskich infrastruktur badawczych (ang. Research Infrastructures – RIs), zarówno tych o ugruntowanej pozycji jak również dopiero powstających. Celem wydarzenia i towarzyszących mu obrad jest przyjrzenie się tym przykładom i zapewnienie platformy do dyskusji prowadzonych przez prelegentów pochodzących z różnych krajów i na różne sposoby zaangażowanych w RIs. Wydarzenie organizowane jest przez biura wsparcia R+R w Brukseli (CZELO, SLORD, PolSCA, NRDIO).

Konferencja umożliwi nawiązanie kontaktów między zgromadzonymi interesariuszami, ułatwiając debatę między zainteresowanymi stronami z brukselskiej społeczności, organów UE i przedstawicielstw krajów członkowskich oraz samych badaczy korzystających z szeregu różnych europejskich infrastruktur badawczych. Biorąc pod uwagę konkluzje Rady UE na temat infrastruktur badawczych podczas wydarzenia omawiane będą m.in. postulaty – zapewnienia przez państwa członkowskie długoterminowej stabilności i cyfrowego wzmocnienia ich infrastruktur badawczych.


(wiecej…)

Podsumowanie V4 Training for Research and Project Managers

Aktualności

11.03. 2024 – 13.03.2024 – edycja wiosenna

Zakończyliśmy wiosenną edycję V4 Training for Research Project Managers, która trwała od 11 do 13 marca br. Tradycyjnie było to wspólne wydarzenie organizowane w Brukseli przez Biuro PolSCA wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

Gościliśmy łącznie 35 osób, nie tylko z krajów Grupy Wyszehradzkiej ale również z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), przy czym Polskę reprezentowało 7 menadżerek badań:

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook