Zbliża się jesienna edycja V4 Training – ponownie w Brukseli!

Aktualności

Już 12 października rozpocznie się kolejna edycja trzydniowego szkolenia V4 Training, które po ponad dwuletniej przerwie na formułę online, odbędzie się znów stacjonarnie w Brukseli. Wśród 35 uczestników z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) zaprosiliśmy 7 osób z Polski.

(wiecej…)

Spotkanie online zagranicznych Stacji Naukowych PAN: Działalność, Plany, Współpraca

Aktualności

Stacje naukowe PAN w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli pracują nad rozpowszechnianiem informacji o osiągnięciach polskiej nauki zagranicą. Głównym celem jest promocja sukcesów badaczy, pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami i wsparcie współpracy akademickiej.

(wiecej…)

Spotkanie sieciujące w ramach klastra 6. Horyzontu Europa już za nami!

Aktualności

Blisko 110 uczestników i 22 prelegentów z całej Europy dołączyło do Spotkania brokerskiego wokół klastra 6 Horyzontu Europa, które miało miejsce 29 czerwca w formule online! Wydarzenie stanowiło kontynuację #V4Conference2022 pt. “Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, która odbyła się dwa tygodnie wcześniej. Organizatorami obydwu wydarzeń były biura łącznikowe krajów Grupy Wyszehradzkiej z siedzibą w Brukseli.

(wiecej…)

Start naboru uczestników jesiennej edycji „V4 Training for Research Project Managers” w Brukseli!

Aktualności

Rozpoczął się nabór uczestników kolejnej edycji „V4 Training for Research Project Managers”, która odbędzie się już 12, 13 i 14 października 2022! Jest to szkolenie skierowane do menadżerów badań zajmujących się m.in. administracją i pozyskiwaniem środków, a nadchodząca edycja będzie pierwszą po dwuletniej przerwie okazją do spotkania się w Brukseli. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lipca!

(wiecej…)

Wydarzenie “Solidarity with Ukraine” – zbiórki nadal trwają!

Aktualności

W ubiegły wtorek – 14 czerwca – odbyło się spotkanie networkingowo-fundrasingowe „Solidarity with Ukraine” zorganizowane przez Biuro PolSCA wraz z Biurem NCBR w Brukseli | Business & Science PolandInstytutem Polskim w Brukseli. Promowane podczas wydarzenia zbiórki nie zostały zamknięte i nadal zachęcamy do ich wsparcia.

(wiecej…)

PODSUMOWANIE WYDARZENIA: Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on co-funded partnerships under Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Aktualności

Krajowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech Węgier (NRDIO) wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Badań (CZELO), Biurem Promocji Nauki PAN (PolSCA) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD) zorganizowało 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Węgier konferencję na temat korzyści i wyzwań związanych z partnerstwami współfinansowanymi, w szczególności w zakresie tematyki klastra 6 Horyzontu Europa. To cieszące się dużą frekwencją wydarzenie było również dostępne dla uczestników online.

Po powitaniu przez Stałego Przedstawiciela Węgier przy UE, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego, Jego Ekscelencję Gábora Baranyaia, Maria Leek z Komisji Europejskiej przedstawiła nie tylko niedawno opublikowany półroczny raport z monitoringu partnerstw, ale także przyszłość procesu planowania strategicznego. Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego dot. polityk naukowych w zakresie partnerstw Horyzontu Europa, poruszali takie tematy, jak wartość dodana uczestnictwa w partnerstwach, trudności w ustalaniu priorytetów, konieczność zapewnienia synergii, zwiększenia zaangażowania m.in. poprzez grupy robocze (tzw. mirror groups) dla partnerstw na poziomie krajowym. Maria Leek poinformowała także o rozpoczęciu programów wzajemnego uczenia się (Mutual Learning Exercises), które mają pomóc w dzieleniu się dobrymi praktykami i w znalezieniu wspólnych rozwiązań dla wielorakich wyzwań, jakimi są np. strategie wyjściowe dla partnerstw. Polską perspektywę przedstawiła Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli – Business & Science Polska.

W drugim wystąpieniu na początku panelu naukowego Margareta Olson (Komisja Europejska) przedstawiła proces tworzenia strategicznego programu badań i innowacji (SRIA). Czworo naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej nie tylko przedstawiło swoje osiągnięcia naukowe związane z partnerstwami, ale także podkreśliło znaczenie personelu pomocniczego i managerów nauki w występowaniu w konkursach partnerstw europejskich, rolę umiejętności zarządzania oraz potrzebę angażowania naukowców na etapie kształtowania polityk unijnych w zakresie B+R. Polskę w tym zakresie reprezentowała Joanna Przedrzymirska-Ziółkowska, Zastępczyni Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

W uwagach końcowych Barna Kovács, Sekretarz Generalny inicjatywy BIOEAST, podkreślił również potrzebę istnienia struktur wspierających oraz możliwą rolę grup roboczych BIOEAST w przygotowaniu partnerstw SRIA i wzmocnienia uczestnictwa krajowego.

Relację z wydarzenia można obejrzeć pod linkiem.

Zdjęcia: Biura Łącznikowe Krajów z Grupy V4


Wydarzenie networkingowo-fundraisingowe “Solidarity with Ukraine” 14 czerwca w Brukseli

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA razem z Biurem NCBR w Brukseli | Business & Science Poland i Instytutem Polskim w Brukseli zapraszają na wydarzenie networkingowo-fundraisingowe “Solidarity with Ukraine”, które odbędzie się we wtorek, 14 czerwca o 17:45 w atrium Biura NCBR w Brukseli przy Rue Belliard 40.Celem jest zaprezentowanie międzynarodowej społeczności w Brukseli ukraińskiego krajobrazu badawczo-innowacyjnego oraz potencjału ukraińskich naukowców, aby wesprzeć współpracę między ekspertami w obszarze badań i innowacji.  Będzie to wyjątkowa okazja do rozmów o dziedzictwie kulturalnym, poznania ukraińskiej muzyki i sztuki oraz przede wszystkim do zebrania środków na bieżące potrzeby ukraińskiego społeczeństwa.

Podczas wydarzenia będzie możliwość bezpośredniego wsparcia Sztabu Pomocy Belgia – organizacji pozarządowej, która od początku wojny wspiera materialnie Ukrainę oraz przekazania środków:

  • niedawno uruchomionemu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Programowi Współpracy Polsko-Ukraińskiej, który będzie finansował projekty z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, realizowane wspólnie przez badaczy lub badaczki z Ukrainy i z Polski;
  • Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które powstało w ramach struktury Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID), aby  koordynować pomoc na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi.

Udział tylko dla zaproszonych gości.


Prestiżowy konkurs Falling Walls Lab w Warszawie! Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca.

Aktualności

(wiecej…)


Skuteczne komunikowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań w programie Horyzont Europa

Aktualności

Działania w zakresie komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystywania wyników (communication, dissemination, and exploitation) stanowią integralną część projektów realizowanych w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”. Nacisk na działania w tym zakresie ma na celu zmaksymalizowanie wpływu badań i innowacji dofinansowywanych przez Unię Europejską, co wynika ze strategii wdrażania programu „Horyzont Europa” oraz zasad Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), której celem jest stworzenie jednolitego, pozbawionego granic rynku badań, innowacji i technologii w całej UE.

(wiecej…)

Możliwości dla nauk społecznych i humanistycznych w Horyzoncie Europa (Klaster 2 i projekty flagowe SSH) i innych programach europejskich

Aktualności

Złożone wyzwania przed którymi stoi obecnie Unia Europejska powodują, że rola nauk społecznych i humanistycznych (SSH) ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia gwałtownych strukturalnych przemian społeczeństw europejskich oraz dla przygotowania odpowiedniej polityki publicznej opartej na dowodach.

Aby wzmocnić rolę nauk społecznych i humanistycznych, UE uruchomiła kilka programów wspierających naukowców, innowatorów i organizacje obywatelskie działające w tym obszarze. W szczególności specjalne miejsce zostało przyznane SSH w Horyzoncie Europa, największym programie badawczym i innowacyjnym UE.

(wiecej…)
Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook