Podsumowanie webinaru – Open Science in practice (part 2): Publishing strategies & platforms with focus on Open Research Europe

(wiecej…)

Sesja informacyjna o konkursach Biodiversa+ 2023 i 2024 już za nami!

Aktualności

W piątek 16 czerwca Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli  oraz Narodowe Centrum Nauki zorganizowały wspólne webinarium pt. „Introduction to Biodiversa+ calls 2023 i 2024. Integration of SSH and social/policy impact” poświęcone ważnym aspektom konkursów Europejskiego Partnerstwa Biodviersa+, które zostaną ogłoszone we wrześniu 2023 i 2024 w ramach programu ramowego Horyzont Europa.

(wiecej…)

Nowa Rada Programowa Biura PolSCA

Aktualności

W marcu 2023 prof. Marek Konarzewski – Prezes Polskiej Akademii Nauk, a zarazem były przewodniczący Rady Programowej Biura PolSCA –  powołał nową Radę Programową dla Biura Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli na kadencję 2023 – 2026.

(wiecej…)

„V4 Training for Research Project Managers” – podsumowanie edycji wiosna 2023

Aktualności

W piątek zakończyliśmy kolejną – już trzynastą – edycję „V4 Training for Research Project Managers”.  Jest to flagowe szkolenie Biura PolSCA, którego celem jest wsparcie i rozwój menedżerów europejskich projektów naukowych (przede wszystkim Horyzont 2020 i Horyzont Europa) pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Organizujemy je wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

(wiecej…)

Już jutro rozpoczynamy kolejny V4 Training for Research Project Managers (edycja wiosna 2023)!

Aktualności

Od 29 marca trwa trzydniowe szkolenie V4 Training for Research Project Managers, które odbywa się regularnie co pół roku w Brukseli. Ponownie zaprosiliśmy na nie 35 uczestników z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), w tym 7 osób z Polski.

(wiecej…)

Za nami pierwsze w Brukseli spotkanie Science: Polish Perspectives Meetup!

Aktualności

W dniach 9-10 marca 2023 w Brukseli po raz pierwszy odbyło się wydarzenie Science: Polish Perspectives Meetup Brussels, zorganizowane przez Fundację Polonium, Biuro PolSCA PAN w Brukseli, biuro NCBR – Business & Science Poland oraz Ambasadę RP w Królestwie Belgii. Organizatorów połączył wspólny cel zgromadzenia przedstawicieli polskiej diaspory naukowej z krajów Beneluksu.

fot. Tomasz Cibulla, zbsstudio.be
(wiecej…)

Poznaj tegoroczną ofertę konkursową NCN i NCBR na międzynarodowe projekty badawcze!

Aktualności

Szukasz możliwości finansowania badań, aby zrealizować swój wymarzony projekt przy udziale partnerów zagranicznych? Czy jest Ci znana szeroka gama europejskich programów finansowania, które mogą Ci pomóc w osiągnięciu Twoich celów naukowych? Zapoznaj się z bogatą ofertą konkursową NCN i NCBR!

(wiecej…)

Wypowiedz się nt. programów ramowych 2014 – 2027. Komisja Europejska zaprasza do konsultacji społecznych!

Konsultacje społeczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2027. Wypełnij ankietę i podziel się swoimi opiniami na temat wyników programu Horyzont 2020 i programu Horyzont UE oraz ukształtuj priorytety UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2025–2027. Masz czas do 23 lutego!

(wiecej…)

Programy Pracy 2023-24 dla Horyzontu Europa – nowe możliwości dla B+R+I

6 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała Programy Pracy na lata 2023-24 Horyzontu Europa, największego programu finansowania badań i innowacji UE na lata 2021-2027. W ich ramach w ciągu najbliższych dwóch latach zostaną rozpisane konkursy na łączną kwotę 13,5 mld EUR. Programy Pracy zawierają informacje o tematyce, budżetach i harmonogramach konkursów na projekty badawcze i innowacyjne.

Działania przewidziane do wdrożenia na podstawie Programy Pracy 2023-24 Horyzontu Europa przyczynią się do osiągnięcia przez Unię Europejską jej celów klimatycznych, zwiększenia odporności energetycznej i rozwoju technologii cyfrowych. Finansowanie obejmie również działania ukierunkowane na wsparcie Ukrainy, zwiększenie odporności gospodarczej i trwałej odbudowy UE po pandemii COVID-19. Celem tego etapu implementacji programu ramowego jest także stworzenie silniejszego europejskiego ekosystemu badań naukowych i innowacji, m.in. poprzez zwiększoną aktywność europejskich naukowców i innowatorów, większą mobilność naukową i finansowanie światowej klasy infrastruktury badawczej.

(wiecej…)

V4 Training – rozpoczęliśmy nabór do kolejnej edycji (wiosna 2023)!

Aktualności

Ponownie ruszył nabór uczestników kolejnej edycji „V4 Training for Research Project Managers”! Zapraszamy do Brukseli (29, 30 i 31 marca) menedżerów badań pracujących w działach projektów uczelni, instytutów naukowych i badawczych odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Zgłoszenia są przyjmowane do 29 stycznia 2023!

(wiecej…)
Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook