Za nami pierwsze w Brukseli spotkanie Science: Polish Perspectives Meetup!

Aktualności

W dniach 9-10 marca 2023 w Brukseli po raz pierwszy odbyło się wydarzenie Science: Polish Perspectives Meetup Brussels, zorganizowane przez Fundację Polonium, Biuro PolSCA PAN w Brukseli, biuro NCBR – Business & Science Poland oraz Ambasadę RP w Królestwie Belgii. Organizatorów połączył wspólny cel zgromadzenia przedstawicieli polskiej diaspory naukowej z krajów Beneluksu.

fot. Tomasz Cibulla, zbsstudio.be

Wydarzenie przyciągnęło przede wszystkim naukowców pracujących w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Polsce, w innych krajach europejskich, a nawet w Brazylii.  Wśród prelegentów i uczestników znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, innych instytucji unijnych, biznesu i dyplomacji. Łącznie w SPP Meetup Brussels wzięło udział ponad 70 osób z siedmiu krajów! Był to nie tylko jeden z większych Meetupów zorganizowanych dotychczas przez Fundację Polonium, ale także taki, który zgromadził niezmiernie wielodyscyplinarną grupę odbiorców. Dla znacznej części uczestników było to pierwsze wydarzenie Fundacji Polonium, w którym brali udział stacjonarnie.

Nasze zaangażowanie we współorganizację pierwszego spotkania SPP MeetUp w Brukseli było naturalną decyzją, ponieważ tego typu wydarzenia nie tylko wspierają krajowe środowisko naukowe, ale przede wszystkim umacniają jego relacje z polską diasporą naukową – przyznał Tomasz Poprawka, dyrektor Biura PolSCA PAN w Brukseli.

Część główną konferencji poprzedził wieczór networkingowy w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii, w czasie którego uczestników powitał pan Ambasador Rafał Siemianowski. Głównymi tematami omawianymi w części naukowej wydarzenia była zielona transformacja, zrównoważony rozwój i wpływ nauki na kształtowanie prawodawstwa. Wykład inaugurujący pt. Cutting through proteins links brain and mind wygłosił prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. N. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Współpraca pomiędzy nauką a biznesem jest niezbędnym katalizatorem zrównoważonego rozwoju i przyszłości Europy i świata: od zrozumienia jak działają poszczególne komórki ciała po zaawansowane technologie energetyczne – powiedziała Małgorzata Gazda, Kierownik Zespołu d.s. Treści Naukowych w Fundacji Polonium.Pierwsza sesja tematyczna dotyczyła zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii. Uczestnicy mogli poznać priorytety Komisji Europejskiej w tym zakresie, dowiedzieć się więcej na temat rozwoju nowoczesnej technologii wiatrowej, wyzwań transformacji energetycznej oraz przykładów angażowania obywateli, w tym w niewielkich miastach Polski. Prelegentami tej sesji byli:

– Katarzyna Gryc, Komisja Europejska,

– Małgosia Bartosik, WindEurope,

– Aleksandra Zarzycka, Royal HaskoningDHV,

– Weronika Radziszewska, Instytut Badań Systemowych PAN oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN.


Celem drugiej sesji było omówienie roli nauki, badaczy i badaczek w kształtowaniu unijnego, krajowego i lokalnego prawodawstwa. Przykłady różnych aktywności dotyczyły m.in. wpływu naukowców na decyzje polityków w okresie pandemii, bezpłatnego transportu publicznego czy stosowania sztucznej inteligencji w rozwoju militariów. Prelegentami tej sesji byli:

– Jacques Verraes, Komisja Europejska,

– Katarzyna Jodko-Piórecka, Sieć Badawcza Łukasiewicz,

– Monika Maciejewska, VUB Uniwersytet w Brukseli

– Magdalena Pacholska, Uniwersytet w Amsterdamie,

– Krzysztof Pyrć, Uniwersytet Jagielloński.


Najwytrwalsi uczestnicy spotkania w sobotni poranek odwiedzili muzeum House of European History, prezentujące losy Europy nowożytnej oraz miejsce, w którym w 1927 r. wykonana została słynna fotografia Konferencji Solvay.

Fundacja Polonium zajmuje się organizacją podobnych wydarzeń od 2012 roku. Według Agi Gawdy, wiceprezes i CBO Fundacji Polonium, organizacja – po raz pierwszy w Brukseli – wydarzenia zrzeszającego Polonię naukową przyniosła wiele pozytywnych komentarzy i zadowolenie uczestników, co podkreśla wartość misji Fundacji i motywuje jej członków do dalszego działania.


Kolejny SPP Meetup odbędzie się w czerwcu tego roku w Paryżu pod hasłem “Kobiety w Nauce i Biznesie”. Serdecznie zapraszamy w imieniu Fundacji Polonium!


Facebook