Już jutro rozpoczynamy kolejny V4 Training for Research Project Managers (edycja wiosna 2023)!

Aktualności

Od 29 marca trwa trzydniowe szkolenie V4 Training for Research Project Managers, które odbywa się regularnie co pół roku w Brukseli. Ponownie zaprosiliśmy na nie 35 uczestników z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), w tym 7 osób z Polski.

Wydarzenie jest organizowane w Brukseli przez Biuro PolSCA wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

V4 Training to szkolenie przeznaczone dla doświadczonych menadżerów badań pracujących w działach projektów (przede wszystkim międzynarodowych: H2020 i Horyzont Europa) na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie.

Już od jutra uczestnicy będą zdobywać wiedzę z zakresu europejskich badań i innowacji, zarządzania projektami oraz wsparcia naukowców. Swoimi doświadczeniami podzielą się eksperci z biur łącznikowych, Komisji Europejskiej oraz Uniwersytetu Gandawskiego.  

Poniżej prezentujemy sylwetki 7 uczestniczek z Polski, które wybraliśmy spośród licznie nadesłanych kandydatur:


Facebook