Sesja informacyjna o konkursach Biodiversa+ 2023 i 2024 już za nami!

Aktualności

W piątek 16 czerwca Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli  oraz Narodowe Centrum Nauki zorganizowały wspólne webinarium pt. „Introduction to Biodiversa+ calls 2023 i 2024. Integration of SSH and social/policy impact” poświęcone ważnym aspektom konkursów Europejskiego Partnerstwa Biodviersa+, które zostaną ogłoszone we wrześniu 2023 i 2024 w ramach programu ramowego Horyzont Europa.

Spotkanie miało miejsce kilka dni po opublikowaniu zapowiedzi tegorocznego konkursu Europejskiego Partnerstwa Biodiversa+ i było w szczególności skierowane do naukowców z dziedziny nauk przyrodniczych oraz nauk społecznych (SSH) pracujących w polskich jednostkach.

W pierwszej części spotkania pracownicy Narodowego Centrum Nauki przedstawili informacje na temat harmonogramu i tematyki tegorocznego konkursu, przebiegu i kryteriów oceny wniosków oraz zwrócili uwagę na istotne aspekty, które potencjalni wnioskodawcy powinni uwzględnić podczas planowania swojego projektu. Następnie ekspert Biodiversa+ wyjaśnił m.in. dlaczego w badaniach nad różnorodnością biologiczną i usługami ekosystemowymi warto uwzględniać nauki społeczne, a także jak skutecznie zapewnić wpływ projektu na życie społeczne i/lub polityczne, co stanowi jeden z wymogów konkursowych.

Zapoznaj się z prezentacjami naszych gości z NCN oraz Biodiversa+ i obejrzyj nagranie:

  1. NCN_Sobczyk_Kotarba_BiodivNBS-Call 2023 i 2024
  2. Biodiversa+_Lamaitre_SPI & SSH integration

W drugiej części spotkania polscy beneficjenci BiodivERsA i Biodiversa+ podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowania wniosku, współpracy z partnerami zagranicznymi, angażowania interesariuszy oraz integracji aspektów SSH w badania nad bioróżnorodnością.

Zapoznaj się z prezentacjami naszych beneficjetnów BiodivERsA i Biodiversa+ i obejrzyj nagranie:

  1. Nature_based_solutions_Szoszkiewicz_BiNatUr
  2. Biodiversa beneficiaries – sharing good practicies

INFORMACJE O KONKURSIE

Zapowiadany konkurs Europejskiego Partnerstwa Biodiversa+ pt. Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change zostanie ogłoszony 11 września 2023.

Zgłaszane w nim projekty naukowe muszą obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów tematycznych:

  1. Synergies and trade-offs of Nature-based solutions in the context of human well-being
  2. Nature-based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
  3. The contribution of Nature-Based solutions for just transformative change

Proponowane projekty mogą dotyczyć dowolnych ekosystemów.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, w tym co najmniej dwa z krajów członkowskich lub stowarzyszonych Unii Europejskiej. Narzędziem wspierającym wnioskodawców w poszukiwaniu partnerów do konsorcjów naukowych jest Partner Search Tool.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie w listopadzie należy wraz z partnerami zagranicznymi złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia w kwietniu 2024 wspólnych wniosków pełnych (full proposals). Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania planowane jest na jesień przyszłego roku.

Zapowiedź konkursu dostępna jest na stronie NCN oraz na stronie Partnerstwa. Dodatkowo, 26 września Biodiversa+ organizuje międzynarodową sesję informacyjną na temat konkursu. Zapraszamy do rejestracji!

Jednocześnie zapowiedziano, że kolejny konkurs Partnerstwa (Call 2024) będzie dotyczył transformacji społecznej (Societal Transformation), a jego ogłoszenie planowane jest na jesień 2024.

PORADNIKI SIECI BiodivERsA

BiodivERsA Stakeholder Engagement Handbook – poradnik dotyczący angażowania interesariuszy wraz z przykładami z wcześniejszych projektów finansowanych przez BiodivERsA.

BiodivERsA Policy Guide – przewodnik dotyczący znaczenia politycznego badań naukowych

BiodivERsA Citizen Science toolkit – pakiet narzędzi wspomagających angażowanie obywateli w badania naukowe


Facebook