„V4 Training for Research Project Managers” – podsumowanie edycji wiosna 2023

Aktualności

W piątek zakończyliśmy kolejną – już trzynastą – edycję „V4 Training for Research Project Managers”.  Jest to flagowe szkolenie Biura PolSCA, którego celem jest wsparcie i rozwój menedżerów europejskich projektów naukowych (przede wszystkim Horyzont 2020 i Horyzont Europa) pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Organizujemy je wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

W piątek zakończyliśmy kolejną – już trzynastą – edycję „V4 Training for Research Project Managers”.  Jest to flagowe szkolenie Biura PolSCA, którego celem jest wsparcie i rozwój menedżerów europejskich projektów naukowych (przede wszystkim Horyzont 2020 i Horyzont Europa) pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Organizujemy je wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

Ponownie zaprosiliśmy do Brukseli 35 uczestników z krajów Grupy Wyszehradzkiej i z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), którzy wzięli udział w prelekcjach i warsztatach na temat europejskiego sektora badań i innowacji, zarządzania projektami oraz wsparcia potencjału naukowców w swoich organizacjach.  

Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele brukselskich biur łącznikowych (tj. niderlandzkie Neth-ER, włoskie CNR czy brytyjskie UKRO), pracownicy Komisji Europejskiej (przede wszystkim DG RTD) oraz reprezentantka European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Jeden z warsztatów, który dotyczył komunikacji priorytetów jednostek naukowych i auto-prezentacji pod kątem spotkań brokerskich, prowadzili członkowie Zespołu PolSCA, tj. Tomasz Poprawka – dyrektor biura i Magdalena Dobrzyńska – ekspertka ds. polityki B+R.

Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat programu ramowego UE ds. badań i innowacji, m.in. w takich obszarach jak budowa konsorcjów, ewaluacja, finansowanie ryczałtowe (lump sums), dobre praktyki zarzadzania projektami czy narzędzia online pomocne w monitorowaniu i upowszechnianiu projektów.

Szkoleniu towarzyszyło wieczorne spotkanie networkingowe, na które zostali zaproszeni przedstawiciele nauki i badań naukowych pracujący na co dzień w Brukseli.

‘V4 Training for Research Project Managers’ odbywa się dwa razy w roku, natomiast następna rekrutacja będzie dotyczyła udziału w edycji wiosna 2024.


Facebook