Programy Pracy 2023-24 dla Horyzontu Europa – nowe możliwości dla B+R+I

6 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała Programy Pracy na lata 2023-24 Horyzontu Europa, największego programu finansowania badań i innowacji UE na lata 2021-2027. W ich ramach w ciągu najbliższych dwóch latach zostaną rozpisane konkursy na łączną kwotę 13,5 mld EUR. Programy Pracy zawierają informacje o tematyce, budżetach i harmonogramach konkursów na projekty badawcze i innowacyjne.

Działania przewidziane do wdrożenia na podstawie Programy Pracy 2023-24 Horyzontu Europa przyczynią się do osiągnięcia przez Unię Europejską jej celów klimatycznych, zwiększenia odporności energetycznej i rozwoju technologii cyfrowych. Finansowanie obejmie również działania ukierunkowane na wsparcie Ukrainy, zwiększenie odporności gospodarczej i trwałej odbudowy UE po pandemii COVID-19. Celem tego etapu implementacji programu ramowego jest także stworzenie silniejszego europejskiego ekosystemu badań naukowych i innowacji, m.in. poprzez zwiększoną aktywność europejskich naukowców i innowatorów, większą mobilność naukową i finansowanie światowej klasy infrastruktury badawczej.

Publikacja KE z 6 grudnia 2022 obejmuje następujące instrumenty finansowania badań i innowacji:

 • Działania „Maria Skłodowska-Curie”
 • Infrastruktury badawcze
 • 6 klastrów tematycznych
 • Misje UE
 • Europejskie ekosystemy innowacji
 • Poszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie ERA (Europejskiej Przestrzeni Badawczej)
 • Europejską Radę ds. Innowacji (EIC)

Program Prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na 2023 r. został opublikowany już w lipcu 2022 r. (link), a ogłoszenie Programu Pracy ERC na 2024 r. spodziewane jest latem 2023 r., przy czym Rada ERC zasygnalizowała już wprowadzenie zmian w sposobie składania i oceny wniosków w konkursach 2024 (link).

W latach 2023 – 2024, w konkursach ogłaszanych dla poszczególnych klastrów tematycznych, po raz pierwszy promowany będzie system rozliczeń ryczałtowych (tzw. lum-sum funding). W przypadku tych konkursów obowiązywać będą specjalne warunki aplikowania, m.in. wyższy limit stron wniosków, tak aby opisać dokładniej planowane działania i uzasadnić wysokość wnioskowanego finansowania.

Biuro PolSCA zwraca uwagę, że metodologia lump-sum zostanie zastosowana również w konkursach część Widening, w której jedynie instytucje z krajów grupy wideningowych zostają koordynatorami projektów. Przykłady tych konkursów to:

·         Twinning Bottom-Up

·         Twinning Grean Deal

·         European Excellence Initiative (EEI)

·         ERA Chairs

·         ERA Talents

Więcej informacji nt. Lump sum funding in Horizon Europe na portal  Funding & tender opportunities – znajdą tam Państwo m.in. przewodniki, nagrania ze szkoleń organizowanych przez Komisję Europejską oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania. 

W przypadku klastra: 1, 4 i 6 realizowane będą pilotażowe konkursy, w których – jako część dwuetapowej procedury – stosowana będzie zasada anonimowej oceny wniosków (ang. blind evaluation). W wybranych konkursach, w części B wniosku wstępnego, aplikujący nie będą mogli umieszczać nazw, akronimów, logotypów swoich instytucji ani nazwisk osób zaangażowanych w projekt. Szczegóły dotyczące konkursów pilotażowych znajdują się w Załącznikach Ogólnych do Programów Pracy (Genreal Anexes, części E i F).

Pierwsze konkursy w ramach opublikowanych Programów Prac zostały otwarte w grudniu 2022 r. Obecnie (styczeń 2023 r.) na portalu Funding & Tenders ogłoszonych jest 768 konkursów z Programów Pracy 2023-24, z czego 352 konkursów ma status otwartych, a kolejne 416 konkursów – status nadchodzących.

W styczniu 2023 r. Komisja Europejska zorganizuje szereg sesji informacyjnych dotyczących zbliżających się naborów wniosków w poszczególnych programach Horyzontu Europa. Więcej informacji można uzyskać pod poniżej:

17 – 18 stycznia 2023 – CL2 – Culture, Creativity and Inclusive Societies

17 – 18 stycznia 2023 – EU Missions

19 – 20 stycznia 2023 – CL1 – Health

Na stronach internetowych poszczególnych programów udostępniono materiały z sesji informacyjnych z grudnia 2022 r.

W przypadku pytań dotyczących nowych Programów Pracy i poszczególnych części programu Horyzont Europa, nie wahaj się skontaktować z Zespołem PolSCA lub bezpośrednio z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Poniżej zebraliśmy dla Państwa przeglądowe informacje na temat wybranych kierunków w klastrach tematycznych Programu Pracy 2023 – 2024 wraz z linkami do konkursów w tych obszarach na portalu Funding & Tenders:

 • Cluster 1 „Health”
  • Staying healthy in a rapidly changing society
  • Living and working in a health-promoting environment
  • Tackling diseases and reducing disease burden
   • Establishing of the European Partnership on One Health Anti-Microbial Resistance
   • Establishing of the European Partnership on Rare Diseases
  • Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
   • Establishing of the European Partnership on Personalised Medicine
  • Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
  • Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry
 • Cluster 2 „Culture, Creativity and Inclusive Societies”
  • Democracy and governance
  • Cultural heritage
  • Social and economic transformations
 • Cluster 3 „Civil Security for Society”
 • Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism, 
 • Effective management of EU external borders, 
 • Resilient Infrastructure, 
 • Increased Cybersecurity
 • Disaster-Resilient Society for Europe,
 • Strengthened Security Research and Innovation.
 • Cluster 4 „Digital, Industry and Space”
  • Climate neutral, circular and digitised production
  • Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
  • World leading data and computing technologies
  • Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
  • Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
  • A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies.
 • Cluster 5 „Climate, Energy and Mobility”
  • Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
  • Cross-sectoral solutions for the climate transition, incl.:
   • Batteries (Batt4EU) Partnership calls
   • Driving Urban Transition (DUT) Co-funded Partnership calls
  • Sustainable, secure and competitive energy supply
  • Efficient, sustainable and inclusive energy use, incl. Built4People Partnership calls
  • Clean and competitive solutions for all transport modes, incl.:
   • Zero Emissions Road Transport (2ZERO) Partnership calls
   • Zero Emissions Waterborne Transport (ZEWT) Partnership calls
  • Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods, incl. Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) Partnership calls
 • Cluster 6 „Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”
  • Biodiversity and ecosystem services
  • Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption, incl. establishing of several new partnerships:
   • European partnership on accelerating farming systems transition (agroecology living labs and research infrastructures)
   • European partnership on animal health and welfare
   • European partnership on sustainable food systems for people, planet and climate
  • Circular economy and bioeconomy sectors
  • Clean environment and zero pollution
  • Land, ocean and water for climate action
  • Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
  • Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal, incl. establishing of the European partnership of Agriculture of Data
 • EU Missions
  • Adaptation to Climate Change – Demonstration of climate resilience solutions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission
  • Cancer – Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer
  • Restore our Ocean and Waters by 2030 – Actions for the implementation of the Mission Restore our ocean and waters by 2030
   • Protect and restore marine and freshwater ecosystems and biodiversity
   • Sustainable, carbon-neutral and circular Blue economy
   • Digital Ocean and Water Knowledge System, public mobilisation and engagement, dynamic investment ecosystem
  • 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030
   • Research and Innovation actions to support the implementation of the Climate-
    neutral and Smart Cities Mission
   • Associating Ukrainian cities to the Climate-neutral and smart cities Mission
  • A Soil Deal for Europe – Research and Innovation and other actions to support the implementation of mission A Soil Deal for Europe
  • Joint Missions calls
   • Call – Demonstration of climate mitigation and resilience solutions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change and Cities Missions
   • Call – Demonstration of climate mitigation and resilience solutions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change, Restore our Ocean and Waters by 2030 and A Soil Deal for Europe Missions
   • Call – Mission Ocean & waters and Mission Soil Deal for Europe Joint demonstration of approaches and solutions to address nutrient pollution in the landscape-river-sea system in the Mediterranean sea basin

Źródło: Komisja Europejska oraz EU Liaison Office of the German Research Organisations KoWi


Facebook