Podsumowanie V4 Training for Research and Project Managers

Aktualności

11.03. 2024 – 13.03.2024 – edycja wiosenna

Zakończyliśmy wiosenną edycję V4 Training for Research Project Managers, która trwała od 11 do 13 marca br. Tradycyjnie było to wspólne wydarzenie organizowane w Brukseli przez Biuro PolSCA wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

Gościliśmy łącznie 35 osób, nie tylko z krajów Grupy Wyszehradzkiej ale również z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), przy czym Polskę reprezentowało 7 menadżerek badań:

Maria Ciarka z Centrum Badań Kosmicznych PAN
Kamila Plis z Instytutu Biologii Ssaków PAN
Magdalena Chomicka z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
Kinga Miłosz z Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
oraz
Dominika Butkiewicz z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi na Uniwersytecie Gdańskim
Eliza Wawrzyn z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej
Monika Betlej z Politechniki Wrocławskiej.

Uczestniczki miały okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli KE, ekspertów z biur łącznikowych oraz uniwersytetów znanych z dużych sukcesów w aplikowaniu i realizacji europejskich projektów badawczych. Ponadto brały udział w interaktywnych sesjach ze swoimi odpowiednikami pracującymi w innych krajach, miały okazję poćwiczyć wystąpienia publiczne i wziąć udział w sesji dotyczącej opracowanej przez KE metodologii zarzadzania projektami tj. PM2.

Szkolenie obejmowało nie tylko szerokie zagadnienia jak struktura programów badawczych UE, czy proces powstawania Programów Pracy w Horyzoncie Europa, ale również praktyczne informacje mogące pomóc w pracy menadżerów badan w polskich instytucjach: jak zaistnieć na europejskim rynku badawczym, jak wykorzystać biura łącznikowe, jak wzmacniać kompetencje biur obsługi badań, przygotowywać i rozliczać projekty finansowane na zasadzie lump sum. Uczestniczki mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia belgijskich i norweskich uniwersytetów oraz swoich kolegów i koleżanek z krajów V4.


Facebook