„V4 Training for Research Project Managers” – podsumowanie edycji jesiennej 2023

Aktualności

W listopadzie odbyła się kolejna – już czternasta – edycja „V4 Training for Research Project Managers”.  Jest to flagowe szkolenie Biura PolSCA, którego celem jest wsparcie i rozwój menedżerów europejskich projektów naukowych (przede wszystkim Horyzont 2020 i Horyzont Europa) pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Organizujemy je wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

Ponownie zaprosiliśmy do Brukseli 35 uczestników z krajów Grupy Wyszehradzkiej i z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), którzy wzięli udział w prelekcjach i warsztatach na temat europejskiego sektora badań i innowacji, zarządzania projektami oraz wsparcia potencjału naukowców w swoich organizacjach.  

Do udziału w tej edycji zakwalifikowało się 7 polskich uczestników, z których niestety jedna (Bożena Raducha z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) musiała odwołać swój przyjazd. Na miejscu stawili się za to:

  • Katarzyna Jagiełło-Wilgat z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN;
  • Bartłomiej Jaworski z Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii);
  • Ewelina Kaczmarek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
  • Krzysztof Paleczny z Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy;
  • Natalia Szyperek z Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”;
  • Anna Szczotka z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN.

Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele brukselskich biur łącznikowych (włoskie CNR czy duńskie DANRO), pracownicy Komisji Europejskiej (przede wszystkim DG RTD) oraz reprezentant Uniwersytetu Gandawskiego.

Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat programu ramowego UE ds. badań i innowacji, m.in. w takich obszarach jak budowa konsorcjów, ewaluacja, finansowanie ryczałtowe (lump sums), dobre praktyki zarzadzania projektami czy narzędzia online pomocne w monitorowaniu i upowszechnianiu projektów.

Szkoleniu towarzyszyło wieczorne spotkanie networkingowe, na które zostali zaproszeni przedstawiciele nauki i badań naukowych pracujący na co dzień w Brukseli.

‘V4 Training for Research Project Managers’ odbywa się dwa razy w roku, a następna rekrutacja będzie dotyczyła udziału w edycji wiosna 2024.


Facebook