Komisja Europejska publikuje raport „She Figures 2018”

Liczba kobiet w Europie realizujących się w ramach kariery naukowej powoli wzrasta. Kobiety nadal są jednak znacznie niedoreprezentowane, a ich potencjał nie jest w pełni rozpoznany i ceniony.

Raport „She Figures 2018” prezentuje dane dotyczące obecności kobiet w sektorze naukowo-badawczym i jest publikowany co trzy lata, a opracowuje go Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (tj. DG RTD) oraz Eurostat we współpracy z korespondentami statystycznymi Grupy Helsińskiej ds. Kobiet i Nauki.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej, aktywnie promowaną przez Komisję Europejską we wszystkich aspektach życia. Jaka jest sytuacja w dziedzinie badań i innowacji? Czy kobiety uczestniczą i przyczyniają się do tego w takim samym stopniu jak mężczyźni? Czy też fenomen kobiet porzucających badania naukowe i kariery akademickie w szybszym tempie niż mężczyźni (tzw. „nieszczelny rurociąg” –ang. „leaky pipeline”), nadal jest powszechny?

(wiecej…)

Academia 3[55]2018 „Wspólnota”

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” – tym razem motywem przewodnim jest „Wspólnota”.

W numerze przeczytać można artykuły autorstwa trojga niedawnych laureatów konkursów ERC Starting Grant: dr Magdaleny Winiarskiej, dr Michała Nemetha i dr Artura Obłuskiego czy też rozmowę z prof. Andrzejem Dziembowskim – laureatem ubiegłorocznej Nagrody FNP.

W numerze znajduje się także artykuł napisany przez dyrektorkę Biura PolSCA – dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech na temat wartości współpracy, szczególnie w kontekście skuteczności lobbingu.


Katalog Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities and Horizon 2020

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z katalogiem Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) and Horizon 2020, przygotowanym i opublikowanym przez projekt Net4Society w grudniu 2018 roku. W publikacji można znaleźć pełen zakres tematów, obowiązujących w konkursach programu Horyzont 2020 w roku 2019, które są istotne dla naukowców, badaczy oraz innych podmiotów z obszaru SSH, w tym:

  • Tematy dedykowane (SSH-DEDICATED TOPICS)
  • Tematy istotne dla SSH (SSH-RELEVANT TOPICS)
  • Tematy z niższym znaczeniem dla SSH (TOPICS WITH MINOR SSH RELEVANCE)

(wiecej…)


Bulletin – nowy numer angielskojęzycznego newslettera KPK

Publikacje

Wystąpienie komisarza UE ds. badań, nauki i innowacji Carlosa Moedasa w Katowicach, zestawienie polskich przedsiębiorstw, uczelni i instytutów, które odnoszą sukcesy w Horyzoncie 2020 czy przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń, które odbyły się w Polsce w ostatnich miesiącach – to tylko niektóre tematy, jakie zawiera najnowsze wydanie angielskojęzycznego biuletynu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK).

(wiecej…)


Academia 2[54]2018 „Wpływy”

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim są „Wpływy”.

W numerze m.in. Dr hab. Joanna Sułkowska i dr hab. Piotr Sułkowski o tym, jak wspólna praca wpływa na wspólne życie i na odwrót. Prof. dr hab. Krzysztof Spalik o tym, dlaczego Puszczę Białowieską trzeba zostawić w spokoju. Dr Marcin Zgliński o oryginalności w sztuce. Prof. dr hab. Monika Kaczmarek o otyłości i niedożywieniu.

Academia 2[54]2018

 


Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej

Publikacje

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem:

„Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej”

Raport jest efektem projektu „Polish ERA Mobility and Career Days” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu ramowego Horyzont 2020.


Academia 2[5]2018

Publikacje

Drugie specjalne wydanie magazynu „Academia”, które jest już dostępne na stronie Polskiej Akademii Nauk, zostało poświęcone problematyce zanieczyszczenia powietrza.

Academia 2[5]2018


Nauka (2/2018)

Drugie w tym roku wydanie kwartalnika „Nauka” Polskiej Akademii Nauk jest już dostępne.

Nauka (2/2018)


Academia 1[4]2018

Zachęcamy do lektury magazynu „Academia” Polskiej Akademii Nauk.
Pierwsze w tym roku wydanie specjalne poświęcone jest ochronie Puszczy Białowieskiej.

Academia 1[4]2018


Nauka (1/2018)

Polecamy lekturę kwartalnika „Nauka” Polskiej Akademii Nauk.

Nauka (1/2018)


Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook