Nowości w ewaluacji wniosków w Horyzoncie Europa!

Przedstawiamy jeden z przewodników tematycznych opracowanych przez ekspertów Biura PolSCA, mających stanowić wsparcie w zakresie przygotowania wniosków w konkursach Horyzontu Europa. Tym razem jest to poradnik pt. Nowości w ewaluacji wniosków w konkursach Horyzontu Europa omawiający kluczowe zmiany i nowości w kontekście opracowywania i oceny wniosków grantowych w nowym programie ramowym .

Materiał został przygotowany w październiku 2021 r. w oparciu o prezentację p. Isabel Vergara z Komisji Europejskiej (Generalny Dyrektoriat ds. Badań i Innowacji) wygłoszoną podczas spotkania pt. „Evaluation novelties under Horizon Europe” grupy IGLO (Informal Group R&D Liaison Offices).

Poradnik odnosi się do następujących kwestii:

  • przygotowania wniosku: kompozycji konsorcjum, zmian w poszczególnych sekcjach formularza oraz nowych limitów stron;
  • kryteriów i procesu oceny;
  • kluczowych aspektów, jakie należy uwzględnić pisząc wniosek: Otwarta Nauka, równość płci w badaniach naukowych, maksymalizacji wpływu projektu, sztucznej inteligencji (AI), kryterium Do Not Significant Harm.

Poradnik zawiera odnośniki do materiałów źródłowych (prezentacji p. Isabel Vergara oraz nagrania wideo ze spotkania IGLO) oraz dokumentów Komisji Europejskiej.

Dokument w formacie pdf jest dostępny TUTAJ.


Facebook