Horyzont Europa – Program szczegółowy

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie Horyzontu Europa w kwietniu 2019 r., którego częścią jest tzw. Program szczegółowy. Poniżej publikujemy jego pełną treść w dwóch wersjach językowych:

Program Szczegółowy (częściowe podejście ogólne):

Specific Programme (partial general approach):


W ramach załącznika nr 1 do Programu szczegółowego określone zostały zasady procesu planowania strategicznego oraz działalność programowa zgodnie ze strukturą programu, tj. 3 filary. Poniżej publikujemy materiały odnoszące się do filaru nr 2 – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa.

Lista 6 klastrów tematycznych wraz z obszarami interwencji:

Lista 6 klastrów tematycznych z uszczegółowionymi ogólnymi kierunkami interwencji:

Pełne opisy poszczególnych 6 klastrów w Horyzoncie Europa:


Facebook