Wydarzenia – ostatnio zakończone

Spotkanie sieciujące w ramach klastra 6 Horyzontu Europa

KoWi Rue du Trone 98, Brussels

W ramach kontynuacji działań tematycznych zainicjowanych podczas konferencji V4Conference2022 on “Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment” z 13 czerwca 2022, brukselskie biura łącznikowe krajów wyszehradzkich tj. Czeskie Biuro Łącznikowe ds. Edukacji i Badań (CZELO), Krajowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji Węgier […]

Horizon Europe Navigators MeetUp – MSCA DN & PF calls 2022

KoWi Rue du Trone 98, Brussels

Zbliżające się spotkanie sieci menadżerów nauki Horizon Europe Navigators w Instytutach PAN będzie poświęcone tematyce efektywnego udziału w konkursach Marii Skłodowskiej Curie Actions (MSCA) finansowanych w ramach filaru I (Doskonała nauka) programu Horyzont Europa. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać Zespół NAWA, w którym obecnie działa krajowy punk kontaktowy w zakresie konkursów MSCA, tj. p. […]

Konferencja krajów Grupy Wyszehradzkiej: “Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”

KoWi Rue du Trone 98, Brussels

Krajowe Biuro ds. Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Badań (CZELO), Biurem Promocji Nauki (PolSCA) i Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD) zapraszają na konferencję: “Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, […]

Facebook