Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
20 listopada, 2014 13:18 - 16:18

Uroczyste obchody jubileuszu 65-lecia Instytutu Sztuki PAN

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949 – 2014
Instytut Sztuki PAN, obchodzący w tym roku jubileusz 65 -lecia, jest jedyną instytucją w Polsce prowadzącą tak szeroko zakreślone interdyscyplinarne badania, prace naukowe i dokumentacyjne z zakresu sztuk plastycznych, muzyki, teatru, filmu, architektury, folkloru a także komparatystyki.
Zaplanowane na 28 listopada uroczyste obchody jubileuszowe odbędą się w siedzibie Instytutu Sztuki PAN przy ulicy Długiej 26, w odnowionych wnętrzach pałacu Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej.

Po otwarciu spotkania przez dyrektor Instytutu prof. Elżbietę Witkowską -Zarembę i oficjalnej części uroczystości, otwarta zostanie wystawa fotografii „Z perspektywy Śródmieścia. Warszawa 1949”. Będzie ona prezentowała unikalne fotografie ze zbiorów Instytutu Sztuki między innymi: Edwarda Hartwiga, Leonarda Sempolińskiego, Teodora Hermańczyka, Zbyszka Siemaszki, czy Jana Bułhaka. Eksponowane zostaną także publikacje pracowników Instytutu, ukazujące ich szerokie spektrum badań i zainteresowań naukowych.
Do zadań Instytutu należy działalność naukowo-badawcza, w historycznych i współczesnych przejawach, uwzględniająca związki kultury polskiej z jej światowymi odniesieniami. Koncentruje się ona na podstawowych pracach zbiorowych wykorzystujących wiedzę i doświadczenie pracowników naukowych Instytutu i indywidualnych badaczy. Rezultaty prac publikowane w postaci książek, serii wydawniczych, artykułów w czasopismach naukowych ukazują się w wydawnictwie Instytutu Sztuki, działającym od ponad 20 lat.

IS PAN opracowuje i wydaje „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, „Monumenta Musicae in Polonia”, „Słownik Artystów Polskich”, „Słownik Biograficzny Teatru Polskiego”, czy „Polskie życie Artystyczne”.
Unikatowe zbiory i specjalistyczna Biblioteka stanowią niezastąpiony warsztat badawczy dla całego środowiska naukowego w odniesieniu do dziejów polskiej sztuki i kultury artystycznej oraz dziedzin pokrewnych.
Archiwalne kolekcje ; rękopiśmienne, fotograficzne, fonograficzne ; systematycznie są digitalizowane, dzięki wprowadzeniu przez Instytut innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego cyfryzację historycznych materiałów w celu zachowania dóbr kulturalnych i artystycznych, a także ochrony ich przed zniszczeniem (CADIS).
Instytut prowadzi studia doktoranckie. Rada Naukowa IS PAN ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach: historia i nauki o sztuce. Prowadzone są także seminaria z zakresu sztuki nowożytnej, historii i teorii sztuki nowoczesnej, historii i teorii teatru, historii i teorii muzyki oraz antropologii kultury, architektury wnętrz i rzemiosła artystycznego.


Szczegóły

Kategoria:
Data:
20 listopada, 2014
Czas:
13:18 - 16:18
Wydarzenie Tagi:

Office PolSCA
Rue du Trône 98
Brussels, 1050 Belgium
Facebook