Pozycja polskich nauk na arenie międzynarodowej

Horizon Europe

Biuro PolSCA przedstawia publikacje dotyczące „Pozycji polskich nauk na arenie międzynarodowej”, opracowane na podstawie baz Web Of Science, SCOPUS i CORDIS autorstwa Agnieszki Olechnickiej i Adama Płoszaja.
Najnowsze opracowania dotyczą nauk biologicznych i psychologicznych.
(wiecej…)


Facebook