Kim była profesor Józefa Joteyko? Artykuł dr Koniecznej w kwartalniku „Nauka” (numer 1/2019)

Horizon Europe

Zapraszamy do lektury artykułu dr Seweryny Koniecznej „Profesor Józefa Joteyko – wybitna polska naukowczyni na przełomie XIX i XX wieku” (Professor Józefa Joteyko – The distinguished polish scientist at the turn of the 19th and the 20th century), który ukazał się w kwartalniku „Nauka” PAN (numer 1/2019)!

Józefa Joteyko była wybitną uczoną pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z Marią Skłodowską-Curie były najsłynniejszymi naukowczyniami polskiego pochodzenia w Europie. Profesor Joteyko wykładała w Collége de France i była, po Adamie Mickiewiczu, drugim polskim wykładowcą w tej wspaniałej akademii. Swoje życie naukowe poświęciła w zupełności czterem dyscyplinom: neurologii dziecięcej, neurofizjologii, psychologii oraz pedagogice. Co warte podkreślenia, jak pisze dr Konieczna, współczesne kliniki psychologiczne i pedagogiczne są praktyczną realizacją idei Józefy Joteyko i nie możemy wyobrazić sobie współczesnej edukacji bez wsparcia takich instytucji.

Autorka artykułu, dr Seweryna Konieczna z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, była prelegentką podczas konferencji „Women in science, past and present”, współorganizowanej przez Biuro PolSCA w Brukseli w dniu 7 czerwca 2018 r. w Brukseli.

Artykuł w języku angielskim w wersji online można znaleźć tutaj:
http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/802/829.


Facebook