Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych – GlobalnyLider.PL

Bez kategorii

Pani dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech uczestniczyła jako prelegentka w Kongresie Polskich Ekspertów Międzynarodowych – GlobalnyLider.PL, który odbył się w dniach 8-9 czerwca w  Warszawie.

Pani Dyrektor została zaproszona do dyskusji panelowej pt.: Polscy eksperci a najlepsze uczelnie – podstawy sukcesu przyszłości.

W tej dyskusji wzięli także udział pani Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Perspektywy i pan Arkadiusz Radwan adwokat, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, profesor nadzwyczajny w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Prezes Instytutu Allerhanda.

Moderatorem był pan Maciej Kisilowski, kierownik Centrum Badawczego Initiative for Regulatory Innovation, profesor prawa i zarządzania publicznego w Central European University w Budapeszcie.

Podczas ożywionej debaty zaproszeni goście poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki jest obecny potencjał polskiego systemu edukacji?
  • Jak polskie uczelnie mogą pomóc młodym Polakom chcącym pracować w środowisku międzynarodowym?
  • Jak wzmocnić obecność Polaków również na najlepszych uczelniach światowych, równolegle budując siłę polskich?
  • Jak powinny zmieniać się i dostosowywać do obecnych przemian polskie uczelnie?
  • Jak zapewnić w nich taki standard nauczania, by zapewnić polskim talentom jak najlepszy start w karierze na arenie międzynarodowej?
  • Jaki wpływ na budowanie polskiej marki mają nasze uczelnie? Jak możemy go wzmocnić?

http://globalnylider.pl/prelegenci/


Facebook