Drugie spotkanie z cyklu „Dyskusje o Horyzoncie Europa w Biurze PolSCA”

Biuro PolSCA Rue du TroneBruksela,

W dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się drugie spotkanie dla polskich przedstawicielstw regionalnych w Brukseli z cyklu „Dyskusje o Horyzoncie Europa w Biurze PolSCA”. Tematem spotkania będzie II filar kolejnego programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji, w którego ramach zostaną omówione takie kwestie jak misje, partnerstwa oraz klastry. […]

Spotkanie dla przedstawicielstw polskich regionów

Biuro PolSCA Rue du TroneBruksela,

Rola Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre – JRC) we wspieraniu polityk UE Biuro Promocji Nauki PolSCA zaprasza przedstawicieli Biur Regionalnych na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się tym razem w czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00, jak zawsze w budynku przy rue du Trône 98, ale wyjątkowo na III piętrze w sali […]

Facebook