SCIENCE DIPLOMACY – Conference within Celebrations of the 100th Anniversary of the Nencki Institute

Center of Neurobiology, 3 Pasteur, Warsaw

28 listopada 2018 r. w Warszawie z okazji 100 rocznicy Instytutu Nenckiego odbędzie się konferencja "SCIENCE DIPLOMACY", której celem będzie omówienie „soft power of science”, czyli dodatkowej wartości nauki przydającej się jako narzędzie swoistej dyplomacji. Poruszony zostanie również temat roli silnych instytucji badawczych. W konferencji wezmą udział m.in. prof. Zafra Lerman (USA), prezeska Malta Conferences […]

Facebook