Spotkanie wiceprezesów Stowarzyszenia Europa

Limoges

W dniu 29 marca 2019 r. w Limoges we Francji odbędzie się posiedzenie wiceprezesów Stowarzyszenia Europa. W posiedzeniu weźmie udział dyrektorka Biura PolSCA dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, pełniąca funkcję jednego z wiceprezesów stowarzyszenia. Pośród kwestii, które mają zostać omówione, znajdują się m.in. ustalenie tematu konferencji Colloque EUROPA 2019, ustalenie problematyki seminarium europejskiego, praca nad kolejnym […]

Facebook