Dzień informacyjny Programu COST (online)

KoWi Rue du Trone 98Brussels,

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli wraz z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zapraszają – we współpracy ze Stowarzyszeniem COST oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki – na webinarium poświęcone programowi COST, które odbędzie się w piątek 17 września w godz. 9.30 – 12.00. Celem spotkania informacyjnego jest dostarczenie uczestnikom najważniejszych informacji […]

Facebook