Webinarium: konkursy międzynarodowych sieci typu ERA-Net / JPI. Oferta NCN

Rue du Trône 98Brussels,

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli we współpracy z Narodowym Centrum Nauki zapraszają na spotkanie szkoleniowe na temat konkursów międzynarodowych na projekty badawcze, realizowane we współpracy wielostronnej (konkursy typu Era-Net) w ramach Horyzontu 2020. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do pracowników naukowych oraz administracyjnych Polskiej Akademii Nauk i odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 r. […]

Facebook