Wydarzenie „Czy inna polityka jest możliwa? Dziedzictwo prof. Stommy w polityce europejskiej”

Parlament Europejski Rue de Trèves 3Brussels,

Jaka jest współczesna wartość wypracowanego w warunkach komunizmu i sowieckiej dominacji nad Polską „stommizmu”?  Czy koncepcja charakteryzująca się pojęciami takimi jak: „minimalizm”, „racja stanu”, „kompromis”, „strategia małych kroków”, może mieć wciąż zastosowanie we współczesnej polityce?  Czy pojednania między narodami mogą przetrwać pomimo powracającej jak bumerang trudnej przeszłości? Czy „pościg za nadzieją” musi przegrać z „fatalizmem wrogości”, tak […]

Facebook