Conference THE VALUE OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES IN EUROPE

Permament Representation of Republic of Slovenia to EU Rue du Commerce 44Brussels,

Głównym celem konferencji jest ukazanie znaczenia badań z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (SSH) dla konkurencyjności Europy i dobrobytu jej obywateli, ich wkład w rozwiązywanie głównych problemów społecznych, a także ich wartość, jaka płynie z prowadzenia badań multidyscyplinarnych. Podczas konferencji zostanie poruszona również rola SSH w kolejnych politykach UE dotyczących badań, głównie w programie ramowym Horyzont Europa […]

Facebook