Publikacja dotycząca Marii Skłodowskiej-Curie – Kwartalnik NAUKA PAN

Horizon Europe

Publikacja Prof. dr hab. Marty Błąd z Zakładu Integracji Europejskiej, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: „Więc biorę – i rzucam słońce…” – pasja nauki Marii Skłodowskiej-Curie dostępna jest tutaj oraz do pobrania na stronie kwartalnika NAUKA PAN: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/722/745

 


Facebook