Warsztaty PASIFIC – Możliwości finansowania w Europie

KoWi Rue du Trone 98, Brussels

Polska Akademia Nauk wraz z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zapraszają na warsztaty poświęcone możliwościom finansowania w Europie. Naszym celem jest dostarczenie uczestnikom ogólnych informacji na temat możliwości […]

Facebook