Order Palm Akademickich dla Pani Profesor Małgorzaty Molędy-Zdziech

Aktualności

Z radością informujemy, że w dniu 19 marca 2018 r. Pani Profesor Małgorzata Molęda-Zdziech, p.o. dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA PAN, została odznaczona przez Ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Levy Orderem Palm Akademickich w randze Kawalera.

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor i życzymy kolejnych sukcesów w działaniu na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej!

https://pl.ambafrance.org/Uroczystosc-wreczenia-Orderow-Palm-Akademickich


Facebook