Academia 4[56]2018 „Horyzonty”

Horizon Europe

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim są „Horyzonty”.

Numer otwiera artykuł autorstwa Prof. Roman Słowińskiego – Wiceprezes PAN, który m.in. nadzoruje zagraniczne stacje naukowe Akademii. Niedawno, Biuro PolSCA miało przyjemność gościć Pana Profesora podczas jego wizyty w Brukseli [link].

W numerze zapoznać się można z artykułami m.in. dr Anny Ajduk – Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych PAN czy dr Tomaszem Żuradzkim – lautreata ERC Starting Grant 2018, czy felietonem prof. Włodzimierza Zawadzkiego poświęconego rozważaniom o rozsądku i klimacie.

Academia 4[56]2018


Facebook