Wizyta Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk w Biurze PolSCA

Aktualności

W dniu 5 marca 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć w Biurze PolSCA w Brukseli prof. Romana Słowińskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk i dr Annę Plater-Zyberk, dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą PAN. Podczas wizyty zaprezentowano najważniejsze aspekty działalności naszego Biura oraz omówiono sprawy związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

Ponadto, tego samego dnia wraz z gośćmi uczestniczyliśmy w wydarzeniu Tour d’Europe Dissemination, podsumowującym działania grupy doradczej RISE (Research, innovation, and science policy experts group), działającej przy Carlosie Moedasu, Komisarzu UE ds. badań, nauki i innowacji. Wydarzenie było poświęcone kluczowym ideom w dziedzinie europejskich badań i innowacji, opisanym w publikacji 101 Ideas on the future of Research and Innovation in Europe. Poszczególne sesje dotyczyły inspirujących pomysłów w obszarze wartości europejskich, wpływu na inwestycje, synergii czy inicjatyw podejmowanych przez społeczność. Warto dodać, że słowo wstępne oraz końcowe wygłosiła przewodnicząca grupy RISE dr Daria Tataj.

Z kolei w dniu 7 marca 2019 r. roku Biuro PolSCA odwiedził prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie było doskonałą okazją do bardziej szczegółowego przedstawienia naszych aktywności oraz zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania Stacji.
Facebook