Badania i innowacje w Unii Europejskiej oparte na misjach

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do udziału w konsultacjach na temat różnych aspektów misji w programach badań i innowacji. Rezultaty będą stanowiły wkład do prac przygotowawczych do Programu Ramowego Badań i Innowacji UE po roku 2020 oraz jego wdrożenia.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy do wzięcia udziału w konsultacjach!

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d

PolSCA już uczestniczy w tym procesie.

 


Facebook