Biuletyn ERA-LEARN 2020

Aktualności

Najnowszy biuletyn ERA-LEARN 2020 (grudzień 2017) jest dostępny na stronie https://www.era-learn.eu/publications/era-learn-2020-newsletters

ERA-LEARN 2020 to projekt o charakterze akcji koordynacyjnej i wspierającej (Coordination and Support Action – CSA) finansowany z programu ramowego Horyzont 2020. ERA-LEARN 2020 jest platformą wsparcia dla społeczności publiczno-publicznych partnerstw (Public-Public Partnerships – P2P).


Facebook