Biuletyn przygotowany przez Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Aktualności

Trzecia edycja Biuletynu przygotowanego przez zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dostępna jest pod adresem: http://en.kpk.gov.pl/bulletin/

W najnowszym biuletynie można przeczytać między innymi:

  • Interview with Agata Janaszczyk a Research counsellor at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the EU – „Everybody’s attention is fully focused on FP9”
  • Polish industry: strategy for Horizon 2020
  • TOP 10 Polish SMEs, large companies and scientific entities successfully funded in Horizon 2020
  • Marie Curie Skłodowska COFUND Projects in Poland.

Facebook