Poszukujemy eksperta!

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na stanowisko eksperta w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli został uruchomiony! Jeżeli jesteś zainteresowany/a polityką UE w zakresie badań i innowacji, pragniesz pracować w międzynarodowym środowisku na rzecz europejskiej nauki i badań oraz wspierać nas w działaniach komunikacyjno-informacyjnych, nie zwlekaj i wyślij aplikację! Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 7 lipca 2020 r. na adres e-mail: rekrutacja@polsca.pan.pl.

Jakie zadania czekają przyszłego eksperta/ekspertkę?

 • monitorowanie polityki dotyczącej badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej;
 • opracowywanie dokumentów merytorycznych (w języku angielskim i polskim) dotyczących kwestii badań i innowacji;
 • współpraca i komunikacja z Instytutami PAN w ww. zakresie oraz w ramach animowania współpracy międzynarodowej;
 • współpraca i komunikacja z partnerami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi);
 • bieżąca współpraca i komunikacja z Kancelarią PAN – w szczególności pod względem merytorycznym;
 • przygotowywanie i realizacja wydarzeń (m.in. seminaria, konferencje, wydarzenie promocyjne – również w trybie on-line);
 • wsparcie biura w czynnościach administracyjnych związanych z jego utrzymaniem i funkcjonowaniem, m.in.: kontrola dokumentów księgowych i spraw pracowniczych, obieg dokumentów i obsługa korespondencji, zakupy na potrzeby biura;
 • wsparcie biura w czynnościach związanych z aktualizacją strony internetowej (w języku polskim i angielskim) i profili na portalach społecznościowych.

Co oferujemy?

 • zatrudnienie na stanowisku eksperta na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej na prawie polskim, z oddelegowaniem do Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli,
 • umowa zawierana jest na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i pozytywnej ocenie przełożonego, możliwe jest przedłużenie umowy do łącznie 36 miesięcy,
 • pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Czego wymagamy?

 • udokumentowany staż pracy w instytucji naukowej lub otoczenia nauki (polskiej lub zagranicznej);
 • udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego; udokumentowana współpraca z instytucjami naukowymi i/lub otoczenia nauki – w szczególności instytucjami UE – których kompetencje wiążą się z problematyką badań i innowacji;
 • wysoki poziom kultury osobistej i umiejętności miękkie, niezbędne do pracy w zespole oraz współpracy z organizacjami partnerskimi krajowymi i zagranicznymi;
 • biegłą umiejętność posługiwania się pakietem MS Office oraz prowadzenia profili na portalach społecznościowych.

Jakie są nasze oczekiwania?

 • stopień doktora (preferowany w zakresie nauk ścisłych lub pokrewnych);
 • rzetelność i samodzielność w realizowaniu zadań;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i dbałość o szczegóły;
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacji pracy własnej i umiejętność nadawania priorytetów zadaniom do wykonania;
 • znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem.Facebook