Biuro PolSCA wśród inicjatorów wspólnego oświadczenia poparcia dla środowiska akademickiego i naukowego Ukrainy

Aktualności

Biuro Promocji Nauki (PolSCA) Polskiej Akademii Nauk w Brukseli znalazło się w gronie inicjatorów i pierwszych sygnatariuszy wspólnego oświadczenia brukselskich biur łącznikowych ds. badań i innowacji dotyczącego solidarności ze środowiskiem akademickim i naukowym Ukrainy. Oświadczenie powstało z inicjatywy biur kontaktowych ds. badań i innowacji, których kraje łączy nie tylko bliskość geograficzna z Ukrainą, ale także ciemne karty z historii XX wieku.

Poprzez wspólne oświadczenie, my – członkowie wspólnoty biur łącznikowych ds. badań i innowacji z siedzibą w Brukseli – pragniemy wyrazić naszą solidarność z mieszkańcami suwerennej Ukrainy, która 24 lutego 2022 roku stała się celem wrogiej agresji militarnej ze strony Federacji Rosyjskiej. Stanowczo potępiamy tę nieuzasadnioną inwazję, okupację i dokonujące się zniszczenia niepodległej Ukrainy. Jesteśmy głęboko poruszeni i zaniepokojeni losem naszych koleżanek i kolegów – członków środowiska akademickiego i naukowego Ukrainy. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca dla nas, pierwszych sygnatariuszy tego oświadczenia, którzy pochodzą z krajów takich jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry.

Popierając w pełni wspólne oświadczenie, zobowiązujemy się do niestrudzonej pracy w kierunku wsparcia na rzecz ukraińskich studentów i naukowców, którzy są obecnie w niebezpieczeństwie. Musimy pokazać naszym najdroższym przyjaciołom z Ukrainy, że Europejska Przestrzeń Badawcza i Europejska Przestrzeń Edukacyjna to nie tylko polityki UE, ale głębokie i namacalne wartości europejskie. Mocno wierzymy, że Ukraina oraz jej środowisko akademickie i naukowe również jest ich integralną częścią.

Tekst wspólnego oświadczenia można znaleźć pod adresem: https://support-ukraine-rdi.wixsite.com/join


Powyższe oświadczenie jest w pełni popierane przez wszystkich członków Zespołu PolSCA:

Tomasz Poprawka – Dyrektor

Joanna Komperda – Ekspertka ds. polityki naukowej

Magdalena Dobrzyńska – Ekspertka ds. polityki naukowej

Jadwiga Olech-Kostka – Specjalistka ds. komunikacji i administracji

Wspólne oświadczenie pozostaje otwarte do poparcia dla wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności członków społeczności biur łącznikowych ds. badań i innowacji z siedzibą w Brukseli. W celu poparcia wspólnego oświadczenie, prosimy o skorzystanie z FORMULARZA.


Facebook