Cyfrowa transformacja – konferencja V4

Aktualności

W dniu 6 czerwca br. w Brukseli odbyła się konferencja „Digital Transformation in the New Era: Current Status and Future Challenges”, organizowana przez przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej (V4 Group) tj. Slovak Liaison Office for Research and Development (SLORD), Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN, Czech Liaison Office For Research, Development and Innovation (CZELO) oraz Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy UE. Celem wydarzenia było zgromadzenie ekspertów, specjalistów, badaczy i praktyków z różnych dziedzin, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są z kwestiami transformacji cyfrowej.

Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała dyskusję panelową, do której zaproszono reprezentantów Komisji Europejskiej oraz OECD. Podczas tej dyskusji zastanawiano się nad tym, w jaki sposób można połączyć różne polityczne inicjatywy dotyczące transformacji cyfrowej oraz wpisać je w kolejne Wieloletnie Ramy Finansowe (WFR) na lata 2021-2027. Ponadto, podkreślano, że w dobie zachodzących zmian istotne jest zaakcentowanie roli cyfrowej edukacji bądź edukacji do „cyfrowości”, a dokładnie położenie nacisku na wykształcenie takich umiejętności, które są szczególnie przydatne w kontekście korzystania z nowych technologii. Odpowiedzialność za tego rodzaju edukację spoczywa zarówna na środowisku akademickim (uniwersytety, instytuty badawcze), jak też na środowisku biznesowym, czyli na przedsiębiorstwach, którym powinno zależeć na znalezieniu i utrzymaniu dobrych pracowników.

Z kolei druga część konferencji była okazją do zaprezentowania konkretnych przykładów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zarówno z perspektywy praktyków, jak i reprezentantów rządów, które chcą aktywnie uczestniczyć w procesach właściwych dla transformacji cyfrowej na poziomie UE. Jak się okazało, cele państw Grupy Wyszehradzkiej pozostają zbieżne, niemniej jednak strategie oraz sposoby ich wdrażania się nieco odmienne. Szczegółowy program konferencji można znaleźć tutaj.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się również Polacy. Justyna Romanowska, ekspert ds. cyfryzacji w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, mówiła między innymi o polskiej strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju, projekcie Digital Poland oraz kwestiach związanych z dostępem do danych (open data), digitizing industry czy sztuczną inteligencją (artificial intelligence). Na zaproszenie Biura PolSCA w konferencji wziął też udział prof. Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat grantów ERC, specjalizujący się w kryptografii. Profesor Dziembowski opowiedział o tym, czym są kryptodokumenty, łańcuch blokowy (blockchain) i sieci peer-to-peer. Wspomniał również, że najważniejszym zadaniem, które stoi przed nami w erze digitalizacji, jest zapewnienie efektywnego, a przede wszystkim bezpiecznego przepływu danych.
Facebook